وفاداری رو باید از گوشی قبلیم آموخت.پوکیده بود صفحه ش سوخته ده روزه خاموشه ورها شده باتریش صفره سیم کارت نداره خلاصه نمرده باشه کامل تو کمائه اما باز الان واسه یه آلارم قدیمی زنگ زد و البته دوباره برگشت به کما
Shared publiclyView activity