Profile cover photo
Profile photo
گز ماه عسل اصفهان
1 follower -
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز مغز پسته، مغز بادام، مخلوط پسته و بادام و انواع پولکی می باشد.
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز مغز پسته، مغز بادام، مخلوط پسته و بادام و انواع پولکی می باشد.

1 follower
About
Posts

Post has attachment
گز لقمه ای 18 درصد مخلوط پسته و بادام
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز آردی، لقمه ای و پولکی در اصفهان می باشد و آماده ارائه خدمات به سراسر ایران می باشد.

تلفن سفارش:03195028006- 03195028007

#پولکی #پولکی_اصفهان #گز_اصفهان #گز #سوغات_اصفهان #پولکی_پسته_ای #گز_ماه_عسل #گز_لقمه_ای #gaz #esfahan_gaz #مغز_پسته #گز_18_درصد #گز_مغز_پسته #18-درصد_پسته_و_بادام #مغز_بادام #گز_لقمه_ای_18_درصد_مغز_پسته_و_بادام
Photo
Add a comment...

Post has attachment
گز لقمه ای 28 درصد مغز بادام
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز آردی، لقمه ای و پولکی در اصفهان می باشد و آماده ارائه خدمات به سراسر ایران می باشد.

تلفن سفارش:03195028006- 03195028007

#پولکی #پولکی_اصفهان #گز_اصفهان #گز #سوغات_اصفهان #پولکی_پسته_ای #گز_ماه_عسل #گز_لقمه_ای #gaz #esfahan_gaz #مغز_پسته #گز_28_درصد #گز_مغز_پسته #28-درصد_پسته #مغز_بادام #گز_لقمه_ای_28_درصد_مغز_بادام
Photo
Add a comment...

Post has attachment
گز لقمه ای 28 درصد مغز پسته
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز آردی، لقمه ای و پولکی در اصفهان می باشد و آماده ارائه خدمات به سراسر ایران می باشد.

تلفن سفارش:03195028006- 03195028007

#پولکی #پولکی_اصفهان #گز_اصفهان #گز #سوغات_اصفهان #پولکی_پسته_ای #گز_ماه_عسل #گز_آردی #gaz #esfahan_gaz #مغز_پسته #گز_28_درصد #گز_مغز_پسته #28-درصد_پسته #گز_لقمه_ای
Photo
Add a comment...

Post has attachment
گز آردی 38 درصد مغز پسته
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز آردی، لقمه ای و پولکی در اصفهان می باشد و آماده ارائه خدمات به سراسر ایران می باشد.

تلفن سفارش:03195028006- 03195028007

#پولکی #پولکی_اصفهان #گز_اصفهان #گز #سوغات_اصفهان #پولکی_پسته_ای #گز_ماه_عسل #گز_آردی #gaz #esfahan_gaz #مغز_پسته #گز_38_درصد #گز_مغز_پسته #38-درصد_پسته
Photo
Add a comment...

Post has attachment
گز آردی 18 درصد مغز پسته
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز آردی، لقمه ای و پولکی در اصفهان می باشد و آماده ارائه خدمات به سراسر ایران می باشد.

تلفن سفارش:03195028006- 03195028007

#پولکی #پولکی_اصفهان #گز_اصفهان #گز #سوغات_اصفهان #پولکی_پسته_ای #گز_ماه_عسل #گز_آردی #gaz #esfahan_gaz #مغز_پسته #گز_18_درصد #گز_مغز_پسته
Photo
Add a comment...

Post has attachment
گز آردی 18 درصد مغز پسته
گز ماه عسل تولید کننده انواع گز آردی، لقمه ای و پولکی در اصفهان می باشد و آماده ارائه خدمات به سراسر ایران می باشد.

تلفن سفارش:03195028006- 03195028007

#پولکی #پولکی_اصفهان #گز_اصفهان #گز #سوغات_اصفهان #پولکی_پسته_ای #گز_ماه_عسل #گز_آردی #gaz #esfahan_gaz #مغز_پسته #گز_18_درصد
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded