در اوایل سال ۲۰۱۳ یکی از سه دختری که بیش از ده سال زندانی یک مرد (آری‌یل کاسترو) بوده و از کودکی در خانه‌ی وی زندانی بودند از خانه فرار کرده و موجب آزادی دو دختر دیگر شد. به این دختران اهل کلیولند اوهایو از کودکی تجاوز شده و یکی از آنها در دوران زندانی بودن در خانه‌ی این مرد صاحب فرزند شده بود. پس از آن که این سه دختر آزاد شدند نه تنها جامعه‌ی پیرامون آنها با آنان به عنوان ننگ خانواده و جامعه (به علت مورد تجاوز واقع شدن) برخورد نکرد بلکه در عین فراهم کردن حمایت روحی و مشاوره‌ی روانشناختی برای گذر از صدمه‌های روانی، حدود ۱۰ هزار نفر با کمک‌های اندک مالی حدود ۱٫۵ میلیون دلار بر روی هم گذاشتند تا این سه دختر که حدود ده سال از زندگی خود را در حبس خانگی گذرانده بودند بتوانند زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. این سرمایه‌ی اقتصادی در واقع ترجمه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ای است که می‌خواهد اعضای صدمه‌دیده‌اش به جامعه بازگردد و روی پای خود بایستد.

سرمایه اجتماعی چگونه رشد می‌کند؟
Shared publiclyView activity