Profile cover photo
Profile photo
Thailand Productivity Institute
169 followers -
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,productivity,ผลิตภาพ,อบรม,ปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,productivity,ผลิตภาพ,อบรม,ปรึกษาแนะนำ

169 followers
About
Posts

Post has attachment
เชิญร่วมประเมิน “ทักษะการบริหารคน” ของตัวคุณ ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ที่สามารถทราบผลได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

http://futureskills.ftpi.or.th/people-management
Photo

Post has attachment

Post has attachment
[บทความ] อนาคตขององค์กร
โดย ดร. ต่อเกียรติ น้อยสำลี
.
“เราจะเริ่มออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างไร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” คำถามของพนักงานบริษัทหนึ่งที่กำลังศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมองค์กร ทำให้ข้าพเจ้าต้องถามกลับไปว่า “เราเห็นภาพอนาคตเป็นอย่างไร และเรามองเห็นอนาคตไกลแค่ไหน” แต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับเราไปถึงอนาคตเร็วเพียงใด อ่านต่อคลิก www.ftpi.or.th/2018/22180
.
ติดตามข่าวสารของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ที่Facebook: Thailand Productivity Institute
IG : th_productivity
Twitter : th_productivity
Line : @FTPI
www.ftpi.or.th
.
#ThailandProductivityInstitute
#FTPI
#Productivity
#FutureManagement
Photo

Post has attachment

[บทความ] “ทิ้งโอกาส เพราะไม่ใช่ฤดูกาล”
โดย ดร. ต่อเกียรติ น้อยสำลี
.
“โรงงานผลิตสินค้าตามปริมาณการสั่งซื้อของฝ่ายขาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้เต็มกำลังการผลิต รวมถึงวัตถุดิบก็มีราคาผันผวนตามฤดูกาลด้วย ต้นทุนของสินค้าจึงสูงขึ้นจนกระทบผลกำไร เราจะจัดการอย่างไรกับพฤติกรรมของตลาดลักษณะนี้ครับ” คำถามของผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปแห่งหนึ่ง ซึ่งประสบกับปัญหาการวางแผนผลิตที่ไม่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะคำว่า “ฤดูกาล” อ่านต่อคลิก www.ftpi.or.th/2018/22069
.
ติดตามข่าวสารของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ที่
Facebook: Thailand Productivity Institute
IG : th_productivity
Twitter : th_productivity
Line : @FTPI
www.ftpi.or.th
.
#ThailandProductivityInstitute
#FTPI
#Productivity
#CustomerFocus
#BigData


Photo

Post has attachment

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Award :TQA) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกและได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ หรือ Thailand Quality Class Plus : Operations” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

#ThailandProductivityInstitute #Productivity #FTPI #ThailandQualityAward #ThailandQualityClass #ThailandQualityClassPlus #Operations #TQA #TQC #TQCPlus
Photo

Post has attachment

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Award :TQA) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกและได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ หรือ Thailand Quality Class Plus : Operations” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

#ThailandProductivityInstitute #Productivity #FTPI #ThailandQualityAward #ThailandQualityClass #ThailandQualityClassPlus #Operations #TQA #TQC #TQCPlus
Photo

Post has attachment
[บทความ] “เรียนนอกห้อง”
โดย คุณสุรีพันธุ์ เสนานุช

การขยายตัวของการศึกษาที่เรียกว่า work-based learning เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประธานาธิบดี Donald Trump ที่ให้ภาคธุรกิจเอกชนสนับสนุนโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปทำงานจริง และนับเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงเรียน เพื่อสร้างทักษะในการทำงานในอนาคตที่เคยเป็นปัญหาจากระบบการศึกษาไม่สามารถตอบสนองธุรกิจได้ตรงตามความต้องการ การอบรมพนักงานใหม่ที่มีทักษะเป็น 0 ต้องใช้ทั้งงบประมาณและระยะเวลาที่เป็นต้นทุนขององค์กรทั้งสิ้น อ่านต่อคลิก www.ftpi.or.th/2018/22029
.
ติดตามข่าวสารของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ที่Facebook: Thailand Productivity Institute
IG : th_productivity
Twitter : th_productivity
Line : @FTPI
www.ftpi.or.th
.
#ThailandProductivityInstitute
#FTPI
#Productivity
# WorkBasedLearning
#Skills
#Education

Photo

Post has attachment
[บทความ] “กล้าไหม ที่จะเปลี่ยน”
โดย ดร. ต่อเกียรติ น้อยสำลี
.
“องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคของความไม่แน่นอน” คำถามจากเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้บริษัทขยายตัวอย่างต่อเนื่องสวนทางกับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน แต่ท่านก็ยังอยากทราบปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้น ผมจึงได้มีโอกาสทบทวนแนวทางการดำเนินธุรกิจของหลากหลายบริษัทที่ได้มีโอกาสร่วมงาน จึงพบว่า บริษัทเหล่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ “พยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและหลากหลาย” ด้วยการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่น
อ่านต่อคลิก www.ftpi.or.th/2018/21878
.
ติดตามข่าวสารของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ที่Facebook: Thailand Productivity Institute
IG : th_productivity
Twitter : th_productivity
Line : @FTPI
www.ftpi.or.th
.
#ThailandProductivityInstitute
#FTPI
#Productivity
#ChangeManagement
#Agility
#BusinessStrategy
Photo

Post has attachment
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของ 4 องค์กรคุณภาพที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) และรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2560
.
กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติองค์กรทั้งในภาคการผลิตและการบริการที่มีผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกและได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลประจำปีนี้
.
รายละเอียดหลักสูตรอบรมและสัมมนา TQA
- รวมหลักสูตร TQA Training คลิก http://www.ftpi.or.th/services/training/tqa-training
- สัมมนา Thailand Quality Award 2017 Winner Conference คลิก www.ftpi.or.th/event/21368

#ThailandQualityAward #TQA
#ThailandQualityClissPlus #TQC+
#ThailandQualityClass #TQC
#ThailandProductivityInstitute
#FTPI

Post has attachment
[บทความ]
ปณิธานปีใหม่
New Year’s Resolution
.
ในทุกๆ ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปีจากปีเก่ามาสู่ปีใหม่ จะมีวัฒนธรรมของชาวโลกที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างหนึ่งคือ “การตั้งปณิธานปีใหม่ (New Year’s Resolution)” ซึ่งวัฒนธรรมนี้มีความหมายกว้างๆ ว่าหมายถึงในช่วงเวลาที่จะเข้าสู่ปีใหม่ คนจะมีการทบทวนการใช้ชีวิต หรือการทำงานในปีที่ผ่านมา แล้วตั้งเป้าหมายกับตนเองว่าจะเริ่มต้น หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกับชีวิตตัวเองอย่างไร ซึ่งวัฒนธรรมของฝรั่งอันนี้ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยนำมาประพฤติปฏิบัติเช่นกัน จากการวิจัยของมหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า... อ่านบทความต่อ คลิก http://www.ftpi.or.th/2018/21587
.
ติดตามข่าวสารของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ที่Facebook: Thailand Productivity Institute
IG : th_productivity
Twitter : th_productivity
Line : @FTPI
www.ftpi.or.th
.
#ThailandProductivityInstitute
#Productivity
#FTPI
#self-improvement
#Planning
Photo
Wait while more posts are being loaded