صداسیما یه جوری ملت رو گشاد فرض کرده که میخواد برای غرور ملی تبلیغات کنه یه عده رو نشون میده که دارن کار می کنن.. با یه موزیک بک گراند حماسی!

یکی از نشانه های شاخص پیشرفت و آبادانی هم اینه که یکی که صورتش معلوم نیست، با سنگ فرز یا دستگاه جوش کار کنه، جرقه هاش بپاشه همه جا. اگه طرف پای دستگاه تراش باشه که دیگه واویلاست .. شونه به شونه آلمانیم!
Shared publiclyView activity