Profile cover photo
Profile photo
науковий журнал "Клінічна та профілактична медицина"
1 follower
1 follower
About
науковий журнал "Клінічна та профілактична медицина"'s posts

Post has attachment
В Україні та в світі щорічно збільшується кількість пацієнтів, яким проводиться стентування коронарних артерій. До рідкісних ускладнень імплантації стентів, що призводить до підвищення летальності, належить їх тромбоз. Принципово важливим для профілактики кардіоваскулярних ускладнень після імплантації як голих металевих стентів, так і стентів із лікарським покриттям є своєчасне призначення подвійної антитромбоцитарної терапії цим хворим та дотримання регламентованих мінімально доцільних термінів застосування блокаторів P2Y12 рецепторів тромбоцитів.

Post has attachment
Однією з проблем сучасності є синдром професійного вигорання, який є мультифакторним комплексом психосоціальних проблем особистості.

Синдром професійного вигорання як наслідок робочих стресів, розглядається в зарубіжній літературі ще з 1970х років, у вітчизняній психології цю проблему почали розглядати відносно нещодавно, тому це питання ще не отримало належного опрацювання [1].

Post has attachment
Розглядаються етіологічні фактори дегенеративно-дстрофічних змін у хребті, патогенез їх розвитку у світлі багатовекторності поглядів. Наведений каскад біохімічних та структурних змін, де ключовим є пошкодження пульпозного ядра – пускового механізму в розвитку остеохондрозу хребта. Аналізується головні патогенетичні чинники при усіх цих процесах – компресійні, рефлекторні, хімічні, а також фактори розвитку дегенеративно-дистрофічних змін. Акцент на розуміння механізмів та джерела болю при остеохондрозі хребта.Post has attachment
В последнее время интенсивное развитие получает амбулаторная анестезиология в педиатрии, особенно в стоматологической практике. Актуальность вопроса касательно выбора метода анестезиологического пособия в детской стоматологии, прежде всего обусловлена необходимостью анестезии в педиатрической хирургии любого профиля для обеспечения блокады афферентной импульсации, торможения психологического восприятия и вегетативных реакций, временного выключения двигательной активности, что оптимизирует работу стоматолога и делает возможным полное одномоментное качественное лечение всех пораженных участков.

Post has attachment
Розвиток профілактичної кардіології як наукового напрямку безпосередньо пов'язаний з розвитком доказової медицини в ХХ столітті. Важливе значення мали дослідження у галузі клінічної епідеміології серцево-судинних захворювань (ССЗ) [1, 2], які стали основою для розвитку доказової медицини та профілактики.
Wait while more posts are being loaded