Profile cover photo
Profile photo
FIRE-BHP SECURITY
3 followers -
Na szkoleniach u nas nikt nie śpi :-)))
Na szkoleniach u nas nikt nie śpi :-)))

3 followers
About
Posts

Post has attachment
Na filmie FIRE-BHP SECURITY przedstawia podstawowe czynności przy przeglądzie klap dymowych czy okien. Jesteśmy na rynku już od 2012r. zaufało nam już wiele instytucji Państwowych jak i firm prywatnych. Zapraszamy do współpracy przy przeglądach systemów PPOŻ jak i obsłudze BHP

Post has attachment

Post has attachment
Zapraszamy do współpracy w zakresie wykonywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Specjaliści do spraw PPOŻ wykonają IBP z godnie z obowiązującymi przepisami z 7 czerwca 2010r. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Nasza firma tworzyła instrukcje dla szkół, różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, dla sklepów, dla budynków rządowych - wykonywana aktualizacja.
Jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami a przedstawimy indywidualną ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Marcin tel. 694-619-960 e-mail: marcin@firebhpsecurity.pl

Post has attachment
Kto zapewnia pracownikowi odzież roboczą i obuwie?
Każdy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze spełniające normy wedle art. 237 pkt.7 § 1 K.p.
- kiedy może zniszczyć swoją odzież lub obuwie
- lub ze względu wymagań technologicznych, sanitarnych lub bhp.
Skontaktuj się z nami w sprawie kompleksowej obsługi w Twojej Firmie a spec. ds. BHP zajmą się sprawami BHP.
Zapraszamy do kontaktu z Marcinem Gałązką tel. 694-619-960 / e-mail: marcin@firebhpsecurity.pl
Photo

Post has attachment
Koordynowanie budów pod względem BHP. Nasi specjaliści jak i inspektorzy mają duże doświadczenie w koordynowaniu budów pod względem BHP. Zdjęcia są przykładowe z różnych inwestycji. Więc zapraszam do współpracy w celu poprawienia bezpieczeństwa u Państwa na budowie
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
01.07.2017
6 Photos - View album

Post has attachment
Jakie osoby w firmie wykonują Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wedle wypowiedzi Komendy Głównej

Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), przedmiotowe instrukcje mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wyżej ustawy, a więc wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.
W firmie FIRE-BHP SECURITY wszystkie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są sporządzane przez specjalistów pożarnictwa. Którzy ukończyli studia inżynierskie i magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, oraz mają wieloletnie doświadczenie w pracy jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
Zachęcamy Państwa do wybrania naszej firmy w celu realizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Post has attachment
Jak są przeprowadzane szkolenia w firmie?
Firma FIRE-BHP SECURITY świadczy szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich stanowisk pracy. Są to szkolenia wstępne ogólne jak i okresowe. Na szkoleniach główny nacisk kładziemy na rozmowę między szkolącym, a słuchaczami. Wszystkie zagadnienia, które są przedstawiane na szkoleniu mają podparcie praktyczne. Gdyż nasi wykładowcy mają duże doświadczenie z zakresu BHP (nadzory nad urzędami, czy też koordynatorzy ds. BHP). Całą ta wiedza zdobyta w pracy jest przedstawiana na szkoleniach. Szkolenia PPOŻ prowadzą strażacy w służbie czynnej, dodatkowo każdy ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Nikt tak nie przekaże wiedzy z zakresu PPOŻ jak strażak który z ogniem ma do czynienia i wie na co zwracać uwagę. Na szkoleniach wyjaśniamy jak prawidłowo ewakuować się i użyć podręcznego sprzętu gaśniczego.
Zapraszam Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń. Nasze szkolenia przede wszystkim nie są nudne, podparte dużą wiedzą szkolących.

Post has attachment
W artykule chciałbym się podzielić z czytelnikami spostrzeżeniami po przeprowadzonym doświadczeniu na czułość optycznych czujek dymu DOR 40 i DUR 40 przy spalaniu płomieniowym i bezpłomieniowym drzewa kempas i drzewa sosnowego, gdzie można zaobserwować zadziałanie czujek przy różnych przepływach powietrza. Nie ma nic ważniejszego, jak doświadczenia praktyczne i teoretyczne, żeby tą wiedzę wykorzystać w życiu. Firma FIRE-BHP SECURITY powstała w 01.03.2012r. była to jednoosobowa działalność prowadzona przez mgr inż. poż. Marcina Gałązkę, obecnie współpracuje ze mną inż. Adrian Cycoń. jak i firmy elektryczne, hydrauliczne, budowlane (o profilu ogólnym i elewacji). Dlatego duży nacisk kładziemy na doświadczenie, które możemy przekazać klientowi podczas doradzania z zakresu PPOŻ jaki i BHP. Aby powiększyć naszą wiedzę z zakresu optycznych czujek dymu zostało przeprowadzone badanie wpływu długości fali na czułość optycznych czujek dymu.
Jedną z najważniejszych cech czujki pożarowej jest jej zdolność do wykrywania zjawiska pożarowego. Okazało się, że w badaniu przy spalaniu różnych rodzajów drzewa metodą bezpłomieniową są inne czasy zadziałania. Spowodowane jest to tym, że czujki dymu DUR i DOR różnią się rodzajem zastosowanych diod nadawczych w układzie optycznym i w związku z tym emitowanym promieniowaniem, rozpraszanym na cząsteczkach dymu. Czujka DUR wykorzystuje promieniowanie o krótszej fali niż czujka DOR. Można zauważyć, że wraz ze zwiększeniem przepływu powietrza czas zadziałania czujek zwiększa się. Z doświadczenia wynika, że czujka DUR charakteryzuje się znaczną odpornością na przepływ powietrza przy spalaniu bezpłomieniowym. Przy spalaniu płomieniowym czujka DUR wyraźnie lepiej reaguje od czujki DOR.
Jak się okazało z przeprowadzanego badania spalania drewna czujka DUR40 jest bardziej czuła co do wykrywania pożarów bezpłomieniowych jak i płomieniowych. Z tego badania możemy założyć różne zastosowanie czujek w ochronie pożarowej:
Zastosowanie optycznych czujek dymu
Lp. Pomieszczenie DOR DUR
1 Audytoria, atria + –
2 Archiwa, biblioteki + ++
3 Biura, banki + ++
4 Serwerownie,
ośrodki ETO, + ++
5 Hotele, pokoje gościnne ++ +
5.1 Hotele, pomieszczenia gospodarcze + –
6 Szpitale, sale chorych ++ –
6.1 Sale przyjęć, pokoje pielęgniarek, administracji + –
6.2 Sale operacyjne, intensywnej opieki + ++
6.3 Pomieszczenia z urządzeniami wielkiej częstotliwości– +
7 Teatry, kina, sale widowiskowe + +
8 Muzea, sale wystawowe + ++
9 Długie korytarze z silnie ukształtowanymi stropami – –
10 Magazyny, hurtownie + ++
11 Magazyny wysokiego składowania – –
12 Wnętrza kościołów + –
13 Obiekty sakralne drewniane nieużytkowane + ++
14 Garaże podziemne + –
15 Pomieszczenia z wyposażeniem elektrycznym + ++
16 Osłony kanałowe + –

Objaśnienia:
– nie zaleca się stosowania
+ dobre zastosowanie
++ bardzo dobre zastosowanie
Ogólnie można stwierdzić, że czujki dymu dobrze reagują na dym widzialny, dlatego nadają się do rozpoznawania pożarów tlących, podczas których powstaje jasny dym, np. z pirolizy drewna, początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych itp. Czujki również charakteryzują się znaczną odpornością na przepływ powietrza, co ukazuje to badanie i tym samym powiększa ich zakres zastosowania w ochronie przeciwpożarowej. Należy pamiętać, że przepływ powietrza ponad 5m/s może generować alarmy fałszywe.
Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie usług PPOŻ. Nasze doświadczenie i praktyka przekłada się w rzetelne wykonanie powierzonych przez Państwa zadań.

Post has attachment
Wielokrotnie podczas szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ próbuję się dowiedzieć jak prawidłowo używać gaśnicy samochodowej od uczestników szkolenia, gdyż nasza firma stara się uświadomić pracowników, iż zdobyta wiedza na szkoleniu z zakresu BHP, PPOŻ czy Pierwszej Pomocy nie tylko jest przydatna w pracy, ale również w życiu codziennym.
Jakie jest moje zaskoczenie (niestety niemiłe), gdy pracownicy nie wiedzą jak użyć prawidłowo gaśnicy samochodowej!
Pomimo, że posiadają prawo jazdy nawet wile lat lub też nie raz już uczestniczyli w szkoleniach z zakresu BHP lub PPOŻ, kręcą głowami z informację, że nawet nie wiedzą jak odbezpieczyć gaśnicę z plomby.
Przed przeczytaniem tego krótkiego artykułu do końca, odpowiedz sobie sam na pytanie czy umiesz prawidłowo użyć gaśnicy samochodowej?
Jeżeli nie to skontaktuj się z naszą firmą, a na pewno Ci wytłumaczymy.
Zazwyczaj słyszę odpowiedzi co to za problem. Użycie gaśnicy jest tak proste jak budowa „cepa”. Lecz jeżeli kogoś się spytamy jak skonstruowany jest „cep” to nikt nie wie. To samo jest z gaśnicą samochodową każdy umie użyć lecz jeżeli zadamy pytanie jak jej użyć słyszę zazwyczaj:
- wstrząsamy, przekręcamy do góry nogami i gasimy.
Wtedy się zastanawiam skąd taka wiedza u osób szkolonych?
Tak się używało gaśnic chemicznych, które zostały wycofane X lat temu. Jeżeli to mówi starsza osoba jestem w stanie to zrozumieć , ale kiedy tak tłumaczy osoba dwudziesto paro letnia to nie mogę tego zrozumieć skąd posiadła taką wiedzę.
Trzeba pamiętać, że gaśnice służą do gaszenia pożarów w zarodku, a nie kiedy pali się już cały samochód. Gaśnice jakie są używane w samochodach osobowych mają oznaczenie GP1zBC czyli:
GP – gaśnica proszkowa;
1 – Jeden kilo proszku gaśniczego;
z – gaśnica nie pod stałym ciśnieniem;
B – grupa pożarów (oleje, smary, tworzywa
które się topią);
C – pożary gazów.
Użycie gaśnicy jedno kilowej polega na:
odbezpieczeniu zawleczki,
naciśnięcie dźwigni i jej odpuszczenie na 2-3s. Powoduje to przebicie naboju z gazem znajdującego się w gaśnicy ze środkiem napędowym i wytworzenie ciśnienia w zbiorniku.
potem możemy podawać proszek pulsacyjnie w miejsce gdzie się pali.
Wszyscy pomijają krok drugi. A jest on najbardziej ważny gdyż czas użycia gaśnicy samochodowej to tylko 2-3 sekund. Nieumiejętne posłużenie się gaśnicą samochodową doprowadza do spalenia samochodu. Często słyszymy, że gaśnica nie zadziałała lub tylko było słychać syk , a żaden proszek nie wyleciał.
Zachęcam Państwa do szkoleń w celu uaktualnienia wiedzy gdyż kiedyś mądry człowiek powiedział, że „lepiej znać tą wiedzę, a jej nie użyć lub nie znać, a jej potrzebować.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded