هرچی هم فیلم میسازن این هندی ها عاشقانه است که جمعیت شون بیشترشه.کسخلا فیلم نا امید کننده درست کنین مردم خودکشی کنن،جمعیت متعادل شه یه کم
Shared publiclyView activity