Profile cover photo
Profile photo
Barne- og ungdomsfilosofene ANS
7 followers -
Philosophical practise with children and youth
Philosophical practise with children and youth

7 followers
About
Posts

Her er et filosofisk opplegg som kan brukes med barn/elever/voksne. Tema likeverd.

1 Skriv opp følgende spørsmål på tavlen: Hva vil det si at alle mennesker er like mye verdt?
2 Gi elevene noen minutter til å skrive ned hvert sitt svar. Svarene skal kun inneholde én setning.
3 Spør hvem som har lyst til å lese opp svaret sitt. Be dem ta ned hendene sine. Spør hvem som ikke har lyst til å lese opp svaret sitt. Spør en av disse: Hvorfor ikke? Eleven svarer kanskje: Fordi jeg har et dårlig svar. Be da eleven lese svaret sitt slik at vi sammen kan vurdere kvaliteten på svaret.
4 Gå videre ved å undersøke flere svar, både fra dem som ville og dem som ikke ville lese opp svaret sitt.
5 Noen relevante spørsmål/undertemaer:
- Har man samme verd uansett hva man tenker og gjør?
- Er mennesket like verdifullt hele livet igjennom (jf. abort og eutanasi)?
- Er dyr mindre verdt enn mennesker?
- Hvem har bestemt at alle mennesker er likeverdige?
- Er likeverd noe som kan observeres i et mikroskop?
- Innebærer menneskeverdet at også alle samfunn og kulturer er likeverdige?
6 Avslutt med en evaluering av samtalen.
Add a comment...

Post has attachment
Tre skolesamtaler, ett foredrag og en filosofisk kveldscafé - på samme dag. Og på toget hjem vil vi tilby individuelle samtaler til alle interesserte...

www.buf.no/nyheter/2016/?page=0304
Add a comment...

I siste nummer av Ordet (1/2016), Riksmålsforbundets kvartalsskrift, skriver pater Kjell Arild Pollestad om de tre norske oversettelsene av Fader Vår som har kommet i løpet av mindre enn hundre år. Mens han er kritisk til de to nyeste oversettelsene (fra 1978 og 2011) omfavner han oversettelsen fra 1930. Etter en undersøkelse av bønnens gresk-språklige røtter samt den engelske 1600-talls oversettelsen (som fremdeles er den gjeldende), konkluderer han slik:

"I troskap mot grunnteksten og mot vårt nedarvede Fadervår, burde teksten lyde slik:

"Fader vår, du som er i himlene! Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss idag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.»

"Mange vil nok innvende at et slikt språk er uforståelig for ungdommen. Selvsagt er det det. En bibeloversettelse bør være for voksne, og så klangfull og poetisk i sin form at ordene fester seg i hukommelsen. Så får vi tålmodig følge prinsippet for all sivilisasjon og forklare for de unge det de ikke forstår."

Er det sivilisert eller usivilisert å anta at unge ikke forstår like mye som voksne?
Er det sivilisert eller usivilisert å anta at voksne forstår mer enn unge?
Er det sivilisert eller usivilisert å tilrettelegge så mye som mulig for unge?
Er det sivilisert eller usivilisert å la unge være referansen for hva som er godt språk?
Er det sivilisert eller usivilisert å la unge finne ut av ting på egen hånd?
Er det sivilisert eller usivilisert å forklare unge noe som de ikke forstår?
Hva er egentlig prinsippet for all sivilisasjon?
Add a comment...

Post has attachment
Ny samtale med Skedsmo-elevene (8. klasse) igår, denne gang med utgangspunkt i de fascinerende verkene til Anders Sletvold Moe og Kjell Varvin. Især Moes kunst må sies å være filosofisk minimalisme av edleste merke. Det er ennå noen dager igjen av utstillingen...

http://www.akershuskunstsenter.no/2016/02/01/anders-sletvold-moe-kjell-varvin/
Add a comment...

"Whoever prays to an idol with his whole heart and soul, prays to the true God, whilst he who prays to the true God from mere force of habit and without having his heart in it, is really worshipping an idol."

Harald Høffding on Kierkegaard in "A Brief History of Modern Philosophy"
Add a comment...

Post has attachment
In the coming year we will facilitate four philosophical conversations with youth about contemporary art at Akershus Art Centre, Lillestrøm, Norway. This is the first installment/exhibition exploring themes like immigration, city dwelling and historiography.
Add a comment...

Post has attachment
Friday will be special. I am having philosophical dialogues with school children (in the municipality of Stange, county of Hedmark, Norway) right after a concert with this group: Vrang at Folkelarm 2011
Add a comment...

Post has attachment
Det har gått en stund siden forrige nyhetsoppslag fra oss. Det er ikke fordi vi ikke har nytt å melde, på ingen måte, men rett og slett fordi vi har hatt såpass mye å henge fingrene i at det har gått utover informasjonsarbeidet. Her skal vi si litt om noe av det vi har holdt på med.

Aller først: Det blir nye kurs i BUF filosofisk konfirmasjon våren 2015. Det er bare å melde seg på. Les mer på www.buf.no/filosofiskkonfirmasjon

De siste par årene har vi vært engasjert i mange ulike prosjekter i regi av Human-Etisk forbund. Forbundet har gjennom lengre tid satset sterkt på filosofi og filosofisk praksis, både som et tilbud til konfirmanter og andre barn og unge, men også i mange andre sammenhenger i og utenfor organisasjonen. I september arranges for eksempel humanistisk temareise til Provence, Frankrike. Øyvind skal her ha innlegg om humanetikkens tilblivelse. Les mer på HEFs hjemmesider.

Ellers er vi involvert i flere skoleprosjekter som kretser rundt formidling av kunst/kultur – også i utlandet. Ett av formidlingsprosjektene er knyttet til Steilneset, et minnested for ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark. Vi er også igang med tre prosjekter i regi av Den kulturelle skolesekken i Oslo og Hedmark. I sommer arrangerte vi filosofiskole under Olavsdagene i Trondhjem, hadde samtaler med barn under filosofifestivalen På Kanten i Kragerø, og hadde flere oppdrag i forbindelse med Arendalsuken (de to siste på oppdrag fra Human-Etisk forbund). Vi kan også røpe at vi arbeider med nye bokprosjekter, flere av dem rettet mot barn og ungdom.

Vil du vite mer, er det bare å ta kontakt. Og selv om vi har mange jern i ilden, er vi alltid klare for nye prosjekter og oppdrag.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
The EPIC International Workshop is 2 days of intensive workshops with associated cultural experiences. People from many countries and cultures and different professional backgrounds meet together to develop and improve their understanding, thinking and creativity. The Workshop provides participants with a wonderful, challenging and inspiring variety of different experiences in Practical Philosophy.

http://us3.campaign-archive1.com/?u=a0da6185bedef8919d83a7584&id=202db180db&e=fc02620225
EPIC International Workshop in Riga
EPIC International Workshop in Riga
us3.campaign-archive1.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded