Profile cover photo
Profile photo
Magdalena Górska
4 followers
4 followers
About
Posts

Alicja "POUCZENIA" Niedz. 2.06.1991, godz. 8.45
† Jeśli daję ci łaskę nawrócenia: łaskę wiary i miłości, to nie po to, abyś ją wykorzystywała tylko dla siebie, by tobie było lepiej na tym i na tamtym świecie. Dałem ci tą łaskę po to, byś żyjąc w niej, stała się ratunkiem dla innych, dla tych którzy takiej łaski nie otrzymali. Abyś swoimi modlitwami, ofiarami i czynami miłosierdzia wypraszała ocalenie dla nich. Nie myśl o sobie, myśl o tych, których uratować możesz i dla których ratowania uświęcam ciebie jako Moje narzędzie działania w świecie. Wykorzystuj więc gorliwie każdą sytuację, każdy trud i cierpienie (tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne) i każdy czas, by ratować dusze i nieść zbawienie Moje światu, który łaknie ocalenia i czeka na ocalenie.
Raduj się i dziękuj, gdy daję ci tą możliwość. Proś, bym ją dawał obficie póki trwa czas łaski.
Ps 85 "Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;
odmieniłeś los Jakuba,
odpuściłeś winę Twojemu ludowi;
zakryłeś wszystkie ich grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
i zaniechaj Twego oburzenia na nas!
Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
aby Twój lud weselił się w Tobie?
Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie!
Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój
ludowi swemu i świętym swoim;
niech się nie stają znów nierozsądni.
Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po śladach Jego kroków – zbawienie".
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Alicja "POUCZENIA" pt. 27.03.1992, godz. 20.35 IX Stacja Drogi Krzyżowej: Trzeci upadek
Twoim trzecim upadkiem jest ciągłe powtarzanie tych samych upadków i stres z tego powodu lub zobojętnienie. A trzeba, abyś dogłębnie poznała swoją słabość i niemożność pokonania jej bez Mojej łaski. Trzeba, abyś nauczyła się cierpliwości wobec siebie samej i z pokorą przyjmowała świadomość własnej nędzy. A także, abyś nauczyła się cierpliwości wobec słabości twych bliźnich i miłowania ich takimi, jacy są. Ukochać drugiego mimo jego nędzy można jedynie wtedy, gdy dogłębnie pozna się nędzę i bezsilność swoją. Nie załamuj się więc, lecz usilnie dąż do ciągłego powstawania i podnoszenia innych, wyczekując Mojego Miłosierdzia z nadzieją i pokojem w sercu. Największym upadkiem jest bowiem brak nadziei i woli powstania.
Add a comment...

Alicja "POUCZENIA" Niedz. 28.07.1991, godz. 18.50
† Co uczyniłaś dziś dla Miłości?
– Co ja mogę uczynić?
† Możesz kochać: ludzi, których znasz, których ci ukazuję, o których cierpieniu wiesz.
† Bądź łagodna dla ludzi i dla siebie. Nie osądzaj. Nie buduj twoich postaw na własnych sądach ani na sądach innych ludzi. Twoje postawy serca i umysłu buduj na Mojej Miłości, którą znasz, i o której wiesz tak wiele.
Ja chcę kochać twoim sercem, czyż nie po to je stworzyłem?
J 5, 14b «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło».
† Czystość serca to czystość intencji. Pragnij mieć tylko jedną intencję: wszystko i wszystkich zanurzyć w Bogu, który jest Miłością.
Nie jest ważne, co ty lubisz, ale czemu służysz. Służenie Królestwu Miłości wprowadza cię do tego Królestwa. Twoją drogą krzyżową jest życie w świecie. Taka jest i powinna być wartość ludzkiego życia. Ukazałem ją jako najwyższą wartość i wzór dla tych, którzy chcą Mnie naśladować.
A zatem, co dziś uczyniłaś dla Miłości?
Nie sądź, że ofiara to jakieś stanie pod Moim Krzyżem, które ty tworzysz w swojej wyobraźni. To konkretne sytuacje twojego życia – bolesne dla ciebie, w których identyfikujesz się z tą postawą serca, jaką Ja miałem na Krzyżu, kochając wszystkich i wybaczając wszystkim – modląc się za nich.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Alicja "ŚWIADECTWO" cz. II pon. 25.08.1986, godz. 23.15
– Czy w Twych słowach z ostatnich dni nie było moich wydumanych spekulacji?
† Nie, dziecko Moje, Nie byłabyś w stanie tego wymyśleć. Są to Moje Słowa. Nie analizuj. Przyjmuj z ufnością.
– Mimo rozmów z Tobą, Ojcze, żyję w mroku i poruszam się po omacku. W konkretnych sytuacjach nie ma Twej odpowiedzi lub jest nieokreślona. Tak często nie wiem nic...
† Drogie dziecko, tak musi być. Po pierwsze: gdybyś wszystko wiedziała, zniszczyłaby cię pycha. A Ja nie chcę do tego dopuścić. Nie jesteś jeszcze na tyle pokorna, bym mógł dać ci dar jasnowidzenia.
Po drugie: Jaki byłby twój wybór? Zasługa życia to właściwy wybór – wielokrotnie, każdego dnia, bez przerwy. Gdybym Ja dyktował ci wszystko, zabrakłoby twych zasług.
Ja daję zasady postępowania, wyjaśniam przyczyny, ukazuję zło i dobro, podtrzymuję, podnoszę, prowadzę. Nie mogę jednak iść za ciebie. Niezbędny jest twój wysiłek stawiania kroków, trud i dobre chęci, upór niezależny od okoliczności. Nade wszystko potrzebna jest ufność, choć droga twoja jest niezbyt widoczna. Z ufnością musisz stawiać kroki także po omacku, wierząc w Moją pomoc. Twoja wiara sprawi, że każdy krok będzie dobry. I twoja wiara sprawia, że każde słowo, które zapisujesz jest Słowem Prawdy danej ode Mnie.
– A jednak każesz mi pytać o wszystko, także o drobiazgi codzienności – konkretne.
† Pytaj i ufaj, że to, co słyszysz, jest Moją odpowiedzią. Cokolwiek się stanie będzie dobre – ufność o tym decyduje.
Brak pytań jest brakiem ufności lub lekceważeniem Mnie – w twoim przypadku, bo wiesz, że powinnaś pytać.
Add a comment...

Post has attachment
"Bez Boga człowiek zaczyna wierzyć, że sam się zbawi..."
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded