Profile cover photo
Profile photo
Paszport do Eksportu Sp z o.o.
20 followers
20 followers
About
Posts

Post has attachment
Informujemy, iż został ogłoszony I nabór wniosków na nowych zasadach do Działania 6.1 "Paszport do eksportu"

Termin przyjmowania wniosków: od 04 czerwca do 22 czerwca 2012 r.
Zapraszamy do skorzystania z oferty Izby Przemysłowo-Handlowej oraz zapoznania się z dokumentacją do Działania 6.1 "Paszport do eksportu".

zapraszamy do wypełniania ankiety sprawdzającej kwalifikowalność do działania http://www.paszportdoeksportu.pl/dotacje-na-dzialalnosc-eksportowa/ankieta
Add a comment...

Post has attachment
Imponujący wzrost polskiego eksportu

Pozycja Polski na rynkach międzynarodowych stale się umacnia, o czym może świadczyć fakt, że udział kraju w światowym eksporcie wzrósł ponad dwukrotnie od 2000 r. W roku 2011 relacja wartości eksportu do PKB w Polsce osiągnęła poziom nieznacznie niższy niż w Niemczech, które są jednym z największych eksporterów.

Kilka lat wcześniej polskie produkty konkurowały na rynkach zagranicznych głównie ceną. Obecnie największą zaletą eksportowanych towarów jest ich jakość, która stała się głównym kryterium oceny przez klientów oraz szczególnie istotną cechą dla potencjalnych kontrahentów.

Według ekspertów polski eksport będzie rósł nadal. Sprzyja mu przede wszystkim nawiązywanie przez polskich przedsiębiorców kontaktów biznesowych z klientami z zagranicy oraz coraz wyższa konkurencyjność krajowych produktów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zmian w polskim eksporcie w ostatnich latach zawartymi w artykule „Imponujący wzrost polskiego eksportu”.
Add a comment...

Post has attachment
Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem dotacji na rozwój działalności eksportowej mogą otrzymać wsparcie w ramach działania 6.1 PO IG.

Zgodnie z nowymi zasadami dla działania 6.1 PO IG procedura realizacji projektu została uproszczona - dotychczasowe dwa etapy zastąpiono jednym.

W okresie ogłoszonej rundy aplikacyjnej POIG Działania 6.1 należy złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z Planem Rozwoju Eksportu, który został opracowany przez firmę zewnętrzną, zawierający rekomendacje i uzusadnienie wydatków związanych z wprowadzeniem produktów lub usługi Benificjenta na wybrane rynki zagraniczne.


Realizacja projektu krok po kroku:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z Planem Rozwoju Eksportu. Beneficjent składa w terminie ogłoszonego naboru wniosek o dofinansowanie oraz opracowany przez firmę zewnętrzną Plan Rozwoju Eksportu. Tylko niektóre Regionalne Instytucje Finansujące wymagają zaświadczenia o uzyskanej/nieuzyskanej pomocy de minimis (w ostatnich 3 latach nie może przekroczyć łącznie 200 000 EURO).

Wniosek wprowadzany jest do systemu informatycznego PARP poprzez generator wniosku. Wniosek oraz Plan Rozwoju Eksportu muszą zostać również przesłane/dostarczone do Regionalnej Instytucji Finansującej w wersji papierowej.

2. We właściwej miejscowo Regionalnej Instytucji Finansującej, wniosek oraz Plan Rozwoju Eksportu są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym (maksymalny czas do 90 dni). Lista wniosków do dofinansowania przesyłane są do zatwierdzenia do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

3. Po pozytywnym przejściu oceny wniosku i PRE pod względem formalnym oraz merytorycznym,przedsiębiorca otrzymuje list z RIF na przygotowanie w ciągu 14 dni dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.(w przypadku wystąpienia problemów ze skompletowaniem dokumentów, termin ten może ulec przedłużeniu na wniosek przedsiębiorcy).

4. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji Planu Rozwoju Eksportu, do RIF składany jest wniosek o płatność (środki zostaną wypłacone w ciągu 90 dni);

Sprawdź czy Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania dotacji, wypełnij bezpłatną ankietę kwalifikowalności.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded