Profile cover photo
Profile photo
Bất động sản KingLand
12 followers -
KingLand là Công ty bất động sản chuyên cung cấp các sản phẩm bất động sản cao cấp tại Việt Nam.
KingLand là Công ty bất động sản chuyên cung cấp các sản phẩm bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

12 followers
About
Posts

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html

Post has attachment
🏆🏆 DỰ ÁN CAO CẤP D'.CAPITALE ĐẠT GIẢI THƯỞNG BĐS CHÂU Á DANH GIÁ 🏆🏆🏆
🌟 BCI Asia Adwards là một trong những giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á.
🎉 Hội tụ cùng lúc ba “điểm vàng”- vị trí độc tôn, không gian sinh thái, tiện ích hoàn hảo, D’. Capitale là đề cử giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh lần thứ 2 lọt top 10 nhà đầu tư hàng đầu của #BCI_Asia_Adwards_2017.
💎 D’. Capitale tọa lạc ở trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục trong quy hoạch phát triển chiến lược mới của Hà Nội. Mặt tiền hướng ra đại lộ Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Nằm tiếp giáo công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13 ha, cư dân tại đây sở hữu một không gian sống lý tưởng.
http://kinglandvn.com/du-an-cao-cap-dcapitale-dat-giai-thuong-bds-chau-a-danh-gia,g10n5314.html
Wait while more posts are being loaded