Profile cover photo
Profile photo
VIETNAMSAIGON NGUYEN
537 followers
537 followers
About
VIETNAMSAIGON's posts

Post has attachment
**
ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE

Post has attachment
LITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016
ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE LITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016 LÊ ĐÌNH HÙNG CHÍNH THỨC BỊ RESTRAINING ORDER, CẤM KHÔNG...

Post has attachment
LITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016
ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE LITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016 LÊ ĐÌNH HÙNG CHÍNH THỨC BỊ RESTRAINING ORDER, CẤM KHÔNG...

Post has attachment
Tổng thống Ngô Đình Diệm
TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM -  53 NĂM - CHÍNH BIẾN  NOV 1, 1963 - 2016   

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded