Profile cover photo
Profile photo
Zan Zani
4 followers -
می نویسم و می گویم زیرا که یگانه راه فهمیدن، کلمات شفاف است
می نویسم و می گویم زیرا که یگانه راه فهمیدن، کلمات شفاف است

4 followers
About
Posts

Post has shared content
همه را
مستی از پای می‌اندازد
مرا هوشیاری

عباس کیارستمی | باد و برگ
Add a comment...

Post has attachment
زوج مرتب و زنده بادی به روح دکارت
به خاطر این همه سفرکردن ازابتدای کودکی، به اقتضای شغل پدر، است یا تنها زندگی کردن و تصمیم های فردی بسیار گرفتن درزندگی، یا شایدهم جسارت تجربه ی فرهنگ ها و آدمهای جدید؟ .....نمی دانم اما مطمئنم که تصوریک رابطه ی دونفره ی همیشگی مشترک، آزار دهنده ترین چیزیست ...
Add a comment...

Post has attachment
توهم تک -همسری
وزنان بسیاری دیده ام که حتی یک بارلذتِ مغازله با مردی رانچشیده اند -حالا یا ازدواج زودهنگام ویا فوبیای مرد یا وحشت از تابوها و تارعنکبوت های آموزشی دردوران کودکی -و ساده لوحانه گمان می کنند که ذاتا موجودات تک-همسر! و وفاداری هستند. رحمَ الله!
Add a comment...

Post has attachment
به بهانه ی روزجهانی خشونت علیه زن - 25 نوامبر
به این فکر کردم که بین زنان - یا شاید زنانی که من می شناسم -تا همین چند وقت پیش، صحبت خودارضایی شرم آورمحسوب می شد.  بعد به این سوال رسیدم که آیا این اصرارنا پیدای جامعه بر خفه کردن طبیعیات زنانه، خشونت محسوب می شود یا نه؟
Add a comment...

Post has attachment
روز جهانی ارگاسم
بله! خبر یک خطی ست. روزجهانی ارگاسم. از سال 2006 به همت یک زوج نویسنده ی آمریکایی پایه ریزی شده. تاریخش هم *21 دسامبر یعنی پایان انقلاب زمستانی ست. از 21دسامبر تا 21ژوئن روزها رفته رفته بلندتر می شوند؛ شما هم همت کرده بلند شوید! https://en.wikipedia.org/wik...
Add a comment...

Post has attachment
درست بلافاصله بعد ازسکس
درست بلافاصله بعد ازسکس، دلم می خواهد که نباشد. یک آغوش کوتاه و سپس غیب شود. تنها شوم. راه بروم. کمی. کتاب شعری رابی هوا بازکنم. به دخترکها زنگ بزنم وباز بحث رابطه ی مذهب و سیاست به راه بیندازم.همانطور برهنه، شاید فقط بایک سوتین. بیشترالبته دلم می خواهد سری...
Add a comment...

Post has attachment
ارگاسم پای سماور
دو روز کامل بارها باهم سکس کرده بودیم واو ارگاسم نداشت. صبح روزسوم بود. مشغول خوردن صبحانه بودیم. بلند شد که چای دوم را بریزد.  درصندلی ام چرخی زدم و آرام آرام، شمشیر خوش تراشش را ازشلوارکش درآوردم و بوسیدم و لیسیدم. ایستاده بود. دقیق تر اینکه یخ بسته بوددر...
Add a comment...

Post has attachment
عشق متضمن مفهوم رهایی ست
«به جای رها شدن/ سنگین سنگین بردوش می کشیم/ بار دیگران را/ به جای همراهی کردنشان/عشق ما نیازمند رهایی ست نه تصاحب»/ شاملو بودنِ دو آدم کنارهم، برای من همیشه تنها حاوی یک مفهوم بوده؛ - همراهی - وهمراهی کردن هرگز به معنای باردیگری را به دوش کشیدن نیست. ما مسو...
Add a comment...

Post has attachment
نخستین ملاقات با «ی» پس از انتظارها - 1
با «ی» قراربودکه دوهفته تنها در تهران باشم. که هم رابشناسیم. از همان غروب روزدوم که فرارکردم وشش ساعت به کرج برای بزرگداشت شاملورفتم، کاملا آشکار بود که او آدم من نیست. حرف نمی زد. خیلی مرتب بود؛ برعکس من کمی نامنظم. کارهای عجیب می کرد.شب ها ساعت یک گوشی اش...
Add a comment...

Post has attachment
«س»
وقتی رسیدیم به منزل، ازمن خواست که ده دقیقه توی ماشین بمونم وبعد بیام بالا. رفت و من هم. واردشدم. کف منزل را از ورودی تا تختواب پرازگلبرگهای رز کرده بود، باشمع های جابه جا و زیبا. فضایی رمانتیک. روی میزهم پراز شراب قرمزو آبمیوه و میوه. ازگوشه ی سالن نگاهم م...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded