Profile cover photo
Profile photo
Ulwazi Programme
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
INingizimu yesifundazwe saKwaZulu-Natal phecelezi i-KZN South Coast indawo abanye abake bayibukele phansi ngenxa yokungabi esimweni sentuthuko esilengene njengamadolobha amakhulukazi okubalwa kubo iTheku, iGoli kanye neKapa. Kodwa izindaba ezinhle ukuthi…
Add a comment...

Post has attachment
Next Thursday the Alliance Française will host a tribute to the legendary South African musician, Miriam Makeba. Popularly referred to as ‘Mama Africa’, Makeba spent a good deal of her musical career living in exile in England and North America, and later…
Remembering Mama Africa!
Remembering Mama Africa!
ulwaziprogramme.org
Add a comment...

Post has attachment
The Liberation Heritage Route of Durban is a joint project of the National Heritage Council and eThekwini Municipality. The ‘route’ guides the public through various Durban sites that are of significance in the story of South Africa’s fight for democracy,…
Add a comment...

Post has attachment
Mphemba IsiZulu sakithi sithi “ukuhamba ukubona”, nami ke ngingowokusuka Empangeni kwesaka Mthethwa ngizithole ngisenhlanhleni yokubuka ngiphinde ngilalele umkenenezo omtoti weziginci eThekwini endaweni yaseMkhumbane. Iziginci lezi belu bezidlalwa…
Mphemba
Mphemba
ulwaziprogramme.org
Add a comment...

Post has attachment
Just when we thought that things were finally settled, it seems that the battle for the leadership of the Shembe Church is to begin all over again! Judgement in the case bought by Mduduzi Shembe, the son of Vimbeni Shembe, who passed away in 2011, has…
Add a comment...

Post has attachment
Ihubo elithi Phind’ Ukhulume Moya Oyingcwele lingelinye adume kakhulu iNingizimu Afrika yonke. Le ngoma ingomuntu onxenxa uMdali, emucela ukuba akhulume naye. Kuleli hubo umuntu uyazithoba kuMvelingqangi ngokuqonda indlela yakhe yonke iyazeka Esihlalweni…
Add a comment...

Post has attachment
 The Phansi Museum in Glenwood is having a sale of some of their woven and beaded artefacts from Msinga, and it got us thinking about how different (and wonderful!) African ‘cutlery’ and ‘crockery’ is. All Zulu utensils traditionally would have been made…
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Last Saturday marked a historic occasion for the Balobedu people with the ushering in of their new Rain Queen, Masalanabo Modjadji. In fact at the tender age of thirteen Modjadji remains the Queen elect until such time as she has come of age, but her…
Rain Queen Modjadji VII
Rain Queen Modjadji VII
ulwaziprogramme.org
Add a comment...

Post has attachment
Uke uzwe amagama esetshenziswa abantu uma beqeda ukushaya abanye? Omunye uthola ethi: “Hhayi ngimdindile” omunye ethi: “Ngimubhaxabulile.” Lana kulendatshana sichaza kabanzi ngamagama okushaya, amanye awo esithemba ukuthi uke uwezwe. Lokhu sikwenza…
Amagama Okushaya
Amagama Okushaya
ulwaziprogramme.org
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded