Profile cover photo
Profile photo
Suwat Unthanont
91 followers -
Smart Educational for ICT ...การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล
Smart Educational for ICT ...การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล

91 followers
About
Posts

Post has attachment
ภาพรับเกียรติบัตร/โล่ วันครูอ.สตึกปี 2558
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
รับโล่/เกียรติบัตรวันครู อ.สตึก ปี 2558
302 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ สนามบินพาณิชย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
268 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
อบรมแท็บเล็ตสำหรับครู ป.2 สพป.บร.4 (4-5 ก.ย.57) ณ ร.ร.เทพนคร
178 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
อบรมแท็บเล็ตสำหรับครู ICT (1-3 ก.ย.2557) ณ ร.ร.เทพนคร
138 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-08-08
44 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
รับวุฒิบัตรครูต้นแบบสร้างครูต้นแบบ
73 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
รับโล่-เกียรติบัตร-เพลาเพลิน อ.คูเมืิอง จ.บุรีรัมย์ (28 ก.ค.57)
36 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
รับโล่-เกียรติบัตร (ประชุมผู้บริหาร) 28 ก.ค.57
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
รับวุฒิบัตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
88 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
89 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded