Profile cover photo
Profile photo
katarzyna beldowska
11 followers
11 followers
About
Posts

Post has attachment
Klauzula społęczna z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Obowiązek wynikający z treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ma na celu
zagwarantowanie przestrzegania prawa pracy przez Wykonawców realizujących
zamówienia publiczne. Stanowi on tym samym wyraz woli ustawodawcy
zagwarantowania osobom świadczącym pracę w rozumi...
Add a comment...

Post has attachment
Procedura podstawowa (unijna) vs. procedura uproszczona (krajowa) - różnice
Wiem, że niezwykle trudno jest wyłapać różnice między
procedurą klasyczną (unijną), a procedurą uproszczoną (krajową), w sytuacji gdy
postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej
progi, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp...
Add a comment...

Post has attachment
Konsekwencje zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę
Bez zbędnych komentarzy, krótko i na temat :) Począwszy od lipca 2016 roku, nie ma już możliwości, by „kluczowe części
zamówienia” wykonywał podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie. Z
powyższego wynika, że: - jeżeli Zamawiający zastrzegł realiz...
Add a comment...

Post has attachment
Zakaz powierzenia realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcy
Nie zamierzam wychodzić przed orkiestrę. Przytoczę fragment uchwały KIO   z dnia 4 listopada 2016 roku o sygnaturze KIO/KU
67/16, zgodnie z którym z przepisu art. 36a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 2
pkt 9b ustawy Pzp wynika zakaz powierzenia realizacji cał...
Add a comment...

Post has attachment
Wizja lokalna
Do dnia 28 lipca 2016 roku nie było
wątpliwości. Korzystanie z instytucji wizji lokalnej było dopuszczalne. Nie
można było jednak zobowiązać Wykonawcy do jej odbycia pod rygorem poniesienia
odpowiedzialności w postaci wykluczenia Wykonawcy z postępowania lu...
Add a comment...

Post has attachment
Unieważnienie postępowania w części - i co dalej?
Na początek kilka prawd oczywistych :) Zamawiający jest upoważniony
do dokonywania podziału jednego zamówienia na części (art. 36aa ust. 1 ustawy
Pzp). Zamówienia na owe części, które powstały po podziale jednego zamówienia, mogą zostać udzielone w ramach j...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Koszty eksploatacji, wpływ na środowisko czy wielofunkcyjność jako kryteria w postępowaniu
Jak powszechnie wiadomo, po
nowelizacji ustawy Pzp (19.10.2014r.), Zamawiający powinni w większości
przypadków dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu zarówno
kryterium ceny jak i innych kryteriów. Przesłanki zastosowania ceny jako
wyłą...
Add a comment...

Post has attachment
Warunki gwarancji, rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz serwis jako kryteria wyboru oferty
Warunki gwarancji: Kryterium Gwarancja
jakości Podkryterium Okres gwarancji – można przyznawać dodatkowe punkty
za wydłużenie terminu gwarancji wobec wskazanego w OPZ minimum w odniesieniu
do poszczególnych elementów zrealizowanego zamówienia np. dla ...
Add a comment...

Post has attachment
rękojmia a gwarancja
Często stosowanymi kryteriami w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego są rękojmia oraz warunki gwarancji. Zamawiający niemalże zamiennie
stosują te dwa pojęcia. Postaramy się zatem rozwiać wątpliwości dotyczące
terminów gwarancja jakości oraz r...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded