Profile cover photo
Profile photo
Pia-Zap Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo pomiarów i automatyki
7 followers
7 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
System do ciągłych pomiarów wymiany gazowej pomiędzy glebą a atmosferą

Miło jest nam zaprezentować system do ciagłych pomiarów telenków azotu i dwutlenku węgla pomiędzy glebą a atmosferą.

System został w całości zaprojektowany i wykonany przez firmę PIAZAP dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach projektu Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w latach 2030 i 2050.

System składa się z :
- trzech komór (do automatycznych pomiarów) umieszczonych na ramach glebowych,
- trzech mechanizmów służących do podnoszenia/opuszczania komór,
- urządzeń do sterowania komorami automatycznymi i gromadzenia danych (sterownik / PC ),
- oprogramowania do sterowania komorami, które umożliwia zdalny / mobilny dostęp do funkcji i parametrów sterowania oraz zgromadzonych danych pomiarowych / stanów pracy oddzielnie dla każdej komory.

Oprogramowanie do sterowania i monitorowania komór umożliwia m.in:
- pracę w trybie ręcznym ( lokalnie/ zdalnie ) oraz w cyklu automatycznym,
- parametryzację automatycznego cyklu pracy komór ( lokalnie/ zdalnie ),
- zapis stanów pracy komór (czasu podniesienia i opuszczenia),
- sygnalizację błędnego wykonania operacji podniesienia/opuszczenia komory,
- ciągły zapis temperatury i wilgotności oraz danych z dwóch analizatorów gazowych,
- archiwizację danych pomiarowych i zdarzeń w bazie danych,
- zdalny/mobilny dostęp do danych pomiarowych oraz informacji o stanach pracy komór.

Dostęp do danych i sterowanie systemem możliwe jest po przez Internet z autoryzacją użytkowników (login, hasło) dla minimum 5 użytkowników oraz mobilnie, poprzez smartfony.


Photo
Photo
28.07.2017
2 Photos - View album

Post has attachment
Terminal Kwasu Siarkowego KGHM Metraco w Szczecinie – prace trwają
  
PiA-ZAP realizuje dla KGHM Metraco zadanie pod nazwą „Modernizacja Terminalu Kwasu Siarkowego w Szczecinie - Etap I”.
 
Zadanie polega na:
- instalacji przemienników częstotliwości dla silników pomp do załadunku
statków, oraz pomp do rozładunku cystern kolejowych
- zabudowie przepływomierzy oraz zaworów regulacyjnych na rurociągach
tłocznych do ramion nalewczych (morskich)
- zabudowie przepływomierza na rurociągu zasilającym pompy do
rozładunku cystern kolejowych
- zabudowie przepływomierza oraz zaworu regulacyjnego na by-passie
między kolektorami tłocznymi pomp do załadunku statków i pomp do
rozładunku cystern kolejowych
- modernizacji rozdzielni elektrycznej
- rozbudowie istniejącego systemu SCADA wraz z dostawą szafy sterowniczej
 
Szeroki zakres prac obejmuje branżę elektryczną, AKPiA, mechaniczną i budowlaną.
 
Wykonana modernizacja umożliwi:
- Lepszą kontrolę nad procesem rozładunku kwasu siarkowego z cystern
kolejowych dzięki możliwości regulacji obrotów pomp oraz zabudowaniu
pomiaru przepływu na rurociągu
- Pracę pomp do załadunku statków we właściwych warunkach dzięki
zastosowaniu przemienników częstotliwości i zaworów regulacyjnych na
rurociągach tłocznych.
- Tłoczenie kwasu na statki z mniejszą wydajnością niż minimalna wydajność
pomp, dzięki zastosowaniu częściowego powrotu kwasu do zbiorników
magazynowych.

Planowane zakończenie prac wiosną 2016r.
Photo

Post has attachment
Modernizacja Pompowni Wody Sieciowej w PGE Lublin-Wrotków
 
Miło nam poinformować, że  w 2015r. z powodzeniem zakończyliśmy realizację wielobranżowej inwestycji w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków.
Zakres prac obejmował branże: technologiczną, konstrukcyjną, budowlaną, elektryczną i pomiarową.
Prace polegały na:
- wykonaniu niezbędnych demontaży trzech układów rurociągowych pompowych, urządzeń i armatury
- dostawie niezbędnych materiałów i armatury, w tym przepustnic regulacyjnych DN500 i DN400 z napędami elektrycznymi, kompensatorów i filtrów DN500
- przebudowie fundamentów w celu adaptacji nowych zespołów pompowych i filtrów
- montażu agregatów pompowych wraz z przebudową linii zasilających oraz podłączeniem napędów
- prefabrykacji, montażu i zabudowie konstrukcji wsporczych
- wykonaniu dwóch układów rurociągowych ssących i tłocznych z wykorzystaniem nowych agregatów pompowych  typ: 35B63 produkcji POWEN – WAFAPOMP S.A.
- wykonaniu izolacji termicznej
- pracach programistycznych systemu DCS
- nadzorze nad montażem i uruchomieniem instalacji
- przeprowadzeniu badań, kontroli, prób i odbiorów
- przekazaniu dokumentacji jakościowej
PhotoPhotoPhoto
2016-02-23
3 Photos - View album

Post has attachment
Modernizacja WRS w PGE Lublin-Wrotków
  
W roku 2014 firma PiA-ZAP jako główny wykonawca zrealizowało zadanie pod nazwą „Modernizację Węzła Rozdziału Sieci WRS” na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
           
Przedmiotowy zakres prac obejmował branże: projektową, technologiczną, konstrukcyjną, budowlaną, pomiarową i elektryczną z których wynikały następujące etapy:
 
- wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla procesu Modernizacji Węzła Rozdziału Sieci w branżach technologicznej, konstrukcyjnej, budowlanej, pomiarowej i elektrycznej
- wykonanie niezbędnych demontaży trzech układów rurociągowych, urządzeń i armatury
- dostawa niezbędnych materiałów i armatury
- dostawa legalizowanych przepływomierzy ultradźwiękowych DN500 oraz liczników ciepła
- przebudowa fundamentów w celu adaptacji nowych podparć rurociągów i konstrukcji
- wykonanie, montaż i przebudowa konstrukcji wsporczych
- wykonanie trzech układów rurociągów wylotowych wraz z zabudową przepływomierzy i armatury oraz trzech układów rurociągów powrotnych wraz z zabudową armatury odcinającej
- prace branży pomiarowej i elektrycznej
- włączenie pomiarów do systemu DCS ABB oraz systemu rozliczeniowego LPEC.
- wykonanie izolacji termicznej
- nadzór nad montażem i uruchomieniem instalacji
- przeprowadzenie badań, kontroli, prób i odbiorów
- przekazanie dokumentacji jakościowej
PhotoPhotoPhotoPhoto
2016-02-23
4 Photos - View album

Post has attachment
Remont zaworów w Pilkington Sandomierz
Photo
Photo
Pilkington
3 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy uhonorowani statuetką za sprawne przeprowadzenie przeglądu oraz remontu zaworów regulacyjnych w ramach Zimnego Remontu PS1 w Pilkington Polska Sp. z o.o. w Sandomierzu.
Zakres prac rozpoczętych w maju br. obejmował m.in.  wymianę części miękkich, odnowienie powierzchni zewnętrznej korpusów, próby szczelności dla 34 szt. zaworów on-off WORCESTER, 16 szt. zaworów regulacyjnych GLOCON, 3 szt. regulatorów ciśnienia FISHER CONTROLS, 2 szt. siłowników KENT-INTROL oraz 2 szt. siłowników WABCO na przepustnicach BATLEY VALVE. 

Post has attachment
Już po raz piąty w dniach 23-24 września 2015r., tym razem w Berlinie odbyła się Konferencja Partnerów ABB, w której to nasi pracownicy uczyli się i dzielili doświadczeniami wraz z pozostałymi partnerami regionu EMEA.
PhotoPhotoPhoto
2015-10-07
3 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded