Profile cover photo
Profile photo
MariaClariza Espela
65 followers -
"Ako ay isang INA, Ako ay isang BABAE, Ako at ang SINING."^ ^;...
"Ako ay isang INA, Ako ay isang BABAE, Ako at ang SINING."^ ^;...

65 followers
About
MariaClariza's posts

Post has attachment
 " Welcome 2013,
    With a smile
  A spirit of Giving
  A sense of Humanity
  A Pledge of Spread
     Peace & Happiness.

Mabuhay 2013,
Na May ngiti
Ang spirito ng Pagbibigayan
Ang damdaming  Makatao
Ang Pagbibigay at Pamamahagi
       Kapayapaan at Kaligayahan."^  ^;...ma.clariza.com
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
December 31, 2012 (8 photos)
8 Photos - View album

Post has attachment
"I will never be around without this Ad's EL PRESIDENTE movie, glad to be one with his video clip of a lifetime history ever to be seen in a wide screen and be with me here at Google+.

Hindi ako mapaparito kung wala ang Alintuntuning ito ang pelikulang EL PRESIDENTE, ako ay nagagalak na maki-isa sa video clip na ito at pang-habang buhay na kasaysayan na hindi ko nagawang palagpasin sa malaking telon at maging kasama dito sa aking Google+."^  ^;...ma.clariza.com

Post has shared content
"A history of the 1st President of the Republic of the Philippines the cinematic epic depiction of General Emilio Aguinaldo’s story.

Ang Kasaysayan ng naunang Presidente ng Republika ng Pilipinas ang naglalarawan ng makabuluhang kabayanihan na naisakatuparan ng isang Heneral na si Emilio Aguinaldo ukol sa kanyang istorya."^  ^;...ma.clariza.com
I hope you watch El Presidente on MMFF 2012 and not a comedy movie that is nonsense El Presidente (Official Trailer)

Post has attachment
"Kung siya 
ay nagaalinlangan
huwag sabihin
ang isang salita,
kabigin siya at 
bigyan ng pagtitiwala 
na ang lahat ay
nasa mabuti 
at siya ay 
bigyan ng halik 
sa kanyang noo."^  ^;...ma.clariza.com

Post has attachment
"I do have this for so many long i am able to express my gratitude with this stuff here with me at Google+.

Ako ay sadyang mayroon nito sa mahabang panahon ako ay may kakayahang ipahiwatig ang pasasalamat sa ganitong pamamaraan dito sa aking Google+."^   ^;...ma.clariza.com

Post has attachment
"Make ME happy"^ ^;...
" Make ME!!!... happy seen 
those stuff about Make ME!!!... 
it is good that spikes really 
making me to dance horrible 
Black & White not anymore
no longer empty that space
really belongs to youMake ME!!!...

"pinasaya mo AKO"^  ^;...
"pinasaya mo AKO!!!...nakita
ko ang mga nagawa mo 
tungkol sa Igawa mo AKO!!!...
tunay na napakahusay
ng mga tusok-tusok 
tunay na nagawa mo 
akong pasayawin nakakakilabot
Itim at Puti hindi ng muli
hindi na lingid 
ang kawalan ng patlang
tunay na para sa iyo ang 
Iginawa mo AKO!!!... 


December 19,2012
Wednesday 12:16 PM
At: 38 Unit, PHILIPPINES
http://www.ma.clariza.com

Post has attachment

"It is a very energetic performance of her videos with her music awesome.

Ito ay napakasigasig na pag-ganap ng kanyang mga video kasama ng kanyang mga awitin napakagaling."^   ^;...ma.clariza.com

Post has attachment
"It is a very energetic performance of her videos with her music awesome.

Ito ay napakasigasig na pag-ganap ng kanyang mga video kasama ng kanyang mga awitin napakagaling."^   ^;...ma.clariza.com

Post has attachment
"The best Christmas gift is to have a meal on top of the table every year having Christmas.

Ang higit na regalo ng kapaskuhan ay magkaroon ng handa ang ibabaw ng lamesa tuwing taon ng kapaskuhan."^  ^;...ma.clariza.com
Wait while more posts are being loaded