این ماشین مخصوص جابجایی و انبارش پالت ها در انبارهای سرپوشیده و قفسه بندی با عرض راهرو تا 1.5 متر می باشد. استفاده از این مکانیزم حرکت افقی شاخک ها (Reach) امکان انبار – بارگیری و تخلیه تمامی انواع پالت های یکرو و دورو و باکس پالت ها را فراهم می کند. این ماشین در دو مدل سرنشین نشسته و سرنشین استاده و با ارتفاع های مختلف عرضه می گردد.
http://heblexco.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20/%D8%B1%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
Shared publicly