Profile

Cover photo
Sabt Hadaf
Worked at Sabt.hadaf
Lives in Tehran
23 followers|26,930 views
AboutPostsPhotos

Stream

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکت تبلیغاتی:
http://sabthadaf.com/ثبت-شرکت-تبلیغاتی/
شرکت ها و آژانسهای تبلیغاتی برای انجام امور تبلیغات شکل می گیرند که ثبت این گونه شرکت ها دارای الزامات و شرایط خاصی می باشد.

لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکتهای نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری با اسمی خاص بین دو یا چند نفر شریک تشکیل می گردد و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت میزان سرمایه ای است که در شرکت قرار میدهند و سرمایه گذاری کرده اند. در اسم شرکت حداقل نام یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت تشکیل شده بر اسامی تمام شرکا نباشد . بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل « شرکاء» یا « برادران » الزامی می باشد.
http://sabthadaf.com/ثبت-شرکت-نسبی/
لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکت بازرگانی:

شرکت های بازرگانی شرکت هایی می باشند که به جهت انجام امور بازرگانی شکل می گیرند که بسته به نیاز متقاضی می تواند به صورت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ثبت گردد.

http://sabthadaf.com/ثبت-شرکت-بازرگانی/

لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
شرکت چیست ؟
شرکت یک نهاد حقوقی، یک انجمن و یا مجموعه ای از افراد، اشخاص حقوقی ، و یا ترکیبی از هر دو هستند. اعضای شرکت به یک هدف مشترک ایمان دارند و متحد روی یک منظور و هدفی خاص تمرکز دارند.

لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکت دانش بنیان
ثبت شرکتهای دانش بنیان در موسسه حقوقی هدف:
براي چه اهدافي می توان و باید به  ثبت شرکتهای دانش بنیان پرداخت ؟
۱- ايجاد زمينه برای به كارگيري هرچه بيشتر و بهتر توانايي ها و بهره مندی های دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشگر و اعضاي هيات علمي در جامعه ایرانی.۲- تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و اختراعات بوسیله ثبت شرکتهای دانش بنیان و دانش محور .۳- ترغيب هيئت های علمي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي کشور جهت فعاليت هايی بيشتر برای رفع نياز های جامعه و امكان افزايش درآمدهای اعضای هيئتهای علمي دانشگاه ها ۴- افزايش درآمدهاي خصوصی دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و درآمد زایی برای دانشگاه ها و محیط های پژوهشی...
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکت سهامی عام
شرکتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که مؤسس های آن قسمتی از سرمایه شرکت خود  را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند که به این طریق که مؤسس های آن قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده باشند و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس در یکی از بانک های عامل کشور سپرده نموده باشند و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره اساسنامه شرکت های تجاری|شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکتها تسلیم کنند.
شرکتهای سهامی عام کامل ترین نوع شرکتهای سهامی هستند و مسلم می باشد برای انجام امور مهم تشکیل می گردند که سرمایه فردی کفاف آن را در بیشتر موارد نخواهد داد.

لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
2
Hamed Ashrafi's profile photoSabt Hadaf's profile photo
2 comments
 
بله حتمی.
 ·  Translate
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت اسم خاص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت های تضامنی تشکیل می گردد . اگر دارایی شرکت برای تأییدیه تمام قرض ها کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قرض های شرکت می باشد. در انتخاب اسم جهت ثبت شرکتها باید حداقل نام یک نفر از شرکاء ذکر شود.
http://sabthadaf.com/
لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
شرکتهای سهامی ، شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم می گردد و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می گردد. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: ۱-شرکت هایی که مؤسس های آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند. این نوع شرکت ها سهامی عام هستند. ۲- شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس به صورت خاص توسط مؤسسین تأسیس شده باشد. این نوع شرکت ها شرکت سهامی خاص نام گرفته است. در موقع تأسیس شرکت سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر شود. برای تاسیس شرکت های سهامی خاص مؤسسین باید حداقل سی و پنج درصد درصد سرمایه شرکت خود را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک ها سپرده کنند ، اما درسهامی عام مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت خود را تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس نزد یکی از بانک های عامل سپرده کنند.
http://sabthadaf.com/ثبت-شرکت-های-سهامی/
لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکتها در مناطق آزاد

:فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تا آن را در قوانین مربوطه ذکر شده است، این است که برای رفاه و توسعه اقتصادی و رشد، ترویج سرمایه گذاری و حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی، تولید کالاها و خدمات صنعتی افزایش در درآمد ملی و افزایش اشتغال. این مناطق تجارت و صنعتی را تسهیل کرده و آنها سرمایه گذاری و بهره گیری از کاهش بزرگ در تشریفات مانند آداب و رسوم گمرک ها، بانکداری و سیستم های مالی، بیمه و قوانین کار و، ورودی خارجی و غیره مناطق به خصوص رایگان، در مقایسه با مناطق ویژه اقتصادی ترویج کرده اند، دارند قابل توجهی ، مزایا، مهم ترین است که با داشتن قوانین سازمان مستقل و مقررات برای اداره مناطق به نام: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی. از آنجا که ارتقاء سرمایه گذاری شده است هدف اصلی از این مناطق، در نتیجه تمام سیستم های موجود، فرمت و غیررسمی بوده است.
در ادامه مطلب
http://sabthadaf.com/ثبت-شرکت-در-مناطق-آزاد/


لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
.
.
.
.
.
.
.
شرکتهایی با مسئولیت محدود شرکتهایی می باشند که بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل گردیده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه آن ها به سهام یا بخش هایی از سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرض ها و تعهدات شرکت می باشند.

http://sabthadaf.com/ ، با شماره تماس بفرمایید.88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
ثبت شرکتهای سهامی خاص در موسسه حقوقی ثبت هدف:
۱- مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام شرکتهای سهامی خاص
۲- تعاریف برای شرکت های سهامی، مجمع های عمومی و انواع آن مجامع، شرایط را برای هیئت مدیره مدیر، …
۱- مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت  یک شرکت سهامی خاص: درخواست برای ثبت شرکتهای سهامی خاص شرکت جدید با مراجعه به سازمان ثبت اسناد کشور و با انجام مدارک زیر تنها راه ممکن می باشد:
۱- دو اعلامیه تکمیل، امضا شده توسط بنیانگذاران.
۲- دو قانون تکمیل امضا شده توسط بنیانگذاران.
....
لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sabt Hadaf

Shared publicly  - 
 
لطفا با موسسه تماس بگیرین و از مشاوره رایگان موسسه بهره ببرید، با شماره تماس 88888635
 ·  Translate
1
Sabt Hadaf's profile photo
 
ممنون
 ·  Translate
Add a comment...
Story
Tagline
ثبت شرکت در موسسه حقوقی ثبت هدف.
Introduction
ثبت هدف با هدف ارائه خدمات تخصصی به صورت حرفه ای به کلیه مشتریان توسط آقای سعید شهبازی و جمعی از متخصصان در این امور راه اندازی گردید و همواره مشتری مداری و بکار گیری روش های نوآورانه و خلاقانه را در خط مشی های خود بصورت برجسته سرلوحه قرار داده است. این مجموعه ، با بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت حرفه ای، آمادگی جهت ارائه مشاوره در زمینه های ثبت و تغییرات شرکت، تنظیم وکالت، ثبت صورتجلسات شرکت ها، ثبت ارزیابی و خرید و فروش علائم در نامهای تجاری و امثال هم را دارد. در دنیای پویا و حرفه ای امروزه، زمان یکی از گرانبهاترین منابع هر شرکت و سازمانی است و گروه ثبت هدف با علم به این واقعیت، تمام تلاش خود را در جهت پیشبرد اهداف شما مشتریان و کاربران گرامی بکار گرفته و خود را متعهد به ارائه بهترین خدمات و ارائه سرویس ها با حداکثر کیفیت و سرعت می داند تا پاسخگوی اعتماد شما باشد. در این پایگاه اینترنتی سعی بر آن بوده است که از تجربیات کلیه کاربران، وکلا، صاحبنظران و سایر افراد برجسته حقیقی و حقوقی استفاده شده و در حد توان، اطلاعات مناسبی جهت استفاده قرار داده شود.
Bragging rights
ثبت شرکت در موسسه حقوقی ثبت هدف.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Tehran
Links
YouTube
Contributor to
Work
Employment
  • Sabt.hadaf
    Manger
Basic Information
Gender
Male