Profile cover photo
Profile photo
Superknjižara
100 followers
100 followers
About
Posts

Post has attachment
#SuperPonuda, 17. kolovoza 2018.

Knjiga A ljudi? obrađuje područje People Managementa (Upravljanja ljudima) kao jednog od ključnih elmenata poslovnog upravljanja uopće. U knjizi se kroz glavna poglavlja raspravlja što je uloga upravljačkog kadra iz pozicije managementa (uporavljanja), a što je njihova uloga u vođenju ljudi (leadership) i koje su ključne razlike između upravljanja i vodstva.

A ljudi? je strukturirana kroz šest glavnih poglavlja i to:

– Uvodno poglavlje koje koncepcijski raspravlja razliku između upravaljanja (managementa) i vodstva (leadershipa)

– Motiviranje ljudi u poslovnom okruženju

– Organizacijska kultura, kao krucijalni element uspješnosti svake poslovne organizacije

– Pridobijanje, odabir i selekcija ljudi u organizaciju

– Razvoj i edukacija ljudi u organizaciji

– Završna rasprava o upravljanju i vodsvu kroz četiri ključna elementa (motivacija, organizacijska kultura, selekcija i razvoj ljudi)

Svako od navedenih područja zaključuje se usporedbom upravljanja i vodstva u tom području i naglašava njihov bitne razlike, ali i važnost oba elementa.

Također je svako poglavlje, na samom njegovom kraju, dopunjeno najnovijim istraživanjima, dobrim primjerima iz prakse i alatima korisnim za svakodnevu upotrebu managera u poslovnom okruženju.

Po svojoj strukturi knjiga je priručničko-udžbeničkog tipa i rezultat je prije svega iskustva autora u navedenom području.


Samo danas uz 51% popusta i po cijeni od 49 kuna

Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 16. kolovoza 2018.

Intencije u arhitekturi prerasle su u pokušaj sređenog pregleda svih "dimenzija" za koje se može pretpostaviti da tvore arhitektonsko djelo. Studija Christiana Norberg-Schulza ima za cilj sveopću zakonitost, a svako arhitektonsko rješenje može se smatrati posebnim slučajem nastalim u krilu teorije. Drugim riječima, pokušava se unijeti red u skup ciljeva i sredstava koji su obuhvaćeni pojmom "arhitekture". Stoga knjiga donosi obrise konceptualnog plana koji se može koristiti za analizu graditeljskih zadataka kao i dovršenih djela; a autor se obraća kako aktivnom arhitektu tako i povjesničaru arhitekture. Nadalje, ova studija nije ni "priručnik" arhitekture ni povijesni pregled. Namjera joj je organiziranje građe kako bi se dobila zajednička osnova za suradnju u rješavanju problema.

"Ova je studija izrasla iz konkretnih problema na koje nailazi arhitekt u svojoj struci. Ne mislimo u prvom redu na tehničke poteškoće koje treba svladati u vezi s graditeljskim zadatkom, već prije imamo na umu problem definiranja zadatka i odlučivanja o tome je li neko planirano ili dovršeno rješenje zadovoljavajuće. U oba slučaja moramo uzeti u obzir "praktične" i "umjetničke" potrebe kako arhitekta tako i društva i pojedinačnog naručitelja.

Danas nam nedostaje stvarna osnova za taj postupak a posljedica toga je prilično obeshrabrujuća "rasprava" u kojoj među sudionicima vlada nesporazum, pa oni ne pronalaze plodonosni i uzajamno korisni pristup problemu. Drugim riječima, nedostaje nam zadovoljavajuća teorija arhitekture. U naše je doba većina zvanja, pod neprestanim pritiskom novih zahtjeva, bila prisiljena razviti sveobuhvatne teorijske "instrumente". Međutim, naša arhitektonska rješenja još su uvijek rezultat manje-više slučajnih improvizacija. Arhitekti se nisu pokazali voljnima izraditi teorijsku bazu za svoje područje, najviše zbog predrasude da teorija ubija kreativnu sposobnost. U ovoj studiji pokušat ćemo dokazati da je to stajalište pogrešno."

Samo danas uz 55% popusta i po cijeni od 99 kuna
Add a comment...

Post has attachment
Danas sve knjige na Superknjižari možete kupovati uz 20% popusta
www.superknjizara.hr
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 15. kolovoza 2018.

Knjiga američke politologinje Elinor Ostrom Upravljanje zajedničkim dobrima: evolucija institucija za kolektivno djelovanje, objavljena 1990. godine, danas se smatra klasičnim djelom, knjigom koja je utrla put novom pristupu proučavanju institucija u političkoj znanosti. Objavljena u okviru izdavačkog programa znamenite biblioteke Cambridge University Pressa Politička ekonomija institucija i odluka (Political Economy of Institutions and Decisions), knjiga je od samog početka privlačila veliku pozornost politologa, sociologa, ekonomista, ali i znanstvenika izvan društvenih znanosti. Razloge tome valja tražiti u posve originalnom načinu na koji je autorica pristupila proučavanju prirodnih resursa poput šuma, podvodnih zaliha vode i irigacijskih sustava, koje u stručnoj literaturi podvodimo pod naziv zajednička dobra (commons). Elinor Ostrom je primijenila metodologiju institucionalnog racionalnog izbora, pristupa koji je na razmeđi dviju široko primjenjivanih metodologijskih orijentacija suvremene politologije - institucionalizma i teorije racionalnog izbora, da bi ukazala na kompleksnost situacija u koje ljudi dolaze pri eksploataciji spomenutih resursa. (Zdravko Petak)

Samo danas uz 61% popusta i po cijeni od 59 kuna
Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 14. kolovoza 2018.

Možemo li pratiti postanak života od njegovih početaka? Koliko je važna teorija prirodne selekcije? Zašto smo počeli govoriti? Postoji li evolucijski argument za postojanje Boga? Ovaj uzbudljivi i jedinstveni zbornik donosi najteža pitanja i najbolje odgovore u raspravi o evoluciji.

Uz ostale, Evolucija sadrži tekstove o ulozi mutacija, genskoj selekciji, zagonetki spola i mjerenju vremena pomoću evolucijskog sata iz pera najvećih autora kao što su Darwin, Fisher, Haldane, Dawkins, Gould i Medawar. Zbornik nudi izvanredno uspješnu kombinaciju klasičnih tekstova s novim spoznajama, koja će privući i istraživače i širu publiku.

Samo danas uz 59% popusta i po cijeni od 99 kuna

Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 13. kolovoza 2018.

U knjizi Suvremena politička misao Raymond Plant daje pregled bogate literature iz područja suvremene političke teorije, te pomno raspravlja ključne probleme i pitanja kojima se ona bavi. To su ponajprije problemi socijalne pravednosti, slobode, ljudskih prava, ljudskih potreba i pravedne kazne.

Međutim, raspravljajući o njima, Plant pokušava rastumačiti ciljeve i zadaće političke filozofije i ponuditi odgovor na svoje pitanje: je li doista cilj političke teorije utemeljenje političke moralnosti države na skupu apstraktnih načela zasnovanima na nekom željenom objektivnom stajalištu s temeljem u razumu, ili je pak njen cilj racionalno i kritičko samoosvješćivanje načela i vrijednosti koji su utjelovljeni u praksi, konvencijama, zakonima i institucijama određenog društva?

Samo danas uz 55% popusta i po cijeni od 89 kuna

Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 12. kolovoza 2018.

Jednog dana, kad se bude periodiziralo kvantitetom obilno, a kvalitetom oskudno sportsko novinarstvo u Hrvata, faza od studenog 2016. do tko-zna-kad će se zvati po Telesportu. Glavni urednik te redakcije je Aleksandar Holiga.

Nikada u Hrvatskoj, a ni šire, nijedna redakcija nije pisala bolje, odgovornije i informiranije o sportu. Holigina specijalnost je "najpopularnija i najvažnija sporedna stvar na svijetu", nogomet. Njegove kolumne su fakat i cool i umne, on je navijač staroga kova i znalac novog formata.
Kruno Lokotar

Samo danas uz 51% popusta i po cijeni od 49 kuna
Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 11. kolovoza 2018.

Iz triju perspektiva anorganske, organske i kulturne tvari, tri priče pripovijedaju jednu posve novu povijest posljednjih tisuću godina, priču u kojoj je jedini glavni junak tok materije-energije. Na tragu Braudela i McNeilla, Deleuzea i Guattarija, a na temelju goleme znanstvene literature, nastala je materijalistička, konkretna, ali uistinu bezvremena povijest, ispripovijedana kao Tisuću godina nelinearne povijesti.

U ovom hrabrom i inspirativnom djelu Manuel De Landa prepleće rezultate fizike kompleksnih sustava, neoinstitucionalističke ekonomije, socijalne povijesti, sociolingvistike te teorije evolucije i povijesti arhitekture i pomorstva.

Samo danas uz 60% popusta i po cijeni od 79 kuna
Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 10. kolovoza 2018.

Knjiga Vlast i politika je izbor radova Maxa Webera urednika i autora uvodnog teksta sociologa Vjerana Katunarića. Riječ je o prijevodu temeljnih dijelova važnog djela Maxa Webera Grundriss der Sozialökonomik koji je većim dijelom objavljen posthumno, a koji se izravno i sistematično bavi oblicima moći, vlasti, upravljanja i politike. Weber je posvetio veliku pažnju jasnom definiranju i raščlanjenju temeljnih pojmova sociologije i političkih znanosti te utvrđivanju načina izražavanja moći kao i pravilnostima u tom izražavanju.

Ovo je neizostavna knjiga za sve temeljne kolegije unutar sociologije i politologije pa će tako profesori i studenti ovih disciplina svakako koristiti knjigu Vlast i politika. No uz "sveučilišnu publiku" ova klasična knjiga društvenih znanosti će pronaći brojne čitatelje i korisnike u široj akademskoj zajednici jer na relativno uskom prostoru nudi objašnjenja i jasne definicije temeljnih društveno znanstvenih pojmova što je uvijek od pomoći pri pisanju eseja, znanstvenih rasprava i članaka. Zbog svoje stilske jednostavnosti i zanimljivih primjera ova knjiga nije ograničena samo na akademsku publiku već će ju moći sa zanimanjem čitati i svi oni koji traže odgovor na pitanja poput: koja je temeljna razlika između vlasti i uprave, koji su oblici političkih zajednica i političkih organizacija? Max Weber u ovoj knjizi kritički propituje ograničenja i dosege demokratske uprave što u vrijeme krize demokracije i političk e participacije osigurava njenu aktualnost i devedesetak godina nakon prvog izdanja.
(Saša Božić)

Samo danas uz 59% popusta i po cijeni od 49 kuna
Add a comment...

Post has attachment
#SuperPonuda, 9. kolovoza 2018.

"Temu ove knjige čine ideje koje su omogućile stvaranje modernih računala i ljudi koji su te ideje razvijali.

Netom nakon što sam završio doktorat iz matematičke logike na Sveučilištu Princeton, u proljeće 1951. godine, predavao sam na Sveučilištu Illinois. Predavanja su se temeljila na Turingovim zamislima. Na istom sveučilištu radio je i sam Turing jedno desetljeće prije mene. Moja predavanja je pohađao jedan mladi matematičar koji me upozorio da se u ulici nasuprot učionice upravo konstruiraju dva stroja za koja je bio uvjeren da su nastala na osnovu Turingovih zamisli. Ubrzo sam počeo pisati programe za ta prva računala. Pola stoljeća sam se profesionalno bavio vezom između apstraktnih logičkih ideja koje stoje u pozadini modernih računala i njihove realizacije.

Računala su pedesetih godina bila ogromna i jedva su mogla stati u sobu. Danas su to moćni strojevi koji mogu izvesti začuđujući broj različitih zadataka, no logika koja stoji u njihovoj pozadini nije se promijenila. Ona se razvila iz radova nekolicine mislilaca kroz nekoliko stoljeća. U ovoj ću knjizi ispričati njihove životne priče i objasniti dio njihovih razmišljanja." (Martin Davis)

Samo danas uz 57% popusta i po cijeni od 69 kuna
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded