آیا می دانستید با کمتر از 500 دلار در دیترویت امریکا می توانید مالک یک خانه شوید؟ تقریباً 78 هزار خانه متروکه در این شهر وجود دارد. در این مقاله آمارهای جالبی درباره سقوط دیترویت ارائه شده است.
Shared publiclyView activity