Profile cover photo
Profile photo
บริษัท สำนักงานพีศิริ ทนายความ จำกัด
1,069 followers
1,069 followers
About
Posts

Post has attachment
โจทก์และจำเลยเป็นพี่น้องกัน โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินให้จำเลย ตอบแทนที่จำเลยไถ่ถอนจำนองที่ดินที่โจทก์เป็นหนี้ธนาคารอยู่ อันเป็นการให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณ
http://www.peesirilaw.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89.html
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
ผู้รับการให้บอกปัดไม่ยอมให้เงินแก่ผู้ให้ที่ดินซื้อยารักษาตัวถือเป็นการบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับให้ที่ดินยังสามารถจะให้ได้ จึงเรียกถอนคืนการให้ได้
http://www.peesirilaw.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
Add a comment...

Add a comment...

Post has attachment
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงดูเด็กได้ไหมคะ
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1678487
Add a comment...

สอบถามเรื่องประกันรถยนต์ ขับรถยนต์ไม่มีใบขับขี่ (ภรรยาผมผิดจริงที่ไม่มีใบขับขี่แต่ชื่อในประกันก็เป็นชื่อภรรยา อย่างนี้ประกันจะเคลมให้เราไหมครับ)
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1679347
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded