Profile cover photo
Profile photo
The Economic and Financial pages
46 followers -
The Economic and financial knowledge can resolve humankind problems
The Economic and financial knowledge can resolve humankind problems

46 followers
About
Posts

Post has attachment
СЪОТНОШЕНИЕТО ЦЕНА-ПЕЧАЛБА НА АКЦИЯ
Съвременни начини за оценка на една компания -   на фона на разнообразието от финансови
показатели и различни методи за оценка на акции, може да се каже, че два са
основните начини за оценяването на дадена компания: 1. Изчисляването на нейната
"справедлива ...
Add a comment...

Post has attachment
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКЦИИ
1.
Показатели за оценка на акциите 1. Печалба на акция - Earnings Per Share (EPS) - EPS се изчислява като се раздели чистата печалба на компанията на броя на
акциите й: K EPS = NP / N Понякога компаниите се опитват да манипулират
данните си, за да изглеждат...
Add a comment...

Post has attachment
АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА И КОМПЛЕКСНОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.
Анализ на капитала на предприятието А.
Обща характеристика на капитала на
предприятието - капитал на
предприятието означава паричен израз
на притежаването от предприятието
имущество. Капитала отразява кои са
източниците на средствата в предприятието,
как...
Add a comment...

Post has attachment
АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА И КОМПЛЕКСНОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. Анализ на капитала на предприятието А. Обща
характеристика на капитала на предприятието -   капитал на предприятието означава паричен
израз на притежаването от предприятието имущество. Капитала отразява кои са
източниците на средствата в предприятието, к...
Add a comment...

Post has attachment
ВЪЗНИКВАНЕТО НА ФОНДОВАТА БОРСА В САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Всеки които някога е бил в Санкт Петербург и е имал време и
желания за разходки в този уникално красив град е виждал и красивата сграда на
борсата на Василевския остров. Борсовата търговия се провежда в Русия, от XVIII
век. Първо  фондова борса  в Русия е
с...
Add a comment...

Post has attachment
АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА И КОМПЛЕКСНОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. Анализ на капитала на предприятието А.Обща
характеристика на капитала на предприятието Капитал на предприятието – означава паричен
израз на притежаването от предприятието имущество. Капитала отразява кои са
източниците на средствата в предприятието, какъ...
Add a comment...

Post has attachment
АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА, ЛИКВИДНОСТТА, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1 . Анализ на платежоспособността А.Обща характеристика и същност на
платежоспособността Платежоспособността
е основен показател за оценка на дългосрочната способността на фирмата за
обслужване на задълженията с външен характер. Платежоспособността е в пряк...
Add a comment...

Post has attachment
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ, ИМУЩЕСТВОТО И ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. Анализ на финансовия
резултат А.Печалбата като финансова
категория и цел на бизнеса Обща
характеристика на печалбата като финансова категория Печалбата е краен резултат от дейността на
предприятието и представлява разликата между приходите от дейността,
...
Add a comment...

Post has attachment
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ
1. Финансовият анализ и разглеждането
му като част от икономическия анализ А.Обща характеристика, същност и
задачи на икономическият анализ Обща
характеристика на икономическия анализ Както
е известно, икономическият анализ осигурява информационно мениджмън...
Add a comment...

Post has attachment
ТЕХНОЛОГИЯ НА БОРСОВИТЕ СДЕЛКИ. РЕГУЛИРАНЕ НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ. БОРСИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1. Технология на
борсовите сделки А. Подготовка, сключване
и изпълнение на борсовата сделка Сключването
на борсова сделка, подобно на всяка друга сделка, преминава през дейности,
операции и процедури, обособени в три основни етапа: подготовка, сключване и
и...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded