Shared publicly  - 
 
Mỗi phút ta sống trên cõi đời này đều là một bí ẩn vô tận ...... và ai nói là tôi không sống mãi chứ .
Translate
1
NiN Trần's profile photo
Translate
Add a comment...