Profile cover photo
Profile photo
ชมทิศา บุตรหนองแสง
5 followers -
ที่บ้านขายดอกไม้ประดิษฐิคะทำเองทุกดอกเลยคะ
ที่บ้านขายดอกไม้ประดิษฐิคะทำเองทุกดอกเลยคะ

5 followers
About
ชมทิศา's posts

Post has attachment

เกิดมามีแต่ตัวจะอยู่ต่อแบบมีแต่ตัวหรือไม่มันอยู่ที่คุณ

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
ดอกไม้บูชาพระพุทธ พระธรรม พรุสงฆ์

_______/|\_______
Photo

Post has shared content
กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
กราบอนุโมทนาญาติธรรมทุกท่า

______/|\________
Photo

Post has shared content
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ภาวนา คือ การอบรมเจริญขึ้นในสภาพธรรมที่เป็นกุศลธรรม ภาวนา เพราะฉะนั้น

เมื่อได้ยินคำว่า ภาวนา จะต้องเข้าใจเป็นอันดับแรก คือ จะต้องมีปัญญาเสมอ

เพราะ หากไม่มีปัญญา ก็ไม่ชื่อว่า ภาวนา เพราะ ไม่สามารถทำให้สภาพธรรมที่ดี

งาม คือ กุศละรรมเจริญขึ้นได้เลย แต่เพราะมีปัญญา จึงทำให้ มีการเจริญขึ้นในฝ่าย

กุศลธรรม

ซึ่ง ปัญญาที่เป็นภาวนา จึงแบ่งเป็นสองส่วน คือ สมถภาวนา และ วิปัสสนาภาวนา

สมถภาวนา เป็นปัญญาที่เจริญขึ้นของกุศลธรรม แต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรม เป็น

ปัญญาที่ทำให้เกิดกุศลจิตต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น อกุศลก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น แต่

ไม่สามารถละกิเลสได้ เพราะ เพียงเป็นปัญญาที่ทำให้กุศลเกิดต่อเนื่อง ไม่มีโอกาส

ของอกุศลเกิด เปรียบเหมือน หินที่ทับหญ้า หญ้าไม่เจริญงอกงาม แต่ไม่ได้หมาย

ความว่าหญ้านั้นตาย

วิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญขึ้นของกุศลธรรม โดยเฉพาะปัญญา และที่กล่าวไว้

คือ เมื่อกล่าวถึงคำว่า ภาวนา จะต้องมีปัญญาเห็นถูกตามความเป็นจริง เพียงแต่ว่า

เป็นปัญญาระดับใดเท่านั้น ปัญญาในระดับวิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญขึ้นของ

ปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

อันเป็นภาวนาที่เลิศ เพราะ สามารถถึงการดับกิเลสได้ในที่สุด ครับผม
Photo

Post has shared content
มันต้องใช้ความกล้า
ที่จะบอกรักใครสักคน
แต่รู้ไหม...
คนได้ยินสุดแสนจะซาบซึ้งใจ
ใครที่ลังเลใจ..เดินหน้าเลยค่ะ^^
Photo

Post has shared content
ไปกลับอ้ายบ่..^___^
Photo

Post has shared content
ตะวันเบิกฟ้า..
คลี่รอยยิ้มทักทายทุกสรรพสิ่ง
แหวกความมืดดำของราตรีด้วยมือที่มั่นคง
ขอให้วันนี้เป็นเฉกเช่นตะวันแรกแย้ม
ที่เรืองรองด้วยแสงแห่งชีวิต
อย่าท้อถอยอับจนด้วยใจที่ยอมแพ้
กำลังใจสร้างได้ตลอดเวลา..
ท้าทายชีวิตด้วยชีวิต...
Photo
Wait while more posts are being loaded