Profile cover photo
Profile photo
Saigon Phu Quoc Resort & Spa
26 followers
26 followers
About
Saigon Phu Quoc Resort & Spa's posts

Post has attachment
Weekdays best price from Monday to Thursday 
- Panorama room: 1.850.000 VND
- Star Cruise room: 2.290.000 VND
- VIP room: 3.450.000 VND
Valid from Aug. 1st to Oct. 31st, 2015

Giá rẻ đầu tuần từ thứ 2 đến thứ 5 
- Phòng Panorama: 1.850.000 VND
- Phòng Star Cruise: 2.290.000 VND
- Phòng VIP: 3.450.000 VND 
Giai đoạn lưu trú từ 01/08 đến 31/10/2015
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort

Post has attachment
Perfect Savings 
- Panorama room: 90 USD.Valid from Sep. 1st to Sep 30th, 2015

Giá siêu tiết kiệm 
- Phòng Panorama: 1.900.000 VND. Giai đoạn lưu trú từ 01/09 đến 30/09/2015.
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort

Post has attachment
Let’s explore the North of Phuquoc island. Here you could find interesting things.
Hãy cùng nhau khám phá Bắc Đảo của Phú Quốc, đảm bảo bạn sẽ khám phá được nhiều điều thú vị từ nơi ấy.
Xem thêm: http://www.vietnamphuquoc.com/ex…/145-tham-quan-nam-dao.html
Photo
Photo
2015-09-07
2 Photos - View album

Post has attachment
Early Bird 
- Booking 90 days in advance: 25% off 
- Booking 60 days in advance: 20% off
- Booking 45 days in advance: 15% off
Applied to Star Cruise or higher room types, valid stay from May 1st to Dec. 19th, 2015

Đặt phòng càng sớm giá rẻ 
- Đặt trước 90 ngày: giảm 25%
- Đặt trước 60 ngày: giảm 20%
- Đặt trước 45 ngày: giảm 15%
Áp dụng từ hạng phòng Star Cuirse trở lên, giai đoạn lưu trú từ 01/05 - 19/12/2015
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort

Post has attachment
Weekdays best price from Monday to Thursday 
- Panorama room: 1.850.000 VND
- Star Cruise room: 2.290.000 VND
- VIP room: 3.450.000 VND
Valid from Aug. 1st to Oct. 31st, 2015

Giá rẻ đầu tuần từ thứ 2 đến thứ 5 
- Phòng Panorama: 1.850.000 VND
- Phòng Star Cruise: 2.290.000 VND
- Phòng VIP: 3.450.000 VND 
Giai đoạn lưu trú từ 01/08 đến 31/10/2015
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort

Post has attachment
Perfect Savings 
- Panorama room: 90 USD.Valid from Sep. 1st to Sep 30th, 2015

Giá siêu tiết kiệm 
- Phòng Panorama: 1.900.000 VND. Giai đoạn lưu trú từ 01/09 đến 30/09/2015.
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort
Link video: https://www.dropbox.com/s/4gjzmdidmicfoug/Phong%20Panorama%201.900.000d_T9.2015.mp4?dl=0

Post has attachment
Perfect Savings 
- Panorama room: 90 USD.Valid from Sep. 1st to Sep 30th, 2015

Giá siêu tiết kiệm 
- Phòng Panorama: 1.900.000 VND. Giai đoạn lưu trú từ 01/09 đến 30/09/2015.
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort

Post has attachment
Let’s explore the North of Phuquoc island. Here you could find interesting things.
Hãy cùng nhau khám phá Bắc Đảo của Phú Quốc, đảm bảo bạn sẽ khám phá được nhiều điều thú vị từ nơi ấy.
Xem thêm: http://www.vietnamphuquoc.com/excursions/145-discovering-the-southern.html
Link video: https://www.dropbox.com/s/ug1y88joavjd9yo/Lan%20ngam%20san%20ho_KM.mp4?dl=0

Post has attachment
Special price: only with 439.000VND/ 60 min body massage & 219.000VND/ 45 min foot massage

Quá rẻ, chỉ với 439.000VND/60 phút massage toàn thân và 219.000VND/45 phút massage chân

Xem thêm: http://www.vietnamphuquoc.com/amenities/21-gony-spa.html

Post has attachment
Early Bird 
- Booking 90 days in advance: 25% off 
- Booking 60 days in advance: 20% off
- Booking 45 days in advance: 15% off

Đặt phòng càng sớm giá rẻ 
- Đặt trước 90 ngày: giảm 25%
- Đặt trước 60 ngày: giảm 20%
- Đặt trước 45 ngày: giảm 15%
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort
Link video: https://www.dropbox.com/s/d306svrp3lp21gf/All%20room_KM%2015%25-25%25.mp4?dl=0
Wait while more posts are being loaded