Profile cover photo
Profile photo
Malchem Farby Antykorozyjne
4 followers -
Firma Malchem od ponad 30 lat zajmuje się produkcją zarówno farb antykorozyjnych jak i lakierów stosowanych do zabezpieczania obiektów i wszelkich powierzchni.
Firma Malchem od ponad 30 lat zajmuje się produkcją zarówno farb antykorozyjnych jak i lakierów stosowanych do zabezpieczania obiektów i wszelkich powierzchni.

4 followers
About
Posts

Post has attachment
#PoradyDlaMalarzy #FarbyAntykorozyjne #Malchem #FarbyPrzemysłowe  
Proces przygotowania powierzchni malarskiej jest tak samo ważny jak dobór odpowiedniej farby. Nie należy tego procesu lekceważyć, ponieważ najlepiej dobrana farba nie zrekompensuje uchybień na etapie przygotowawczym. Wady powłok często wynikają z nieprawidłowo przygotowanej powierzchni. Jakość farb, a dodatkowo wsparcie techniczne producenta w ich doborze, a potem aplikacji są częścią całego procesu zabezpieczenia antykorozyjnego. Ponadto producent farb antykorozyjnych określi dla Ciebie wymagania odnośnie przygotowania powierzchni pod pierwszą warstwę w zestawie.
 
Warto wspomnieć o wyrobie Malchem - CLEANMAL TOP. Jest to biodegradowalny koncentrat do mycia i odtłuszczania powierzchni przed aplikacją wyrobów malarskich. Można go stosować do stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, innych metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych. Alkaliczny odczyn (pH 10-11), nadtrawia podłoża ocynkowane i aluminiowe, co wpływa pozytywnie na przyczepność nakładanych powłok malarskich.
 
Koncentrat CLEANMAL TOP aplikuje się ręcznie (pędzel, szczotka), a także myjką ciśnieniową lub przez zanurzenie. Optymalna temperatura roztworu myjącego powinna wynosić to 50°C (zalecana 30-90°C). Należy zwrócić uwagę, że w temperaturze pokojowej działanie tego środka jest wolniejsze i mniej skuteczne, zaleca się wtedy zwiększenie stężenia. W przypadku silnego zabrudzenia podłoża, należy często wymieniać roztwór myjący. W ramach przygotowania do piaskowania lub malowania, zaleca się spłukanie mytej powierzchni wodą zdemineralizowaną, proces ten ma na celu usunięcie zanieczyszczeń jonowych. Powierzchnie ocynkowane powinny być spłukane czystą wodą. Umyte powierzchnie należy wytrzeć do sucha lub suszyć w strumieniu ciepłego powietrza.
Photo

#‎StudiumPrzypadku‬ ‪#‎KonstrukcjeStalowe‬ ‪#‎Górnictwo‬
Wieża w strefie kopalni wymagała renowacji. Przed przystąpieniem do prac wykonano badania właściwości stosowanej farby podkładowej Epoxykor M503 – farba czerwona, tlenkowa oraz przeprowadzono badanie przyczepności („pull-off”) farby do podłoża.
Do wymalowania powierzchni konstrukcji stalowej o powierzchni 9105 m2 zastosowano system Malchem:
- Podklad: 1 x 110um EPOXYKOR M 503 czerwony tlenkowy (zużyto 1.870 l. mieszani...ny farby)
- Międzywarstwa: 1 x 110um EPOXYKOR M 503 szary (zużyto ponad 2000 l. mieszaniny farby)
- Emalia: 1 x 60um PURMAL S-30P RAL 7016 (zużyto ok 2000 l. mieszaniny farby)
DFT: 280um łącznej grubości.

Przygotowanie podłoża: Sa 2 ½, czyli bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna. Ta metoda przygotowania powierzchni posiada skalę od od Sa1 do Sa 3. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być leju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków.

Z przeprowadzonych badań na konstrukcji wynika, iż zastosowany system malarski Malchem charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do podłoża jak i starych powłok. Uzyskane wartości liczbowe badania „pull-off“ wynosiły od 5,52 MPa do 9,33 MPa.

Post has attachment
Malchem został laureatem rankingu #GazeleBiznesu 2015 organizowanym przez dziennik #PulsBiznesu. To już 16. edycja tego zestawienia, które prezentuje najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy. Gazela, w swoim założeniu to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W tej edycji pod uwagę wzięto wyniki finansowe firm z lat 2012-2014. W zestawieniu mogła się znaleźć firma, która w tym okresie stale odnotowywała wzrost przychodów i ani razu nie odniosła straty finansowej.
Photo

Post has attachment
#PoradyDlaMalarzy #WadyPowłok - Marszczenie
Są cztery podstawowe przyczyny powstawania marszczenia się powłoki malarskiej.
Po pierwsze dla farb schnących oksydacyjnie (ftalowe, alkidowe) związane jest to z nierównomiernym procesem ich wysychania. To z olei spowodowane jest  zbyt wolną dyfuzją tlenu do dolnej warstwy i niewłaściwym okresem przemalowań kolejnych warstw.
Poza tym marszczenie może wynikać z:
- niekompatybilnej powłoki,
- nałożenia powłoki nawierzchniowej na niewyschniętą warstwę
- zawartości agresywnych rozpuszczalników w powierzchni nawierzchniowej w stosunku do powierzchni podkładowej.
 
Takiej powłoki nie da się już naprawić, ale wady tej można często uniknąć przez przedłużenie czasu schnięcia warstwy gruntowej np. do 7 dni. Poza tym należy nakładać powłoki cieńszą warstwą. Zawsze trzeba zwrócić uwagę na odpowiedni dobór systemu malarskiego. W tym pomocni będą eksperci po stronie producenta systemów malarskich. Warto umówić spotkanie, porozmawiać niż narazić się na koszty z tytułu reklamacji inwestora.
 
Na zdjęciu przykład marszczenia powłoki malarskiej. Nikomu tego nie życzymy – wygląda fatalnie.
Photo

Post has attachment
#‎PoradyDlaMalarzy‬ Przemysłowych ‪#‎WadyPowłok‬ – pęcherzenie.

Starannie wszystko przygotowałeś, a mimo to po wymalowaniu powstaje pęcherzenie. Jakie są tego przyczyny? Oto kilka z nich:
- Penetracja wody pod powłokę
- Złe oczyszczenie (osuszenie) podłoża...
- Złe usieciowanie powłoki (pisaliśmy o tym problemie przy okazji problemów z malowaniem w niskich temperaturach)
- Stosowanie niejednorodnej farby
- Malowanie przy wysokiej wilgotności podłoża
- Stosowanie niekompatybilnych rozpuszczalników
Do pewnego stopnia można temu zaradzić. Gdy powłoka jeszcze całkowicie nie wyschła istnieje możliwość jej próby naprawy przez pocieranie powłoki szmatami z odpowiednim rozpuszczalnikiem. Jeśli jednak pęcherze są trwałe należy powłokę usunąć, ponieważ istnieje możliwość ich pękania.

Na fotografiach przykłady wad powłok w postaci pęcherzenia.
PhotoPhotoPhoto
2016-02-04
3 Photos - View album

Post has attachment
#WadyPowłokAntykorozyjnych wynikające ze złych warunków atmosferycznych (cz.2)

Przedstawiliśmy ostatnio dwa czynniki: wilgotność powietrza i prędkość wiatru. Teraz czas na przeanalizowanie wpływu temperatury powietrza na jakość powłok.

Oddziaływanie niskiej temperatury powietrza na proces schnięcia i utwardzenia, jest zróżnicowane w zależności od typu farb.

Powłoki z farb schnących fizycznie zestalają się tym dłużej im niższa temperatura otaczającego powietrza, ale proces formowania powłoki, przeważnie do temperatury  —5 st.C w zasadzie nie jest zaburzony. Wydłużenie czasu schnięcia wynika z obniżonej, relatywnie do temperatury, prężności par rozpuszczalników. Dotyczy to zarówno pierwszego etapu schnięcia, kiedy to rozpuszczalniki uwalniają się z powłoki drogą parowania oraz drugiego etapu — w którym rozpuszczalnik opuszcza powłokę drogą dyfuzji.

Przy nadmiernym obniżeniu temperatury, dyfuzja może przebiegać tak wolno,  że część rozpuszczalników zostanie uwięziona w częściowo zestalonej powłoce.  Tak sformowana powłoka może charakteryzować się niską kohezją i wykazywać podwyższoną wrażliwość na osmozę.

Przy szybkoschnącej kompozycji rozpuszczalników, może nastąpić zjawisko  lokalnego obniżenia temperatury podłoża poniżej punktu rosy i wówczas para wodna zaczyna kondensować się pod wysychającą powłoką powodując, w zależności od nasilenia procesu, różne wady: bielenie, zmętnienie powłoki, a w skrajnych przypadkach spęcherzenie.

Powłoki z farb schnących oksydacyjnie, dla prawidłowego wytworzenia powłoki wymagają temperatury powyżej 5 st. C. Jeżeli proces schnięcia przebiega w niższych temperaturach, to przy cienkich warstwach (20 – 30 mikrometrów) wydłuża się czas schnięcia, natomiast przy powłokach tiksotropowych (o grubości rzędu 60 - 70 mikrometrów) schnięcie warstwy przebiega nierównomiernie, ze względu na nierównomierny dostęp tlenu.

Efektem jest zmarszczenie powłoki.

Powłoki z farb wodnych, już w recepturze mają określoną minimalną temperaturę tworzenia filmu - MFT (minimum film forming temperature). Dyspersja polimeru tworzy tyko wówczas ciągłą bez pęknięć powłokę, gdy wysycha w temperaturze równej lub wyższej MFT.

Farby utwardzane chemicznie (w wyniku reakcji chemicznych z odpowiednimi związkami chemicznymi lub wilgocią z powietrza) charakteryzują bardzo dobrą odpornością na wodę, wilgoć, czynniki mechaniczne i chemiczne. W tej grupie farb znajdują się farby poliuretanowe, epoksydowe i polimocznikowe. Jak w przypadku innych farb optymalna temperatura schnięcia wynosi 20-25 st. C., ale utwardzanie chemiczne daję tę przewagę, że związki chemiczne wchodzą w reakcje nawet przy niewielkim mrozie (-5 st. C.) wówczas utworzenie prawidłowej powłoki nie jest problematyczne.

Przy powłokach z farb utwardzających się wilgocią z atmosfery w temperaturach ujemnych mogą wystąpić w procesie utwardzania zakłócenia, ze względu na możliwość wymrożenia wilgoci. Wstrzymany na pewnym etapie proces utwardzania, nie zawsze jest możliwy do wznowienia po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Niedotwardzona powłoka nie osiąga deklarowanych własności eksploatacyjnych, pojawia się szereg wad, jak obniżenie kohezji, obniżenie adhezji.

Wady te nie są naprawialne i powłokę należy usunąć.

Temperatura powyżej 40 st. C jest niekorzystna dla wszystkich farb. W wyrobach rozpuszczalnikowych obserwuje się gwałtowne odparowanie rozpuszczalników, co na ogół skutkuje porowatością powłoki. Wyroby schnące oksydacyjnie bardzo szybko tworzą zestaloną warstewkę na powierzchni powłoki, która utrudnia  dostęp tlenu do głębszych warstw. W wyrobach dwuskładnikowych występuje znaczne skrócenie czasu przydatności do stosowania, mogą wystąpić również trudności w rozlewności powłoki.
Photo

Post has attachment
#WadyPowłokAntykorozyjnych wynikające ze złych warunków atmosferycznych
Czynniki atmosferyczne, wpływające na jakość wytwarzanych pokryć, to: 
•             wilgotność względna powietrza,
•             prędkość wiatru.
•             temperatura powietrza,
 
Przeanalizujmy na początek dwa pierwsze czynniki. W kolejnym artykule opiszemy wpływ temperatury powietrza na jakość powłok.

#WilgotnośćPowietrza
W odniesieniu do farb rozpuszczalnikowych i bezrozpuszczalnikowych, za wyjątkiem tych, które utwardzają się wilgocią atmosferyczną, można przyjąć zasadę, że im niższa wilgotność powietrza w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania wymalowania, tym lepsza jakość powłoki i jej własności ochronne.

Duża wilgotność powietrza w trakcie aplikacji i zestalania powłok, może wpływać na zahamowanie procesów schnięcia i utwardzania, ze względu na wolniejsze odparowanie rozpuszczalników i obniżoną szybkość ich dyfuzji przez powłokę. W krańcowych przypadkach rozpuszczalnik może zostać uwięziony w powłoce, co będzie skutkowało porowatością lub pęcherzeniem. Wysoka wilgotność powietrza jest szczególnie niebezpieczna dla farb poliuretanowych i części farb epoksydowych. W przypadku poliuretanów, przy wysokiej wilgotności powietrza istnieje ryzyko zakłócenia schnięcia – dochodzi do niekorzystnej reakcji utwardzacza z wilgocią.

Poziom wilgotności powietrza jest ważny również w odniesieniu do farb wodnych. Przy dużej wilgotności powietrza, utrudnione jest odparowywanie wody co wydłuża czas wysychania. Przy zbyt małej wilgotności z kolei (poniżej 40%) schnięcie przebiega szybko, ale powłoki mogą być bardzo porowate.

Wilgotność powietrza jest istotnym parametrem w procesie zestalania farb utwardzających się wilgocią atmosferyczną. Aby proces przebiegał optymalnie, wilgotność względna powietrza powinna mieścić się w zakresie 50-85%. Przy wysokiej wilgotności może wystąpić bardzo szybkie utwardzenie powłoki, przed odparowaniem rozpuszczalników. Przy niskiej wilgotności powietrza, poniżej 40%  utwardzanie powłoki przebiega bardzo wolno, a przy wilgotności poniżej 30% proces jest prawie zahamowany.

#PrędkośćWiatru
Jako graniczną wartość prędkości wiatru , przy której można jeszcze nanosić farby na konstrukcje znajdujące się na wolnej przestrzeni, przyjmuje się 25 km/h. 
Jest to maksymalna prędkość wiatru, i absolutnie powyżej tej wartości nie należy aplikować żadnej farby i to nie tylko ze względu na bardzo duże straty, ale również wytwarzanie wadliwej powłoki. 

Wiatr może nanosić kurz na mokrą powłokę, powodując jej chropowatość a co gorsze, ostre cząsteczki mogą przebijać powłokę do podłoża.

Może wystąpić również suchy natrysk, spowodowany osadzaniem naniesionych przez wiatr cząsteczek farby na już podeschnięte pokrycie, znajdujące się w sąsiedztwie malowanej konstrukcji.

Malowanie w wietrznej pogodzie sprzyja powstawaniu skórki pomarańczowej, wskutek nierównomiernego odparowania rozpuszczalników z cząsteczek farby padających na powierzchnię; rozlewające się krople farby mają różne napięcie powierzchniowe i stąd powstają charakterystyczne dla tej wady nierówności powłoki.
Photo

Post has attachment
#PoradyDlaMalarzy Przemysłowych #FarbyAntykorozyjne #Malchem  

Temperatura na zewnątrz ostatnio waha się na granicy możliwości przystąpienie do prac malarskich (minimum -5 st. C. przy niskiej wilgotności) dlatego ryzykowne jest rozpoczynanie większych projektów. Od przyszłego tygodnia, jak przewidują synoptycy, temperatura wzrośnie powyżej zera.

Planujecie jakieś szybkie naprawy powłok antykorozyjnych?
 
Jak się do tego przygotować? Zaczynamy oczywiście od podłoża. W niskich temperaturach dopuszczalne jest przygotowywanie podłoża, o ile spełnione są warunki dla przeprowadzenia prac malarskich, ponieważ optymalny czas na rozpoczęcie nakładania powłoki malarskiej wynosi 4 godziny. Podłoże musi być całkowicie suche. Prace malarskie należy rozpocząć najpóźniej 4 godziny po zakończeniu śrutowania, aby przygotowana powłoka nie utraciła cech, które zyskała w procesie przygotowawczym. Śrutowanie, czyli obróbka strumieniowa ścierna, to nie jedyna metoda, ale jest najbardziej efektywna, wydajna, daje najlepszy stopień przygotowania, najlepsze uszorstkowienie, najlepszy profil rozwinięcia konstrukcji z punktu widzenia przyczepności farb.
 
Coraz więcej stosowanych jest farb poliuretanowych, epoksydowych, a takie farby wymagają dobrego przygotowania, „lubią się mieć, czego złapać”, a właśnie obróbka strumieniowa średnia zapewnia taki dobry profil rozwinięcia powierzchni.
Photo

Post has attachment
#StudiumPrzypadku #SystemyAntykorozyjne #FarbyPrzemysłowe
Kontenery do zbiórki odzieży wykonuje się z blachy ocynkowanej. Dla zapewnienia jednak długotrwałej ochrony przed korozją dodatkowo zabezpiecza się je specjalistyczną farbą antykorozyjną. W tym przypadku zastosowano system malarski firmy #Malchem#PURMAL S 90. Jest to emalia poliuretanowa w wysokim połysku. Jakość wykonania, jaką uzyskuje się dzięki tej płynnej farbie nie ustępuje farbom proszkowym.

Pojemniki narażone są na szkodliwe warunki atmosferyczne panujące w miastach. Duże zanieczyszczenie powietrza, a zimą kontakt z solą drogową wymuszają wysoki standard zabezpieczenia antykorozyjnego.

System malarski Malchem wykorzystywany jest w tym projekcie od 2 lat.
PhotoPhotoPhoto
2016-01-19
3 Photos - View album

Post has attachment
Cykl: #PoradyDlaMalarzy Przemysłowych #FarbyPrzemysłowe

Czego nie należy robić w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności?


Nieakceptowalna jest wysoka wilgotność w trakcie formowania powłoki farbami epoksydowymi, utwardzanymi niemodyfikowanymi aminami i niemodyfikowanymi poliamidami.


Aminy wchodzą w reakcję z wilgocią i dwutlenkiem węgla z powietrza prowadzi to do tzw. „wypacania amin” co nie tylko pogarsza estetykę (żółknięcie, utrata połysku), ale utrudnia nakładanie kolejnej warstwy w systemie malarskim.
Absorbowanie wody przez aminy powoduje również osłabienie przyczepności międzywarstwowej a także do podłoża, zwłaszcza jeżeli dodatkowo występują niskie temperatury.
Photo
Wait while more posts are being loaded