Profile cover photo
Profile photo
אקדליסט כתיבת עבודות
24 followers -
כתיבה מקצועית של עבודות סמינריון , גמר ותזה.
כתיבה מקצועית של עבודות סמינריון , גמר ותזה.

24 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
קניית עבודה אקדמית? קניית סמינריון ? חובה לקרוא!

Post has attachment
סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות בתשלום, ברמה ללא תחרות! לשיחה ישירה עם כותב מקצועי חייגו 058-4533512
Photo

Post has attachment
דוגמא למשתנים במחקר כמותני.
כותב עבודה אקדמית או סמינריון כמותני ? קרא!
http://topseminar.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99/

משתנה רציף: משתנה העשוי לקבל ערכים שונים באופן רציף כגון: סכום כסף או מידת שביעות הרצון של העובדים.
משתנה בדיד: משתנה העשוי לקבל ערכים שלמים כגון: מספר הילדים במשפחה או כמות הסיגריות שאדם מעשן ביום.
כימות: פעולה ההופכת מידע המתואר במילים למידע המוצג במשתנה כמותי.
לדוגמה: הענקת ערכים מספריים לתשובות שונות עבור השאלה מהו מצבך המשפחתי? (1. רווק, 2. נשוי, 3. גרוש, או 4. אלמן). כימות מאפשר לעבד מידע בכלים מתמטיים וסטטיסטיים.
משתנה מתערב (Confounder): משתנה חיצוני המשפיע הן על המשתנה התלוי והן על המשתנה הבלתי תלוי באופן דומה ולפיכך עלול להוביל למסקנה מוטעית על הקשר הסיבתי ביניהם.
לדוגמא: האם שיער אפור משפיע על שכיחות התקפי לב?
משתנה מתווך (Mediator): משתנה הנמצא בין המשתנה הבלתי-תלוי למשתנה התלוי, מושפע מהבלתי-תלוי ומשפיע על התלוי. באופן כללי משתנה זה ייחשב כמשתנה מתווך אם בעקבות הצבתו, הקשר הישיר בין המשתנה הבלתי-תלוי לתלוי ירד ואף יתבטל. לדוגמא: הנכונות לבצע ביטוח חיים יורדת עם הגיל

Post has attachment
מה מאפיין כתיבת עבודות אקדמיות?
כתיבה אקדמית: כתיבה מחקרית עובדתית המבוססת על מחקרים וידע קודם. כתיבה אקדמית היא כתיבה "ייבשה" ומדויקת השונה מכתיבת מסמך עסקי או אישי.
מדרג הכתיבה האקדמית: עבודת פרה-סמינריון, סמינריון, תזה (בתואר השני), עבודת דוקטורט, פוסט דוקטורט.
מחקר אקדמי: מחקר כמותי או איכותי שמטרתו להוסיף לידע הקיים. המחקר מחפש קשר כלשהוא בין משתנים (בלתי תלויים) למשתנים אחרים (תלויים).
המחקר לא חייב להיות יישומי למחר בבוקר (מחקר "טהור") אבל רצוי שייצר ידע חדש שניתן לעשות בו שימוש בעתיד.
מחקרים בתחום הניהול: תכליתם לגלות תובנות חדשות שישפרו את רמת הניהול של המנהלים.


מאפייני מחקר כמותי
מחקר כמותי: חקירה מדעית שיטתית של תכונות כמותיות (מספריות), בודק משתנים וקשר ביניהם ע"י שימוש בפרוצדורות סטטיסטיות.
אוכלוסיית המחקר: המעגל עליו החוקר רוצה להכליל מתוך המדגם (לדוגמא, כל תושבי מדינת ישראל).
מסגרת הדגימה: רשימת הפרטים מתוכה נלקח המדגם.
המדגם (הדגימה): הפרטים שבפועל השתתפו במחקר.
בדיקת תוקף: בדיקה שכלי המדידה שנבחר במחקר אכן מתאים ומדויק.
בדיקת מהימנות: מסמלת את המידה שבה כלי המדידה מודד את המשתנים באופן עקבי.


מאפייני מחקר איכותני
מחקר איכותני: מחקר הבודק את הקשר בין משתנים שלא באמצעות פרוצדורות סטטיסטיות או אמצעי כימות אחרים, אלא באמצעים אחרים כגון:
א. ראיונות עומק: ראיונות ארוכים של מרואיינים הרלוונטיים
לשאלת המחקר המאופיינים בשאילת שאלות פתוחות.

http://topseminar.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/

Post has attachment
http://topseminar.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95/

מחפש סמינריון בנושא הזכות לחופש הביטוי בדת היהודית ובדתות אחרות ?
לנוחותך מצורפת כאן עבודה אקדמית (טיוטא) המובילה לרעיון לא רע בכלל לנושא לסמינריון. כתיבת עבודות אקדמיות, וגם כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום זהו תהליך. פשוט תהליך ובשונה מקניית עבודה יש כאן משהו שמתפתח. טופ סמינר אינה מעודדת כל שימוש לא ראוי בעבודות לדוגמא. אבל כן תוכלו להשתמש ברעיונות, במקורות וכדומה.

הצעת המחקר והסמינריון להלן הינו במסגרת הקורס סמינריון: חופש ביטוי, אתגרים והתמודדויות, במחלקה לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון.

הנושא הינו חופש הביטוי היא זכות יסוד בכל חברה דמוקרטית. זכות זו מאפשרת להשמיע דעה להעביר מידע ללא כל השלכות ובאופן חופשי, היא נגזרת מהתפיסה הדמוקרטית המהווה תנאי מרכזי בהגדרת הדמוקרטיה. . .) )קורזר, 2012הדמוקרטיה היא צורת שלטון הכפוף לעם, לפרט יש את היכולת והזכות להשפיעה על המדיניות והוא בוחר את הנציגים שיעשו זאת. המדינה עצמה מתנהלת על עקרון הפלורליזם והכרעת הרוב בה לכל אדם הזכות לקניין להתאגדות לחירות ולביטוי, גם אם שייך לקבוצת מיעוט (מקור). בתפיסה הדמוקטית קיימת תרבות פוליטית דמוקרטית, היא מערכת עשירה של ערכים, עמדות, הרגלים והתנהגות, ובלעדיה המשטר דמוקרטי לא יכול להתקיים לאורך זמן (ברק, 1994).

Post has attachment
https://seminarion.wordpress.com/2017/05/27/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/ "לי יש ניסיון עם כמה חברות שעשו לי עבודה לא לרוחי, אבל שמעתי על טופ סמינר דברים טובים סה"כ מכמה סטודנטים בפורום אחר, שאמרו שהם היו מרוצים מאוד מהעבודה והכל"

Post has attachment
עקרון ההפרשיות של רולס וביטויו בחקיקה המודרנית – סמינריון לדוגמא!

עקרון ההפרשיות של רולס וביטויו בחקיקה המודרנית – סמינריון לדוגמא!
עבודה אקדמית שהוזמנה בטופ סמינר , כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום. כתיבת עבודה מקיפה, עדכנית ובעלת ציון מושלם!

להלן המבוא

עקרון הצדק החברתי, כחלק ממערך מדיני פוליטי, הינו רעיון עתיק בו דנו פילוסופים רבים, החל מאפלטון בתוארו את האוטופיה, המדינה המושלמת והמשך בפילוסופים רבים, ביניהם הובס, מיל, וכמובן ההוגה בו נעסוק בעבודה זו – ג'ון רולס (John Bordley Rawls, 1921-2002). רולס הינו הוגה ופילוסוף אמריקני, אשר כתב את ספרו רב ההשפעה "תיאוריה של צדק" בשנת 1971, ובו פרש את משנתו, הייחודית משהו, המתייחסת לעקרונות הצדק, התנהלות האדם בחברה, והאופן בו אפשר להחיל עקרונות צדק אלו בחברה השואפת לצדק ולשוויון באופן של אי שוויון. כחלק מן התיאוריה שלו, רולס הניח שני עקרונות צדק, שהם חלק מהותי להגותו, והם עקרון החירות ועקרון ההפרשיות, אשר עליהם ארחיב בחלק הראשון לעבודה.

בעבודה זו אבחן לעומק את העקרון השני בהגותו של רולס – עקרון ההפרשיות, ביחס לחקיקה המודרנית במדינת ישראל. עקרון זה של רולס נוגד את הראיה המרקסיסטית של שוויון, ותומך באי שוויון בפועל תחת סייגים מסויימים. העקרון בו אנו נתמקד עוסק בחוסר שוויון לגבי שני נושאים – האחד הוא הביטוי הכלכלי של טובין מסויימים אשר לגביהם יש צורך בחלוקה מסויימת ללא קשר למעמד או להכנסה, והנושא השני הוא החלת חוסר השוויון לטובת החלש, בדומה לנושאים מודרנים כגון אפליה מתקנת ועוד רבים אחרים.

לאחר סקירת התיאוריה של רולס והתמקדות בעיקרון הצדק השני, בחלק השני בעבודתי אבחן כיצד עקרונות ואידאלים פילוסופים אלו מתבטאים בחקיקה המודרנית. בין הנושאים הרבים אשר אותם אפשר לבחון דרך פרדיגמה זו אני אבחר בשני נושאים – האחד הוא ביטוי העיקרון בתחומי חקיקה הנוגעת לרכוש, כאשר אסקור את אי השוויון הנמצא במיסים כגון מס ההכנסה ומיסים אחרים, לטובת החלש. השני הוא בחינת עקרונות אלו ביחס לחקיקה העוזרת לחלשים באופן לא חומרי, כגון אפליה מתקנת ושמירה על זכויות המיעוטים. לבסוף, אנסה להביע את עמדתי בשאלה האם אכן עקרונות הצדק האלו יכולים לבוא לידי ביטוי בחברה המודרנית, והאם הם מועילים בשמירה על השוויון והצדק החברתי תוך כדי אי שוויון בחקיקה עצמה."תיאוריה של צדק" של ג'ון רולס
רולס כתב ספר זה, כאמור, בשנת 1971. בתקופה זו, המצב הפוליטי בעולם שממנו רולס הגיע, היה מצב בו הפאשיזם והנאציזם הוקעו לחלוטין כתורות מדיניות לאחר מלחמת העולם השניה, ואילו הסוציאליזם היה מנת חלקו של השלטון הקומוניסטי, ונמצא הרחק מאחורי חומת הברזל. רוב ההוגים בעולם המערבי אחזו בפרדיגמה הליברלית וגיוונו אתה (עוז-זלצברגר, 2005).

http://topseminar.co.il/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%A1-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/

Post has attachment
http://topseminar.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0/

סמינריון במשפטים לדוגמא , טופ סמינר:

הכרה בזכות לחופש ההתארגנות – עבודת סמינריון במשפטים לדוגמא
הכרה בזכות לחופש ההתארגנות כזכות אדם חברתית במישור האזורי

הזכות לחופש ההתארגנות הוכרה כזכות אדם אוניברסלית לא רק במישור הבין לאומי אלא גם במישור האזורי. כך למשל, זכות זו הוכרה בסעיף 11 לאמנה האירופאית בדבר זכויות האדם וחירויות הפרק משנת 1950 .

הזכות לחופש ההתארגנות המובטחת כאמור זכתה לפרשנות בשורה של פסקי דין בבית הדין האירופי לצדק. הבטחת הזכות לחופש ההתארגנות במישור האירופי עוגנה גם בסעיף 5 לצ'רטר בדבר הזכויות הסוציאליות של עובדים משנת 1989 .

הפסיקה הישראלית

בישראל אין לפטר עובד בשל פעילותו באיגוד העובדים .חופש ההתאגדות הינה זכות חברתית בדרגה גבוהה. מקורה גם בהתחייבות ישראל לאמנות הבינלאומיות של ארגון העבודה הבינלאומי.

בעניין הוט טלקום בע"מ נ' הסתדרות העובדים הלאומית, ביטל בית הדין הארצי לעבודה פיטורי עובד בחברת התקשרות הוט, אשר פוטר מתוך כוונת החברה לסכל את התארגנות עובדיה. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי זכותם של עובדים להגנה מפני פיטורין בשל ניסיונם למימוש זכותם להתאגד, וכי במקרה של טענה לפיטורין על רקע התאגדות עובדים במקום העבודה, נטל השכנוע מתהפך כך שחובת ההוכחה כי הפיטורין נעשו מטעמים עניינים עוברת לכתפי החברה.

עס"ק(ארצי) 10/24 הוט טלקום בע"מ נ' הסתדרות העובדים הלאומית(פורסם בנבו,16.03.2010).
Wait while more posts are being loaded