Profile cover photo
Profile photo
THAIOPTIC
2 followers -
We are Thaioptic
We are Thaioptic

2 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
5. อย่าสวมหรือนำแว่นตาเข้าไปในบริเวณที่สัมผัสกับ ไอน้ำร้อนเป็นเวลานานเช่น ห้องอบไอน้ำ (Sauna)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
4. อย่านำแว่นตาไปวางไว้ภายในรถยนต์ที่ถูกจอด อยู่กลางแดดเป็นเวลานาน
Photo
Add a comment...

Post has attachment
3. อย่าเช็ดเลนส์โดยที่ไม่ได้ล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งควรใช้ผ้าสำหรับเช็ดเลนส์โดยเฉพาะหรือ กระดาษเนื้อนุ่มสะอาดเท่านั้น
Photo
Add a comment...

Post has attachment
2. อย่าวางแว่นตาไว้ในลักษณะหงายโดยที่ผิวเลนส์ ต้องสัมผัสกับพื้นเพราะอาจทำให้เลนส์เป็นรอยได้ง่าย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
1. อย่าจับขาแว่นตาเพียงข้างเดียวในขณะที่สวมหรือ ถอดแว่นตา
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ข้อควรปฏิบัติเพื่อช่วยรักษาให้เลนส์แว่นตามีอายุการใช้งานยาวนาน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ข้อแนะนำ 5 ประการในการถนอมรักษาเลนส์แว่นตาโดย Thaioptic.com
5 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded