امکان بسیار کاربردی برچسب، به جیب اضافه شد - برچسب چیست ؟ برچسب در اصل امکانی برای گروه بندی سطح بالای دخل و خرج میباشد. به این صورت که شما یک برچسب را میتوانید در هزینه، درآمد،بدهی/طلب، چک و وام وارد نمایید و با یک گزارش ساده بتوانید تمام ادامه خواندن Continue reading http://ow.ly/2FlAw8
Shared publiclyView activity