Profile

Cover photo
quang long thiên đoàn
Works at Hội của GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI
Lives in biên hoà
6,037 followers|54,866 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

 
               
             Cơ-nghiệp
   Xuất Ê-díp-tô Ký 15:17  Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ-nghiệp Ngài, Tức là chốn Ngài đã sắm-sẵn, để làm nơi ở của Ngài, Hỡi Chúa! là đền thánh mà tay Ngài đã lập. 2 Ti-mô-thê 3:16-17 Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành. Rô-ma 1:2 là Tin-lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên-tri Ngài mà hứa trong Kinh-thánh, Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:4 Môi-se đã ban một luật-pháp cho chúng tôi, Là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Giăng 1:17 Vì luật-pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus-Christ mà đến. Gióp 27:13 Và cơ-nghiệp nhận-lãnh từ Đấng Toàn-năng: Thi-thiên 47:4 Ngài chọn cơ-nghiệp cho chúng tôi, Là sự vinh-hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu-mến. Hê-bơ-rơ 11:20 Bởi đức-tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến. Rô-ma 9:4-5 tức là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh-hiển, lời giao-ước, luật-pháp, sự thờ-phượng và lời hứa; là dân sanh hạ bởi các tổ-phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi-khen đời đời. Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:9 Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp của người y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời  đã phán, Xuất Ê-díp-tô Ký 34:9 và chúng tôi làm cơ-nghiệp Chúa. 1 Các Vua 8:51 vì dân vốn là cơ-nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi lò sắt. Ê-phê-sô 1:7-14 Ấy là trong Đấng Christ, mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi, Đấng ấy làm của-cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được. Cô-lô-se 1:12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ-nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Cô-lô-se 3:24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ-nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. 1 Phi-e-rơ 1:8-9  Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu-mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui-mừng lắm một cách không xiết kể và vinh-hiển: nhận được phần thưởng về đức-tin anh em, là sự cứu-rỗi linh-hồn mình.  Giăng 20:29 Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin! Khải-huyền 21:7 Kẻ nào thắng sẽ được cơ-nghiệp.
                                          là phần thưởng.  
 

 
 ·  Translate
2
Hoa Nắng's profile photo
 
cùng cộng mỗi ngày nha 
 ·  Translate
Add a comment...
 
I trashed everyone else in the Arena! Join me in Clash of Lords 2 and we'll show the world who's boss!
1
Add a comment...
 
Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy. Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình;
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
6,037 people
Minh Tuấn Phạm's profile photo
HAU NGUYEN VAN's profile photo
Blog Tiến Phong's profile photo
Thanh Hoang's profile photo
jens streit's profile photo
Mai Lý's profile photo
Tan Tranvan's profile photo
Nguyen Thuy Dung's profile photo
75 moigioinhadat's profile photo
 
Mừng Chúa giáng-sanh 
Sáng 30:13 Tôi lấy làm vui-mừng dường bao! Dân-số Ký 23:21 Đức Chúa Trời, ở cùng người, Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo-mừng của vua. Phục  32:43 Hỡi các nước! Hãy vui-mừng với dân Ngài, Các-quan-xét 5:10 Hỡi các người cỡi con lừa bạch, ngồi trên khảm, Đi bộ trên đường cái, khá hát mừng! 1 Sa-mu-ên 4:5-6 tiếng vui-mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng-động. Tiếng reo mừng lớn kia có nghĩa chi! Xuất 19:11 vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng-lâm, Giăng 1:1,4 là Đức Chúa Trời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta. Thi-thiên 90:17 Nguyện Chúa, là Đức Chúa Trời giáng trên chúng tôi; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống.   Giăng 18:37 Nầy, vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Ê-sai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Mi-chê:5 Đấng Mê-si sanh ra và trị-vì, gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Ê-sai 9 Đấng Mê-si sẽ cai-trị. Ê-sai 12:4-6 Hãy xưng danh Ngài là tôn-trọng ! Hãy ca-tụng Ngài, nên phô cho thế-gian đều biết ! Hỡi dân-cư, hãy kêu lên to tiếng ! Vì Đấng Thánh là tôn-trọng giữa ngươi. Giăng 1:41 Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ). Lu-ca 2:10-11 Là sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cưu-thế, là Christ, là Chúa. Khải-huyền 22:20 Đức Chúa Jêsus đến! Ê-sai 53:4-6,12 gánh sự buồn-bực của chúng ta, làm cho tội-lỗi của chúng ta đều chất trên người. Và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Ê-sai 52:15 thì cũng vậy người sẽ vảy-rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người; vì họ sẽ thấy đều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu-biết đều mình chưa hề nghe. Ê-sai 54 Vinh-quang của Giê-ru-sa-lem mới, khi Đấng Mê-si trị-vì. Ê-sai 9 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta. 
                   Là Đấng Mê-si. 
 ·  Translate
2
Add a comment...
People
Have him in circles
6,037 people
Minh Tuấn Phạm's profile photo
HAU NGUYEN VAN's profile photo
Blog Tiến Phong's profile photo
Thanh Hoang's profile photo
jens streit's profile photo
Mai Lý's profile photo
Tan Tranvan's profile photo
Nguyen Thuy Dung's profile photo
75 moigioinhadat's profile photo
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
biên hoà
Work
Occupation
truyền giải Kinh Thánh giềng mối
Skills
Kinh Thánh giềng mối
Employment
 • Hội của GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI
  truyền giải, present
Basic Information
Gender
Male
Apps with Google+ Sign-in
 • Sea Battle 2
 • Robotek
 • Mad Day
 • Steampunk Tower
 • Egg´s Army- Breakfast War
 • Bomber Friends
 • Silly Sausage in Meat Land
 • TowerMadness 2
 • Galaxy Siege 3
 • Toy Defense 2
 • Galaxy Siege 2
 • Adventure Escape: Time Library
 • Warlings
 • Car Eats Car
 • The Battle Cats
 • Swamp Attack
 • Platform Defense
 • Clash of Clans
 • メタルスラッグ ディフェンス
 • Bloons TD Battles
quang long thiên đoàn's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Angry Birds Toons S3 - "Didgeridork" - YouTube
www.youtube.com

In this world, there are didgeridoos and didgeridon'ts – a lesson that Chuck had to learn the hard way.

Tư liệu: Xô xát dữ dội tại biên giới Việt - Trung - YouTube
www.youtube.com

Vụ việc xảy ra vào năm 2004 tại bãi nổi Tục Lãm, thuộc xã Hải Hà, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là khu vực hoàn toàn thuộc chủ qu

*Xấu hổ thay !! cả nhóm côn an - dân phòng quây lại bắt NGƯỜI KHUYẾT TẬT...
www.youtube.com

Sự việc xảy ra tại khu vực chợ Rạch Ông,đường Nguyễn Thị Tần p2 q8 tp HCM vào sáng ngày 3/12. Một nhóm CA phường đã cố gắng dùng vũ lực để k

Boom zing - Đặt Bom - Các ứng dụng dành cho Android trên Google Play
play.google.com

Boomberman watter - thể loại game đặt bom kinh điển với đồ họa HD đẹp mắt và dễ thương. Chiến đấu bằng cách đặt bom nước để tiêu diệt lũ cướ

Приложения на Google Play – Exploration Lite
market.android.com

Build your own base, mine, castle or whatever you imagine!Exploration is a game - editor which allows you moving, building and transforming

Video: Thực hư chuyện nhà sư có thể ngồi trong chảo dầu sôi
www.nguoiduatin.vn

Một số người cho rằng nhà sư đã sử dụng phép thuật, một số khác cho rằng nhà sư đã đạt tới cảnh giới cao nên không thể bị tổn hại khi ngồi t

Leo núi theo kiểu tây bá đạo = Hót clip hay 2014
www.youtube.com

Kênh Tổng hợp clip hót, clip hay, clip vui hài hước thư giãn giải trí tết xuân 2014 full, video phát sốt cộng đồng mạng nổi tiếng bá đạo khó

Con hẻm nhỏ đặc biệt giữa Sài Gòn – nơi cái gì cũng được dùng miễn phí!
nguyentandungvn.org

Từ tủ thuốc treo ngay ở đầu hẻm, bình nước uống hay xe ôm, vá xe... cho đến cả dịch vụ mai táng, cái...

[Phim-Vui.Com] Truyen.Thuyet.12.Con.Giap.Tap.30 - HD
www.youtube.com

Truy cập website http://phim-vui.com để xem những bộ phim hay nhất, mới nhất và chất lượng tốt nhất

Món "Súp ngao đậu phụ tươi" - Vào bếp cuối tuần
www.youtube.com

Món "Súp ngao đậu phụ tươi" - Vào bếp cuối tuần. Dạy nấu ăn và video hướng dẫn nấu ăn ngon. http://www.nhungmonngon.com/vao-bep-cuoi-tuan

[DORAEMON] NOBITA VA BINH DOAN NGUOI SAT 2011 LONG TIENG
www.youtube.com

[DORAEMON] NOBITA VA BINH DOAN NGUOI SAT 2011 LONG TIENG

5 kiểu trang phục chị em cần có
www.youtube.com

Clip gợi ý cho bạn một số mẹo mix đồ để trở nên thật sành điệu, tươi trẻ. Chọn những chiếc áo họa tiết hoa, kẻ sọc mix với quần short jean h

Lego The Simpsons Short Film 60 Subscribers Special
www.youtube.com

I got the simpsons house and it is the biggest set I have, so I had to just do a animation on how awesome it is! In the future when other si

Danh tiếng
nuocthiendang.blogspot.com

Danh tiếng Danh tiếng Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ

Chiều
nuocthiendang.blogspot.com

Chiều Chiều Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Khi ấy, những người công bình sẽ chói r

Kẻ bị rủa
nuocthiendang.blogspot.com

Kẻ bị rủa Kẻ bị rủa Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho

Kỳ
nuocthiendang.blogspot.com

Kỳ Kỳ Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giế