Profile cover photo
Profile photo
Woody Talk show
198,796 followers -
Official Twitter Account of Woody, host of 'The Woody Show' - 'เกิดมาคุย' and 'WoodyLive' - 'เช้าดูวู้ดดี้' http://woodytalk.com
Official Twitter Account of Woody, host of 'The Woody Show' - 'เกิดมาคุย' and 'WoodyLive' - 'เช้าดูวู้ดดี้' http://woodytalk.com

198,796 followers
About
Woody Talk show's posts

Post has attachment
“Transformers 3”, again the first place in box office

Post has attachment
วู้ดดี้ขอแปลงร่าง กลายเป็นเด็กวัด ตามติดชีวิตกิจสงฆ์ ของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ ที่มีลูกเล่นการเทศน์ แสนสนุกสนาน เป็นขวัญใจนักธรรมทุกรุ่น มีข้อสงสัยที่ที่หลายคนอยากรู้ว่า จริงหรือไม่ที่ท่านคือพระนักเทศน์รูปแรก ที่มีเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ไว้สื่อสารกับญาติโยม... ถ้าเป็นอย่างนั้น ในแต่ละวันท่านทำอะไรบ้าง หรือว่าท่านมีเวลาว่างมาก จนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งวันทั้งคืน
Wait while more posts are being loaded