G+ mới thêm nút tìm kiếm + chơi video từ youtube hay phết nhỉ :)
Shared publiclyView activity