Profile cover photo
Profile photo
vara may
86 followers
86 followers
About
vara's posts

Post has attachment
อีกหนึ่ง #โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อศึกษาทดลองและพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร โดยดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และพื้นที่หมู่บ้านโดยรอบ วางแผนปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติตามได้ พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพ หัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริม

Post has attachment
เราคนไทยต่างก็รู้ดีว่า ความตายนั้นเป็นสัจธรรมสุดท้าย ที่จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตอย่างไม่มีทางปฏิเสธ แต่ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดี ทว่าเมื่อวันนั้นมาถึง เราคนไทยแต่ละคนก็ยากที่จะทำใจต้อนรับความตายได้อย่างสงบ

Post has attachment
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี #พระราชดำริโครงการฝนหลวง ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

Post has attachment
สัมภาษณ์พิเศษ Mr.Will Ripley ผู้สื่อข่าวภาคสนาม CNN ที่ได้ลงพื้นที่รายงานข่าวจาก รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา และได้มีคลิปการสัมภาษณ์หญิงสาวชาวไทยที่ชื่อว่า "คุณเดียร์" ออกสู่สื่อต่างๆ และได้รับการแชร์ต่อไปอย่างมากมายในโลกออนไลน์

Post has attachment
#โครงการแก้มลิง เป็นแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย โดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2538 จึงมีพระราชดำริ "โครงการแก้มลิง" ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้ 

Post has attachment
#โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ

Post has attachment
เพลงสรรเสริญพระบารมี มีเค้าโครงว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเพลงที่มีลักษณะคล้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ก่อนแล้ว ใช้บรรเลงในเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จลงท้องพระโรงและเสด็จขึ้น

Post has attachment
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฎานเสด็จฯเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตั้งแคมป์ให้บริการ

Post has attachment
ภาพชายหนุ่ม 3 ท่าน ประกอบไปด้วยท่านกำนันหลัก ๆ (ชุดสีกากีกำลังถือแก้วพร้อมชน) พร้อมกับเทวดาของแผ่นดินสยาม โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระเจ้าแผ่นดินสยาม

Post has attachment
บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) ค่ายรถสัญชาติเยอรมัน เปิดตัวรถจักรยานยนต์ต้นแบบแห่งอนาคต ที่จะปฏิวัติการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพราะมีระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัย และปลอดภัยมากจนผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องสวมหมวกกันน็อคอีกต่อไป
Wait while more posts are being loaded