Profile cover photo
Profile photo
Bel Decor
35 followers -
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value

35 followers
About
Posts

Post has attachment
WC
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Spa
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Spa
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Spa
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Living Room
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Living Room
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Bedroom
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Bedroom
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Bedroom
💖💚💙💜💛💖
✆ (028) 3837 4107 / 0903 862107
https://beldecor.vn
Bel Decor - Making Difference - Bringing Value
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Đối với văn phòng làm việc mới nhất của Uber tại Hồng Kông, Bean Buro quan sát những tác phẩm về những con tàu của Gottfried Semper, nơi mà ông ấy mô tả khái niệm về hình thức và chức năng như một tổng thể cấu trúc. Nói cách khác, Bean Buro tìm hiểu xem các thành phần riêng biệt thực hiện chức năng của nó như thế nào khi chúng cùng kết hợp với nhau để đạt được mục tiêu chung.
😍😍😍😍😍😍
(SOURCE: DESIGNBOOM/ TRUNG DUONG/ DESIGNS.VN/ BEAN BURO)
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded