Profile cover photo
Profile photo
Hồ Khang
34 followers
34 followers
About
Posts

Post has attachment
LÊ DUẨN VỚI CÁC BƯỚC NGOẶT CỦA CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1954 – 1975)
PGS.TS. Hồ Khang, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng Sinh ra ở Quảng Trị, Lê Duẩn đã sớm tham gia vào
phong trào yêu nước Việt Nam và chính thức đặt dấu ấn trong sự nghiệp đấu
tranh cách mạng năm 1931 khi được bổ nhiệm làm Ủy viên B...

Post has attachment
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
PGS.TS. Hồ Khang Viện Lịch sử quân sự,
Bộ Quốc phòng TÓM TẮT Chiến tranh nhân dân không là một hiện tượng xa lạ trong
lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là một thứ “bảo bối” giúp dân
tộc Việt Nam đánh bại những đội quân xâm lược lớn mạnh. Là ...

Post has attachment
VẬN DỤNG KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA, HẬU PHƯƠNG CỦA CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA, CHIẾN TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VÀO XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI THỜI KỲ MỚI
PGS.TS. Hồ Khang, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam Căn cứ địa, hậu
phương là nơi tích lũy và phát triển lực lượng 
về mọi mặt, nơi cung cấp sức người, sức của cho chiến tranh, là nền tảng
để phát triển, mở rộng khởi nghĩa, mở rộng kháng chiến. Mọi cuộc khởi n...

Post has attachment
VẬN DỤNG KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA, HẬU PHƯƠNG CỦA CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA, CHIẾN TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VÀO XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI THỜI KỲ MỚI
PGS.TS. Hồ Khang, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam Căn cứ địa, hậu
phương là nơi tích lũy và phát triển lực lượng 
về mọi mặt, nơi cung cấp sức người, sức của cho chiến tranh, là nền tảng
để phát triển, mở rộng khởi nghĩa, mở rộng kháng chiến. Mọi cuộc khởi n...

Post has attachment
VẬN DỤNG KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA, HẬU PHƯƠNG CỦA CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA, CHIẾN TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VÀO XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI THỜI KỲ MỚI
PGS.TS. Hồ Khang, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam Căn cứ địa, hậu
phương là nơi tích lũy và phát triển lực lượng 
về mọi mặt, nơi cung cấp sức người, sức của cho chiến tranh, là nền tảng
để phát triển, mở rộng khởi nghĩa, mở rộng kháng chiến. Mọi cuộc khởi n...

Post has attachment
NGUYỄN SƠN NHỮNG NĂM ĐẦU HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC (1924-1945)
Thiếu
tá Nguyễn Văn Trí Nguyễn Sơn là vị tướng đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt
Nam và Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, người đã dành phần lớn thời gian hoạt
động cách mạng trên đất Trung Hoa. Nhìn chung, thời gian hoạt động của Nguyễn
Sơn ở Trung Qu...

Post has attachment
NGUYỄN SƠN VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
PGS.TS. Hồ Khang Nguyễn
Sơn là một nhân vật khá đặc biệt không chỉ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
nói riêng, mà còn trong lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung. Chỉ riêng danh
hiệu “Lưỡng quốc tướng quân” cũng đã đủ nói lên một phần sự đặc biệt ấy. Sốn...

Post has attachment
MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM VỚI VIỆC XÂY DỰNG, MỞ RỘNG VÙNG GIẢI PHÓNG (1960-1969)
PGS.TS. Hồ Khang,  Viện Lịch sử quân
sự Việt Nam Sau khi Hiệp định
Geneve được ký kết (7-1954), Đảng LĐVN chủ trương “ thi hành triệt để Hiệp định đình chiến (tập kết
quân đội, rút quân ra Bắc... Đấu tranh đòi Pháp phải thi hành đúng Hiệp định" [1] . Tuy nh...

Post has attachment
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG VẬN ĐỘNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN 1939-1945
PGS.TS. Hồ Khang, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng Cách mạng
tháng Tám năm 1945 nổ ra, giành thắng lợi là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố
tạo nên; trong đó, xây dựng lực lượng, tập hợp, tập dượt, tổ chức, dẫn dắt và chuyển
hóa lực lượng đó thà...

Post has attachment
ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO VIỆT NAM VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
PGS.TS. Hồ Khang, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam,  Bộ Quốc phòng Cách mạng tháng Tám 1945
là một sự kiện lịch sử đặc biệt, có sức lan tỏa, có tầm ảnh hưởng sâu rộng vượt
ra khỏi biên giới quốc gia dân tộc. Đi đến thắng lợi
ấy, nhân dân Việt Nam đã phải trải ...
Wait while more posts are being loaded