Profile cover photo
Profile photo
Milad Darabi
سیاه، سفید، خاکستری
سیاه، سفید، خاکستری
About
Milad's posts

Post has shared content
21 votes
-
votes visible to Public
10%
مسافرت خارجی
19%
مسافرت داخلی
71%
خونه

Post has shared content
جسارتا  با مخالفت های که این روزها به بازگشایی سفارت انگلیس می شود مخالفم.
اینکه هنوز بعد از سی سال تنها گزینه ما برای مانع دخالت و جاسوسی سفارت دشمن، فتح و بستن فیزیکی آن باشد بیش از اینکه نشانه انقلابی گری است نشانه عقب ماندگی و درجا زدن است. 
از انقلاب بعد از سی سال رفتار سال اول انقلاب را مشاهده کردن یعنی عدم رشد انقلاب.
انقلاب باید نهاد سازی کند، ساختار سازی کند حتی برای منع دخالت، اگر بعد از سی سال هنوز نمی توانیم سیستماتیک و نهادی جلوی دخالت و فضولی یک سفارتخانه خارجی را بگیریم و معتقدیم به روش دوران طفولیت انقلاب، غلط می کنیم از تمدن اسلامی و این چیزها حرف بزنیم و شعار بدهیم!
Photo

Post has shared content
مدیر پروژه
کسیه که فکر میکنه 9 تا زن میتونن تو یک ماه بچه بدنیا بیارن چون یه زن تو 9 ماه میتونه :)
Wait while more posts are being loaded