Profile cover photo
Profile photo
NSDI Thailand
54 followers -
National Spatial Data Infrastucture of Thailand
National Spatial Data Infrastucture of Thailand

54 followers
About
Posts

Post has attachment
ใกล้เข้ามาแล้ว กับการฝึกอบรม “การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ผ่านระบบ ThaiSDI” วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...แล้วเจอกันจ้า
Photo
Add a comment...

Post has attachment
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของ ประเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ สทอภ. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaisdi.gistda.or.th/
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2557
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaisdi.gistda.or.th
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-03-05
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 ติดตามรายะลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaisdi.gistda.or.th/
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2013-10-04
12 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
เรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางของประเทศ ให้ทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความต้องการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaisdi@gistda.or.thหรือ โทร. 02-1430562
Photo
Add a comment...

Post has attachment
มาแล้วจ้าระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เข้าใช้บริการได้ที่ http://fgdsservice.gistda.or.th/index.html
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded