Profile cover photo
Profile photo
krasimira drumeva
10 followers
10 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
По повод денят на славянската писменост и култура от 22 до 27 май на главната улица на град Велико Търново се откри изложба – акция на тема „Обичам да чета“. По витрините на магазините можете да разгледате плакати посветени на стойността на четенето и любовта към книгите и кирилицата. Авторът – Красимира Друмева избира тази нестандартна форма на представяне на произведения на изкуството, за да провокира и приобщи публиката към по-дълбоко разбиране и съпричастност с творческите търсения на художниците. Плакатът още от самото си раждане е наречен „изкуство на улицата“ и кой ако не той може да изпълни тази мисия. Създаден е за да е близо до хората и да представя актуални теми от ежедневието.

Тъй като изложбата има временен характер и мястото на експониране не позволява да се обхванат всички творби, авторът Красимира Друмева създава уебсайт: designkd.com, където може да се проследи цялостната концепция на проект „Плакатът – изкуството на улицата“, както и всички плакати, участващи в акцията. Всеки от изложените плакати по улиците на града е придружен от QR код, който може да бъде сканиран посредством мобилна апликация и да отведе зрителя в интернет галерията. Този подход превръща физическата експозиция във виртуална, като провокира интеракция между автора и публиката. Реално и дигитално се преплитат в симбиоза, чиято цел е да се намери пряк път към умовете и душите на хората, за да се докоснат до необятния свят на изкуството.

On the occasion of the Day of the Slavonic alphabet and culture – 24th May, an exhibition campaign entitled “I love reading” is going to be opened on the main street of the town. You will be able to find in shop windows many posters dedicated to the value of reading and the passion to books and the Cyrillic alphabet. This unconventional form of presentation of works of art aims to make more people understanding and empathetic to the creative quest of the artists. Since its birth the poster itself was called “the street art” and what, if not it, can better fulfill this mission? It was designed and created to be close to the people and to present current everyday topics. Its clear and bright language attracts the attention quickly and provokes many new ideas, thoughts and emotions in the audience.

Since the exhibition has a temporary character and the campaign does not allow to cover all the works, the author Krassimira Drumeva creates a website: designkd.com, where the overall concept of the project "Posters – art of the street" can be traced, as well as all posters, participating in the action. This approach turns physical exposure into virtual, provoking an interaction between the author and the audience. Real and digital interweave in symbiosis, the aim of which is to find a direct path to the minds and souls of people to touch the vast world of art.
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Студентски международен проект “NUCLEAR PIT. Energy (in)dependence. My stance” е създаден с цел да изрази позицията на младите хора относно развитието на ядрената енергетика. Желаещите да се включат могат да прочетат повече тук http://studentdesign.eu/index.php/83-2013-12-19-13-38-40/82-2013-12-20-09-45-58
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded