Profile cover photo
Profile photo
Baskı Marketi
About
Posts

Post has attachment
Baski Marketi Reklam Örnekleri 03

Markanın ya da mal veya hizmetlerin markalanmasının üretici ve müşteri açısından faydaları şu şekilde ifade edilebilir: Üreticilerin ürünlerini markalamasının kendilerine getirebileceği temel faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Marka, etkili reklam ve diğer tutundurma çabaları kullanılarak ürün ve işletme imajı oluşturmaya yardımcı olur. Marka sayesinde üretici, rakiplerinden farklı bir fiyat oluşturma olanağına kavuşabilir. Pek çok kuruluş fiyat dışı rekabeti tercih eder ve markalama belirli bir düzeyde bunu sağlamada yardımcı olur. İşletmeler, belirli bir imaj ve ayırt edebilme özelliklerinden dolayı üretici markası yoluyla hedef pazarlarını belirli bir ölçüde koruyabilirler (Odabaşı ve Oyman, 2004:360). İşletmelerin mal ya da hizmetlerini markalamaları, onların hedef pazarlarını bölümlendirmelerine yardımcı olur. İşletmeler, iki veya daha fazla marka kullanarak, çoklu pazar bölümlerine de ulaşılabilirler (Evans ve Berman, 1992:307-308). Piyasada başarılı olmuş bir marka, aracı kuruluşların o ürüne piyasa fiyatından daha farklı fiyat koymasını engeller. Böylelikle işletmeler ürünlerinde bir fiyat tutarlılığı sağlayabilir. Marka tescil edilerek yasal bir konum kazanır ve marka sahibine güvence sağlar (Akdeniz, 2003: 29). Marka, müşterileri tatmin etmek için belirlenecek kalite düzeyi hakkında işletmelere bilgi verir (Keller, 2003:9). Marka finansal geri dönüş sağlar (Keller, 2003:9). Marka, başarılı bir ürünle doğru bir şekilde ilişkilendirilebilir ise, işletmeler sadık müşteriler oluşturabilir. İşletmeler güçlü bir müşteri sadakati ile güçlü bir marka oluşturabilirler ise, dağıtım kanallarını kolayca kontrol altına alabilir (Assael, 1993:400). Marka, siparişlerin karşılanmasında sağlıklı bir düzen oluşturur. Marka sayesinde talepte istikrar sağlanınca, siparişleri karşılama maliyeti de en az düzeye düşer. Marka, işletmelerin karlı hedef pazar oluşturmalarına olanak sağlar (Yükselen, 1994: 81). İyi tanınan ve güvenilir markalı ürünlere sahip olan üretici, yeni markalı ürünlerini hedef pazarlarına sunarken zorluk çekmez
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30.08.2017
9 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Deisel Markası Reklam Örnekleri

Günümüzde marka, pazarlama bileşenleri içerisinde gittikçe önem kazanan ve pazarlama yöneticilerinin artık çok daha fazla üzerinde durmaya başladıkları bir kavram haline gelmiştir. Bu nedenle işletmeler, ürünlerinin güçlerini müşterilere hissettirebilmek için markayı kullanmaktadırlar. Marka kelimesi dilimize İtalyanca Marca sözcüğünden girmiştir. Marka, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde(TDK Sözlüğü); “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret.” olarak tanımlanmaktadır. Halen ülkemizde yürürlükte olan Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye göre; ” bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve ço- ğaltılabilen her türlü işaretlere” marka adı verilir (556 Sayılı KHK, 1995:madde 5). Bir başka tanı- ma göre ise marka; “üretici ya da satıcı işletmenin ürünlerinin kimliği ve rakip mallardan ayırt edici simgesi ve ismidir.”(İslamoğlu, 1996;265). Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre de marka, “Bir işletmenin ya da bir grup işletmenin mal ve hizmetlerini belirlemeye ve rakiplerinin mal ve hizmetlerinden farklılaştırmaya yarayan isim, terim, işaret, sembol, dizayn (tasarım) ya da tüm bunların bileşimidir.” (Stanton, 1975:214). Marka kavramının net bir şekilde anlaşılabilmesi için tanımının yanı sıra özelliklerinin de bilinmesi gerekir: Marka, işletmenin ürününü rakiplerinin ürünlerinden farklılaştırmayı sağlar. Örneğin, su farklı özelliklere sahip bir ürün değildir. Ancak marka sayesinde işletmeler mal ve hizmetlerini farklılaştırabilmekte ve kendilerine sadık müşteriler oluşturabilmektedirler (Blythe, 2001:135). Marka ile müşterilerin ürün ve onun performansı hakkındaki algıları ve hissettikleri ortaya çıkar. Güçlü bir markanın değeri; onun müşteri tercihini ve sadakatini yakalayabilme gücünü gösterir (Kotler ve Armstrong, 2004:291) Marka sadece somut bir ürünü diğer ürünlerden ayırt etmek için ve bir hizmeti yalnız farklılaştırmak için kullanılmaz. Ünlü bir sanatçı, siyaset adamı, bir şehir veya bir ülkede “marka” olabilir. Marka, yalnız tescil belgesi değildir. Aynı zamanda, üretici tarafından müşteriye verilmiş düzenli kalite ve performans sözüdür (Zengin ve İldeniz, 2005:38). “Marka iş- letmeleri ile müşterileri arasında ilişki kurar. Müş- terileri ile güçlü ilişki ile kurulmuş olan bir marka; ayırt etme, tercih oluşturma ve prestij sağlama yetisine sahiptir.” (Perry ve Wisnom, 2003;12). “Marka, mal ve hizmetlere değer katar. Bu değer; markanın kullanılması ile elde edilen tecrübeler, yakınlık(aşinalık), güvenirlilik ve risk azaltma şeklindedir.” “Marka hem fiziksel hem de algısaldır. Markanın fiziksel yönü, süpermarketlerin raflarında ya da hizmetin ulaştırılması sırasında kolaylıkla görülebilir, bulunabilir olmasıdır. Markanın algı- sal yönü ise, psikolojiktir. Müşterinin aklında yer almasıyla ilgilidir.” Markalar hayat seyrine sahip değildirler. Ürünler, hayat seyirleri boyunca hareket ederken, markalar bunu yaşamazlar (Palumba ve Herbig, 2000:122). Marka, müşteri karar verme sürecini basitleştiren ve müşterilerin beklentilerini karşılayabilen bir birimdir (Keller, 2003:2). Marka, üretici ile müşteri arasındaki bağlantı noktası- dır. Bu nedenle, marka sadece ürünü rakiplerinden farklılaştırmak amacıyla kullanılmaz. Markalama bütün pazarlama karması unsurlarını içerir. Marka, pazarlama faaliyetlerinin tam ortasında yer alır. Bu nedenle de, pazarlamanın odak noktasını oluşturur.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30.08.2017
33 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Adidas Markası Reklam Örnekleri
İnsanlar, sadece yakın geçmişimizden itibaren de-
ğil, çok uzun zamanlardan beri mal ve hizmetlerini
markalamaktadırlar. İnsanlar, bir eşyayı beğenirlerse
bunun için kimi öveceklerini, gelecekte bu
malı nereden temin edebileceklerini veya bir problemle
karşı karşıya kaldıklarında bu hatadan kimi
sorumlu tutacaklarını bilmek amacıyla, eşyaların
ya da duvarların üzerlerine bir takım işaretler koymuşlardır.
Araştırmacılar tarafından yapılan kazı-
larda Güney Fransa’daki Lascaux Mağaraları’nın
duvarlarında M.Ö. 15 binlere kadar dayandığına
inanılan aitlik göstergesinin bir şekli olan çok sayıda
el izleri bulunmuştur. Mısırlılar, Yunanlılar,
Romalılar ve Çinliler gibi eski medeniyetler de
sahiplik ve kaliteyi belirtmek için çanak-çömleğin
ve diğer eşyaların üzerlerini mühürler koymuşlardır
(Perry ve Wisnom, 2003:11). Antik çağlarda
sembolik ve dekoratif figürler krallar, imparatorlar
ve hükümetler tarafından güç ve otoriteyi ilan etmek
için amblemler şeklinde ürünlerinde kullanılmışlardır.
Japonlar krizantemi, Romalılar kartalı,
Fransızlar aslanı sembol olarak kullanmışlardır
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30.08.2017
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Baskı Marketi Komik Reklamlar 11
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28.08.2017
14 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Baskı Marketi Komik Reklamlar 10
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28.08.2017
13 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Baskı Marketi Komik Reklamlar 9
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28.08.2017
13 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Baskı Marketi Komik Reklamlar 8
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28.08.2017
12 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Baskı Marketi Komik Reklamlar 7
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28.08.2017
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Baskı Marketi Komik Reklamlar 6
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28.08.2017
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Baskı Marketi Komik Reklamlar 5
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28.08.2017
10 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded