Profile cover photo
Profile photo
BISOFT LTD.
3 followers -
Ние знаем, че иновациите са ключът към успеха.
Ние знаем, че иновациите са ключът към успеха.

3 followers
About
Posts

Post has attachment
На 25.05.2018г. във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), по-известен като Общ регламент за защита на личните данни или GDPR - “БИСОФТ“ЕООД, интегрира политика за обработка на „Лични данни“, разработена от фирма „ДЕЙТА КОРП“ООД. / www.data-corp.bg /
„БИСОФТ“ЕООД, ще обработва личните данни на Потребителя , считано от 25 май 2018 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни ще се събират от и за Вас, защо са необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.
Поверителността на информацията е основен приоритет за нас. “БИСОФТ”ЕОOД в качеството си на администратор, оператор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физически и юридически лица, както и във връзка с договорни отношения. https://www.bisoft.bg/bg/Политика-защита-лични-данни

Add a comment...

„БИСОФТ“ЕООД разработи и интегрира допълнителна функционалност свързана с интернет банкиране - „ДСК ДИРЕКТ“ на „ДСК БАНК“АД, като софтуерна система „BARKEEPER“ е обновена, за целите на осчетоводяването на членски внос по партидите на АДВОКАТИ, членове на Адвокатски колегии, ползващи софтуерния продукт.
С оглед подобряване на взаимодействието, „ДСК БАНК“АД прие предложението направено от „БИСОФТ“ ЕООД за подобряване на структурираните изходни файлове на интернет банкирането „ДСК ДИРЕКТ“, с оглед придобиване на яснотa в обратната връзка към „ДСК БАНК“АД !
Add a comment...

„Бисофт“ интегрира антивирусен софтуер от ново поколение Kaspersky Antivirus на всички сървъри, компютри и мобилни устройства в компанията. Повишаване съществено нивото на защита на пощенските сървъри, които са основния донор на вируси и спам. За „БИСОФТ“ ЕООД е от голямо значение всички клиенти и данни да са защитени със съвременни методи, които са устойчиви на ежедневните заплахи / СПАМ, ВИРУСИ /. „Бисофт“ ЕООД е водещ лидер в интеграцията на антивирусен софтуер и като такъв съществува възможност да помогне на всеки, който цени сигурността на бизнеса си!
Add a comment...

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да сподели поредната сполучлива реализация на първата част от задачата, поставена / обявена / в края на 2017 година, а именно - електронни разплащания за адвокати в софтуерна система „BARKEEPER“ - портал „Адвокати“, като занапред следва допълнително усъвършенстване, с оглед леснотата и икономическия ефект за всеки един адвокат на технологичното софтуерно решение.
Add a comment...

Бисофт ЕООД реализира така нареченият " Load Balancing" и „Failover” във фирма „Фрут Корект“ ООД.
„Load Balancing“ представлява обединяване на интернет трафика от два доставчика в едно устройство.
В днешно време сигурността и връзката с интернет е от изключително голямо значение, за да може клиентите да се обслужват на високо ниво. За „Бисофт“ ЕООД това е приоритет и ние винаги сме насреща с предлагането на висококачествени технологични решения за всяка създала се ситуация.
Във Фирма „Фрут Корект“ ООД възникна проблем с интернет връзката, което доведе до затрудняване работата на системите и съответно на служителите.
„Бисофт“ предложи решение да се изгради устойчива връзка, като се инсталира интернет от два доставчика. Първият от доставчиците да бъде с изцяло оптична интернет връзка, а вторият съответно с насочени антени (WiFi). Цялата система е изградена ,с оглед на това, в случай, че един от доставчиците отпадне - трафикът да преминава през "резервният". През времето, когато и двата доставчика са налични, трафикът се разпределя помежду им. По този начин се увеличава скоростта и се повишава устойчивостта на връзката.
„БИСОФТ ЕООД“ се стреми в непрекъснато изготвяне на качествени, устойчиви и тествани решения - усъвършенстване и подобряване на качеството, използвайки най-съвременните методи и технологии за разработки, включващи всички изисквания за работа на Възложителя.
Add a comment...

Post has attachment
Заедно с обещания за радост, благоденствие и надежда нека новата година да ви донесе повече възможности. "БИСОФТ" ЕООД ви пожелава щастие и успехи във всяко начинание през новата година.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
"БИСОФТ" ЕООД Ви уведомява, че има нов "вирус" идващ по електронната поща като прикачен файл под формата на .exe или .rar формат, който е с име "Фактура Енерго Про" или производни на него. В частния случай може да е фактура от друга организация или дружество. Съветваме Ви, при получаване на такава електронна поща тя да се изтрива без опит за запазване или отваряне на файла.
Photo
Add a comment...

БИСОФТ“ ЕООД интегрира софтуерна система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ модул „Инстанции“ в СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – ГР.СОФИЯ ( https://www.prb.bg/bg/sp/ ). Модулът “ИНСТАНЦИИ” предоставя възможност чрез потребител и парола да се извършват действия по електронно изпращане на ИСКАНЕ по реда на Закона за Правна Помощ. Основните мотиви за интеграция са: улеснението в подаването на искания към Адвокатска колегия – гр.София ( http://www.sak-sas.bg/ ) и придвижването на документите изключително бързо, както и не следва да се забравя факта с икономическия ефект, след направената интеграция.
Add a comment...

На 27.11.2017 г. се сключи споразумение между Адвокатска колегия – гр.Пловдив (http://www.plovdivlaw.org/) и Военен съд – гр.Пловдив (http://www.vsplovdiv.court-bg.org/) за сътрудничество чрез обмен на информация през софтуерна система „Удостоверител на документи“ (https://www.docattestation.com/). Софтуерна система „Удостоверител на документи“ спомага и улеснява процедурата по изпращане на заявления от адвокатите към Съда и връщането на изисканата информация от съда към адвоката, като следи стриктно за преноса на информация и спазване на законовите изисквания.
Add a comment...

На 30.09.2017 г. в гр.Пловдив управителят на „БИСОФТ“ ЕООД, инж.Димитър Андреев, присъстваше на честването на 120-годишнината от създаването на пловдивската адвокатура. На 24 септември през 1897 г. адвокатите, които са били вписани в регистъра към Пловдивския окръжен съд, са решили да се отделят и да регистрират свое адвокатско сдружение. По този начин е била създадена най-старата адвокатура в България. Специално за годишнината колегията издаде луксозен том с Историята на пловдивската адвокатура, чийто автор е адвокатът и историк Янко Гочев. Книгата беше представена в Драматичен театър Пловдив „Н.О.Масалитинов“. След това пловдивските адвокати под ръководството на председателя на Адвокатски съвет Пловдив - адв. Стефан Левашки, и председателя на Висшия Адвокатски Съвет - адв. Ралица Негенцова, засадиха дърво в градинката „Седмия хълм“ край Римския стадион в чест на празника на колегията.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded