Profile

Cover photo
ศปกม สปช.ทบ.
2 followers|949 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา และทรงเป็นนักคิดและนักทดลองเกี่ยวกับไบโอดีเซล เมื่อน้ำมันราคาอยู่ไม่กี่บาท เมื่อเป็นพลังงานสำรองในอนาคต และทรงได้คิดค้นหญ้าแฝกเพื่อป้อ¬งกันดินทลายจากฟ้าฝน ทรงเป็นนักสำรวจพื้นที่ต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำ และสร้างเขื่อน เพื่อเกษตรของพระองค์ท่าน และดูแลประชาชนทุกๆที่ของพระองค์ที่ทรงเดินทางไป และพระองค์ได้คิดแบบพอเพียง คือใช้อย่างประหยัด และระบบนี้ได้เผยแพร่ไปทุกมุมขอ¬งโลกใบนี้ โดยศูนย์การทหารราบ
 ·  Translate
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 ·  Translate
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
พระบารมีแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้จงรักภักดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have her in circles
2 people
สหทัศน์ โฉมรุ่ง's profile photo

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา และทรงเป็นนักคิดและนักทดลองเกี่ยวกับไบโอดีเซล เมื่อน้ำมันราคาอยู่ไม่กี่บาท เมื่อเป็นพลังงานสำรองในอนาคต และทรงได้คิดค้นหญ้าแฝกเพื่อป้อ¬งกันดินทลายจากฟ้าฝน ทรงเป็นนักสำรวจพื้นที่ต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำ และสร้างเขื่อน เพื่อเกษตรของพระองค์ท่าน และดูแลประชาชนทุกๆที่ของพระองค์ที่ทรงเดินทางไป และพระองค์ได้คิดแบบพอเพียง คือใช้อย่างประหยัด และระบบนี้ได้เผยแพร่ไปทุกมุมขอ¬งโลกใบนี้ โดยศูนย์การทหารราบ
 ·  Translate
1
สหทัศน์ โฉมรุ่ง's profile photo
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
ทรงพระเจริญ 
 ·  Translate
1
Add a comment...

ศปกม สปช.ทบ.

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 ·  Translate
1
Add a comment...
Basic Information
Gender
Female