Profile

Cover photo
MariaClariza Espela
Works at http://www.ma.clariza.com
Attends Philippine Women's University
Lives in in Novaliches Quezon City
51 followers|71,176 views
AboutPostsPhotos

Stream

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
 " Welcome 2013,
    With a smile
  A spirit of Giving
  A sense of Humanity
  A Pledge of Spread
     Peace & Happiness.

Mabuhay 2013,
Na May ngiti
Ang spirito ng Pagbibigayan
Ang damdaming  Makatao
Ang Pagbibigay at Pamamahagi
       Kapayapaan at Kaligayahan."^  ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"A history of the 1st President of the Republic of the Philippines the cinematic epic depiction of General Emilio Aguinaldo’s story.

Ang Kasaysayan ng naunang Presidente ng Republika ng Pilipinas ang naglalarawan ng makabuluhang kabayanihan na naisakatuparan ng isang Heneral na si Emilio Aguinaldo ukol sa kanyang istorya."^  ^;...ma.clariza.com
 
I hope you watch El Presidente on MMFF 2012 and not a comedy movie that is nonsense El Presidente (Official Trailer)
1
MariaClariza Espela's profile photo
 
"I never neglect this chances to see this in a wide screen great history of this film.

Hindi ko nagawang balewalain ang pagkakataong panoorin ang pelikulang ito sa malawak na sinehan ng napakalaking telon ang kataas-taasang kasaysayan ng pelikulang ito."^  ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"Make ME happy"^ ^;...
" Make ME!!!... happy seen 
those stuff about Make ME!!!... 
it is good that spikes really 
making me to dance horrible 
Black & White not anymore
no longer empty that space
really belongs to youMake ME!!!...

"pinasaya mo AKO"^  ^;...
"pinasaya mo AKO!!!...nakita
ko ang mga nagawa mo 
tungkol sa Igawa mo AKO!!!...
tunay na napakahusay
ng mga tusok-tusok 
tunay na nagawa mo 
akong pasayawin nakakakilabot
Itim at Puti hindi ng muli
hindi na lingid 
ang kawalan ng patlang
tunay na para sa iyo ang 
Iginawa mo AKO!!!... 


December 19,2012
Wednesday 12:16 PM
At: 38 Unit, PHILIPPINES
http://www.ma.clariza.com
 ·  Translate
1
MariaClariza Espela's profile photo
 
"It is a very energetic performance of her videos with her music awesome.

Ito ay napakasigasig na pag-ganap ng kanyang mga video kasama ng kanyang mga awitin napakagaling."^   ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"It is a very energetic performance of her videos with her music awesome.

Ito ay napakasigasig na pag-ganap ng kanyang mga video kasama ng kanyang mga awitin napakagaling."^   ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"paint brick.

bloke ng pintura."^ ^;...maclariza.com
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"I am a Libra as the seventh sign of the zodiac and belongs to the Air element with a
GREEN touch tapping the brand of my monitor 2013 Year of the [SNAKE] it is fine.

Ako ay Libra ika-7 sa tatak ng mga zodiac at nabibilang sa elemento ng mga Hangin kasama ang 
GREEN  o BERDENG pandama na tatak ng aking telon 2013 Taon ng mga [SNAKE] o [AHAS] at ito ay mabuti."^  ^;...maclarizaCEO
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have her in circles
51 people
shagai ba's profile photo
bd atsign's profile photo
Кино үзмээр байна уу's profile photo
MariaClariza Espela's profile photo
Jason Aldein's profile photo
Sampio Funes's profile photo

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"I will never be around without this Ad's EL PRESIDENTE movie, glad to be one with his video clip of a lifetime history ever to be seen in a wide screen and be with me here at Google+.

Hindi ako mapaparito kung wala ang Alintuntuning ito ang pelikulang EL PRESIDENTE, ako ay nagagalak na maki-isa sa video clip na ito at pang-habang buhay na kasaysayan na hindi ko nagawang palagpasin sa malaking telon at maging kasama dito sa aking Google+."^  ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
24 Hour Hit Music Station from Cebu City
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"Kung siya 
ay nagaalinlangan
huwag sabihin
ang isang salita,
kabigin siya at 
bigyan ng pagtitiwala 
na ang lahat ay
nasa mabuti 
at siya ay 
bigyan ng halik 
sa kanyang noo."^  ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"I do have this for so many long i am able to express my gratitude with this stuff here with me at Google+.

Ako ay sadyang mayroon nito sa mahabang panahon ako ay may kakayahang ipahiwatig ang pasasalamat sa ganitong pamamaraan dito sa aking Google+."^   ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
We're bringing you the best from the AOL network.
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 

"It is a very energetic performance of her videos with her music awesome.

Ito ay napakasigasig na pag-ganap ng kanyang mga video kasama ng kanyang mga awitin napakagaling."^   ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"The best Christmas gift is to have a meal on top of the table every year having Christmas.

Ang higit na regalo ng kapaskuhan ay magkaroon ng handa ang ibabaw ng lamesa tuwing taon ng kapaskuhan."^  ^;...ma.clariza.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

MariaClariza Espela

Shared publicly  - 
 
"I never knew with this billing of my name & my only one son, with Pinky Amador. It makes me a surprise when using http://www.ma.clariza.com in browsing the command RUN to my starting menu having my windows XP. I never making this possible without clariza.com who was still selling her domain. I admit that in the beginning of using the Computer i am truly sincere that i had a craft to open it having a website i am able to digg it seriously since i have started developing this knowledge without any cost of buying the domain but; only to pay a monthly SMARTBro bill & keeping all my Art works having it with me for the rest of my life.

This images may not affect the friendship that i am building with your sponteneuos name it is an opportunity for me & kept it with me as a work of Art's using my webcam tooking it freely in just a shot, God Bless You dearest Pinky Amador.

Wala akong nalalaman sa nasasaad na kinalalagyan ng aking pangalan at ang nag-iisa kong anak kasama ni Pinky Amador. Ito ay sorpresa para sa akin pag-ginagamit ang http://www.ma.clariza.com na tugonan ang sunuring ito TAKBO sa aking panimulang alituntunin kasa-kasama ang windows XP.
Hindi ko ito isinakatuparan kung wala ang clariza.com kung sino pa man ang nagbebenta ng kanyang kinalalagyan. Inaamin ko sa umpisa palang na ginagamit ko ang aking Kompyuter ako ay tunay na tapat na mayroon akong kakayahan na mabuksan ito kasa-kasama ang kinalulugaran ko at may kakayahang halughugin ito ng seryosohan simula ng mag-umpisa akong linangin ang karunungang ito ng walang gastusin o bilihin ang kinalalagyan kong ito pero; tanging pagbabayad lamang ng buwanang SMARTBro na babayarin at panatilihin ang aking mga likhang sining na kasa-kasama ang mga ito hanggang sa huling pamamahinga ng aking buhay.

Ang imaheng ito ay hindi nag-papaapekto sa aking pakikipag-kaibigan na binubuo ng iyong walang patid na pangalan ito ay pag-kakataon para sa akin na angkinin ito bilang alipin ng aking mga likhang sining na ginamitan ko ng webcam akuin ito ng libre sa saglit na kuha, God Bless You dearest Pinky Amador.


December 12,2012
Wednesday, 08:50 AM
At: 38 Unit, PHILIPPINES
http://www.ma.clariza.com
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have her in circles
51 people
shagai ba's profile photo
bd atsign's profile photo
Кино үзмээр байна уу's profile photo
MariaClariza Espela's profile photo
Jason Aldein's profile photo
Sampio Funes's profile photo
Work
Occupation
living with my only one son, and his father...
Employment
  • http://www.ma.clariza.com
    living with my only one son, and his father..., present
  • http://www.ma.clariza.com
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
in Novaliches Quezon City
Previously
in Quezon City, Philippines - Manila, Philippines
Links
Contributor to
Story
Tagline
"Ako ay isang INA, Ako ay isang BABAE, Ako at ang SINING."^ ^;...
Introduction

I am an ARTIST, and i love myself...^  ^;

I've been born since September 26,1974

I am a Libran [TIGER]

I am MariaClariza Colinayo Espela

Education
  • Philippine Women's University
    present
  • Novaliches High School
  • System Technology Institute
  • Philippine Women's University
Basic Information
Gender
Female
Other names
clarizamariable