Profile cover photo
Profile photo
TavoRankose.org
3 followers -
Jauki internetinė lietuvių katalikų bendruomenė
Jauki internetinė lietuvių katalikų bendruomenė

3 followers
About
Posts

Ir Viešpats žmonių gausybėje, ieškodamas savo darbininko, kurio šitaip šaukiasi vėl sako: Kas yra žmogus, kuris trokšta gyventi ir nori pamatyti laimingas dienas?

Jei tai girdėdamas tu atsakytum “Tai aš”, tau taria Dievas: Jei geidi turėti tikrą ir amžiną gyvenimą, sulaikyk savo liežuvį nuo blogo, o tavo lūpos tenebyloja klastos. Nusisuk nuo blogo ir daryk gera; ieškok ramybės ir sek ja. Ir kai šitai darysite, mano akys žvelgs į jus ir mano ausys klausysis jūsų maldų, ir pirmiau nei manęs šauksitės, jums pasakysiu: Štai, esu čia.
Kas gi mums maloniau, brangieji broliai, už mus kviečiantį Viešpaties balsą? Štai, iš savo gerumo rodo mums Viešpats gyvenimo kelią.
...

Taigi, susijuosę tikėjimu ir gerų darbų darymu, laikydamiesi Evangelijos pamokymo, toliau eikime Jo keliais, kad taptume verti regėti tą, kuris pašaukė mus į savo karalystę. Jei trokštame gyventi jo karalystės buveinėje, [turime žinoti, jog] vargu ar
ten pateksime, jei nedarysime gerų darbų.

Šv. Benediktas
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
„Noriu atmintyje turėti vietelę, kur Chakasijos vaizdai, išgyvenimai, nuotaikos išliktų visada ir kada tik panorėjus galėčiau grįžti TEN mintimis. Nuostabus ir prasmingas laikas", - savo dienoraštyje rašo Kamilė Tirūnaitė. Kviečiame paskaityti:
Add a comment...

Žmogus yra palinkęs savo dvasiško gyvenimo tobulinimą atidėti, o
net ir apleisti arba ir visiškai užmesti, kuomet jam pasitaiko koki geri darbai dėl kitų atlikti. Kai kada žmogus taip duodasi įsitraukti į tų visokių darbų sūkurį, kad jam pačiam nė kiek laiko nepasilieka.

Taip begyvenant, bedirbant, besikarščiuojant, žmogaus dvasia pamažu išsenka, išdžiūsta, išsiblaško ir visiškai susilpnėja. Mūs dvasiai ataušus ir atšalus, nebeturės kuo gyventi ir mūsų uolumas, ir mūsų darbai pamažėli turės apmirti. Taigi pirmoj vietoj visada reikia statyti savęs tobulinimas.

Pal. Jurgis Matulaitis
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Šventvagystė: bilietas į pragarą dar niekad nebuvo toks linksmas. Su Dievu geriau nejuokauti...
Add a comment...

2012 m. rugpjūčio 26 d., sekmadienis
PILIGRIMŲ EISENOS į Šiluvą. PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA
KUR: Šiluva

Piligrimų eisenos į Šiluvą iš Tytuvėnų (vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis) ir nuo Dubysos, Katauskių gyvenvietės (vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius).

Pradžia 9 val.
12 val. iškilminga Eucharistija Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Dėkojame Dievui už pasiektą laisvę ir meldžiame sąžiningumo bei atsakomybės tarnaujantiems Lietuvos valstybei.

Ypač kviečiami dalyvauti visi branginantys laisvės dovaną, ypač tremtiniai, partizanai, politiniai kaliniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir visi laisvės kovotojai.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded