Profile cover photo
Profile photo
Dilip Kadam
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has shared content
Originally shared by ****
🌷🌷 !! 卐 !! ॐ गं गणपतये नमः !! 卐 !! 🌷🌷
गणपतीची मंत्रासहित १०८ नावे -
108 Lord Ganesha Names with Mantra
1. गजानन (ॐ गजाननाय नमः।)
2.गणाध्यक्ष (ॐ गणाध्यक्षाय नमः।)
3.विघ्नराज (ॐ विघ्नाराजाय नमः।)
4. विनायक (ॐ विनायकाय नमः।)
5. द्वैमातुर (ॐ द्वैमातुराय नमः।)
6. द्विमुख (ॐ द्विमुखाय नमः।)
7. प्रमुख (ॐ प्रमुखाय नमः।)
8. सुमुख (ॐ सुमुखाय नमः।)
9. कृति (ॐ कृतिनॆ नमः।)
10. सुप्रदीप (ॐ सुप्रदीपाय नमः।)
11. सुखनिधी (ॐ सुखनिधयॆ नमः।)
12. सुराध्यक्ष (ॐ सुराध्यक्षाय नमः।)
13. सुरारिघ्न (ॐ सुरारिघ्नाय नमः।)
14. महागणपतयॆ (ॐ महागणपतयॆ नमः।)
15. मान्याय (ॐ मान्याय नमः।)
16. महाकाल (ॐ महाकालाय नमः।)
17. महाबला (ॐ महाबलाय नमः।)
18. हॆरम्ब (ॐ हॆरम्बाय नमः।)
19. लम्बजठर (ॐ लम्बजठरायै नमः।)
20. ह्रस्वग्रीव (ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।)
21. महॊदरा (ॐ महॊदराय नमः।)
22. मदॊत्कट (ॐ मदॊत्कटाय नमः।)
23. महावीर (ॐ महावीराय नमः।)
24. मन्त्रिणॆ (ॐ मन्त्रिणॆ नमः।)
25. मङ्गल स्वरा (ॐ मङ्गल स्वराय नमः।)
26. प्रमधा (ॐ प्रमधाय नमः।)
27. प्रथम (ॐ प्रथमाय नमः।)
28. प्रज्ञा (ॐ प्राज्ञाय नमः।)
29. विघ्नकर्त्र (ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः।)
30. विघ्नहन्त्र (ॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः।)
31. विश्व नॆत्र (ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः।)
32. विराट्पति (ॐ विराट्पतयॆ नमः।)
33. श्रीपति (ॐ श्रीपतयॆ नमः।)
34. वाक्पति (ॐ वाक्पतयॆ नमः।)
35. शृङ्गारिण (ॐ शृङ्गारिणॆ नमः।)
36. अश्रितवत्सल (ॐ अश्रितवत्सलाय नमः।)
37. शिवप्रिय (ॐ शिवप्रियाय नमः।)
38. शीघ्रकारिण (ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः।)
39. शाश्वत (ॐ शाश्वताय नमः।)
40. बल (ॐ बल नमः।)
41. बलॊत्थिताय (ॐ बलॊत्थिताय नमः।)
42. भवात्मजाय (ॐ भवात्मजाय नमः।)
43. पुराण पुरुष (ॐ पुराण पुरुषाय नमः।)
44. पूष्णॆ (ॐ पूष्णॆ नमः।)
45. पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ (ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः।)
46. अग्रगण्याय (ॐ अग्रगण्याय नमः।)
47. अग्रपूज्याय (ॐ अग्रपूज्याय नमः।)
48. अग्रगामिनॆ (ॐ अग्रगामिनॆ नमः।)
49. मन्त्रकृतॆ (ॐ मन्त्रकृतॆ नमः।)
50. चामीकरप्रभाय (ॐ चामीकरप्रभाय नमः।)
51. सर्वाय (ॐ सर्वाय नमः।)
52. सर्वॊपास्याय (ॐ सर्वॊपास्याय नमः।)
53. सर्व कर्त्रॆ (ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः।)
54. सर्वनॆत्रॆ (ॐ सर्वनॆत्रॆ नमः।)
55. सर्वसिद्धिप्रदाय (ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।)
56. सिद्धयॆ (ॐ सिद्धयॆ नमः।)
57. पञ्चहस्ताय (ॐ पञ्चहस्ताय नमः।)
58. पार्वतीनन्दनाय (ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।)
59. प्रभवॆ (ॐ प्रभवॆ नमः।)
60. कुमारगुरवॆ (ॐ कुमारगुरवॆ नमः।)
61. अक्षॊभ्याय (ॐ अक्षॊभ्याय नमः।)
62. कुञ्जरासुर भञ्जनाय (ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।)
63. प्रमॊदाय (ॐ प्रमॊदाय नमः।)
64. मॊदकप्रियाय (ॐ मॊदकप्रियाय नमः।)
65. कान्तिमतॆ (ॐ कान्तिमतॆ नमः।)
66. धृतिमतॆ (ॐ धृतिमतॆ नमः।)
67. कामिनॆ (ॐ कामिनॆ नमः।)
68. कपित्थपनसप्रियाय (ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।)
69. ब्रह्मचारिणॆ (ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः।)
70. ब्रह्मरूपिणॆ (ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः।)
71. ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ (ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः।)
72. जिष्णवॆ (ॐ जिष्णवॆ नमः।)
73. विष्णुप्रियाय (ॐ विष्णुप्रियाय नमः।)
74. भक्त जीविताय (ॐ भक्त जीविताय नमः।)
75. जितमन्मधाय (ॐ जितमन्मधाय नमः।)
76. ऐश्वर्यकारणाय (ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।)
77. ज्यायसॆ (ॐ ज्यायसॆ नमः।)
78. यक्षकिन्नेर सॆविताय (ॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः।)
79. गङ्गा सुताय (ॐ गङ्गा सुताय नमः।)
80. गणाधीशाय (ॐ गणाधीशाय नमः।)
81. गम्भीर निनदाय (ॐ गम्भीर निनदाय नमः।)
82. वटवॆ (ॐ वटवॆ नमः।)
83. अभीष्टवरदाय (ॐ अभीष्टवरदाय नमः।)
84. ज्यॊतिषॆ (ॐ ज्यॊतिषॆ नमः।)
85. भक्तनिधयॆ (ॐ भक्तनिधयॆ नमः।)
86. भावगम्याय (ॐ भावगम्याय नमः।)
87. मङ्गलप्रदाय (ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।)
88. अव्यक्ताय (ॐ अव्यक्ताय नमः।)
89. अप्राकृत पराक्रमाय (ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।)
90. सत्यधर्मिणॆ (ॐ सत्यधर्मिणॆ नमः।)
91. सखयॆ (ॐ सखयॆ नमः।)
92. सरसाम्बुनिधयॆ (ॐ सरसाम्बुनिधयॆ नमः।)
93. महॆशाय (ॐ महॆशाय नमः।)
94. दिव्याङ्गाय (ॐ दिव्याङ्गाय नमः।)
95. मणिकिङ्किणी मॆखालाय (ॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः।)
96. समस्त दॆवता मूर्तयॆ (ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः।)
97. सहिष्णवॆ (ॐ सहिष्णवॆ नमः।)
98. सततॊत्थिताय (ॐ सततॊत्थिताय नमः।)
99. विघातकारिणॆ (ॐ विघातकारिणॆ नमः।)
100. विश्वग्दृशॆ (ॐ विश्वग्दृशॆ नमः।)
101. विश्वरक्षाकृतॆ (ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः।)
102. कल्याणगुरवॆ (ॐ कल्याणगुरवॆ नमः।)
103. उन्मत्तवॆषाय (ॐ उन्मत्तवॆषाय नमः।)
104. अपराजितॆ (ॐ अपराजितॆ नमः।)
105. समस्त जगदाधाराय (ॐ समस्त जगदाधाराय नमः।)
106. सर्वैश्वर्यप्रदाय (ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।)
107. आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ (ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः।)
108. श्री विघ्नॆश्वराय (ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः।)


🌷🌷 !!卐!! ॐ गं गणपतये नमः !!卐!! 🌷🌷
!!卐!! गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया......!!卐!!
!!卐!!* *तू सुखकर्ता, तू दुःखहर्ता, तूच कर्ता आणि करविता,
मोरया, मोरया, मंगलमूर्ती मोरया !!卐!!
●ஜ● ═════🌷🌷🌷═════ ●ஜ●#Ganpati #worship #blessings #temple
#God #Ganesha #Ganesha_names
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Ganapati bappa moraya.
Originally shared by ****
🌷🌷 !! 卐 !! ॐ गं गणपतये नमः !! 卐 !! 🌷🌷
गणपतीची मंत्रासहित १०८ नावे -
108 Lord Ganesha Names with Mantra
1. गजानन (ॐ गजाननाय नमः।)
2.गणाध्यक्ष (ॐ गणाध्यक्षाय नमः।)
3.विघ्नराज (ॐ विघ्नाराजाय नमः।)
4. विनायक (ॐ विनायकाय नमः।)
5. द्वैमातुर (ॐ द्वैमातुराय नमः।)
6. द्विमुख (ॐ द्विमुखाय नमः।)
7. प्रमुख (ॐ प्रमुखाय नमः।)
8. सुमुख (ॐ सुमुखाय नमः।)
9. कृति (ॐ कृतिनॆ नमः।)
10. सुप्रदीप (ॐ सुप्रदीपाय नमः।)
11. सुखनिधी (ॐ सुखनिधयॆ नमः।)
12. सुराध्यक्ष (ॐ सुराध्यक्षाय नमः।)
13. सुरारिघ्न (ॐ सुरारिघ्नाय नमः।)
14. महागणपतयॆ (ॐ महागणपतयॆ नमः।)
15. मान्याय (ॐ मान्याय नमः।)
16. महाकाल (ॐ महाकालाय नमः।)
17. महाबला (ॐ महाबलाय नमः।)
18. हॆरम्ब (ॐ हॆरम्बाय नमः।)
19. लम्बजठर (ॐ लम्बजठरायै नमः।)
20. ह्रस्वग्रीव (ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।)
21. महॊदरा (ॐ महॊदराय नमः।)
22. मदॊत्कट (ॐ मदॊत्कटाय नमः।)
23. महावीर (ॐ महावीराय नमः।)
24. मन्त्रिणॆ (ॐ मन्त्रिणॆ नमः।)
25. मङ्गल स्वरा (ॐ मङ्गल स्वराय नमः।)
26. प्रमधा (ॐ प्रमधाय नमः।)
27. प्रथम (ॐ प्रथमाय नमः।)
28. प्रज्ञा (ॐ प्राज्ञाय नमः।)
29. विघ्नकर्त्र (ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः।)
30. विघ्नहन्त्र (ॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः।)
31. विश्व नॆत्र (ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः।)
32. विराट्पति (ॐ विराट्पतयॆ नमः।)
33. श्रीपति (ॐ श्रीपतयॆ नमः।)
34. वाक्पति (ॐ वाक्पतयॆ नमः।)
35. शृङ्गारिण (ॐ शृङ्गारिणॆ नमः।)
36. अश्रितवत्सल (ॐ अश्रितवत्सलाय नमः।)
37. शिवप्रिय (ॐ शिवप्रियाय नमः।)
38. शीघ्रकारिण (ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः।)
39. शाश्वत (ॐ शाश्वताय नमः।)
40. बल (ॐ बल नमः।)
41. बलॊत्थिताय (ॐ बलॊत्थिताय नमः।)
42. भवात्मजाय (ॐ भवात्मजाय नमः।)
43. पुराण पुरुष (ॐ पुराण पुरुषाय नमः।)
44. पूष्णॆ (ॐ पूष्णॆ नमः।)
45. पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ (ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः।)
46. अग्रगण्याय (ॐ अग्रगण्याय नमः।)
47. अग्रपूज्याय (ॐ अग्रपूज्याय नमः।)
48. अग्रगामिनॆ (ॐ अग्रगामिनॆ नमः।)
49. मन्त्रकृतॆ (ॐ मन्त्रकृतॆ नमः।)
50. चामीकरप्रभाय (ॐ चामीकरप्रभाय नमः।)
51. सर्वाय (ॐ सर्वाय नमः।)
52. सर्वॊपास्याय (ॐ सर्वॊपास्याय नमः।)
53. सर्व कर्त्रॆ (ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः।)
54. सर्वनॆत्रॆ (ॐ सर्वनॆत्रॆ नमः।)
55. सर्वसिद्धिप्रदाय (ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।)
56. सिद्धयॆ (ॐ सिद्धयॆ नमः।)
57. पञ्चहस्ताय (ॐ पञ्चहस्ताय नमः।)
58. पार्वतीनन्दनाय (ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।)
59. प्रभवॆ (ॐ प्रभवॆ नमः।)
60. कुमारगुरवॆ (ॐ कुमारगुरवॆ नमः।)
61. अक्षॊभ्याय (ॐ अक्षॊभ्याय नमः।)
62. कुञ्जरासुर भञ्जनाय (ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।)
63. प्रमॊदाय (ॐ प्रमॊदाय नमः।)
64. मॊदकप्रियाय (ॐ मॊदकप्रियाय नमः।)
65. कान्तिमतॆ (ॐ कान्तिमतॆ नमः।)
66. धृतिमतॆ (ॐ धृतिमतॆ नमः।)
67. कामिनॆ (ॐ कामिनॆ नमः।)
68. कपित्थपनसप्रियाय (ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।)
69. ब्रह्मचारिणॆ (ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः।)
70. ब्रह्मरूपिणॆ (ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः।)
71. ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ (ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः।)
72. जिष्णवॆ (ॐ जिष्णवॆ नमः।)
73. विष्णुप्रियाय (ॐ विष्णुप्रियाय नमः।)
74. भक्त जीविताय (ॐ भक्त जीविताय नमः।)
75. जितमन्मधाय (ॐ जितमन्मधाय नमः।)
76. ऐश्वर्यकारणाय (ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।)
77. ज्यायसॆ (ॐ ज्यायसॆ नमः।)
78. यक्षकिन्नेर सॆविताय (ॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः।)
79. गङ्गा सुताय (ॐ गङ्गा सुताय नमः।)
80. गणाधीशाय (ॐ गणाधीशाय नमः।)
81. गम्भीर निनदाय (ॐ गम्भीर निनदाय नमः।)
82. वटवॆ (ॐ वटवॆ नमः।)
83. अभीष्टवरदाय (ॐ अभीष्टवरदाय नमः।)
84. ज्यॊतिषॆ (ॐ ज्यॊतिषॆ नमः।)
85. भक्तनिधयॆ (ॐ भक्तनिधयॆ नमः।)
86. भावगम्याय (ॐ भावगम्याय नमः।)
87. मङ्गलप्रदाय (ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।)
88. अव्यक्ताय (ॐ अव्यक्ताय नमः।)
89. अप्राकृत पराक्रमाय (ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।)
90. सत्यधर्मिणॆ (ॐ सत्यधर्मिणॆ नमः।)
91. सखयॆ (ॐ सखयॆ नमः।)
92. सरसाम्बुनिधयॆ (ॐ सरसाम्बुनिधयॆ नमः।)
93. महॆशाय (ॐ महॆशाय नमः।)
94. दिव्याङ्गाय (ॐ दिव्याङ्गाय नमः।)
95. मणिकिङ्किणी मॆखालाय (ॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः।)
96. समस्त दॆवता मूर्तयॆ (ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः।)
97. सहिष्णवॆ (ॐ सहिष्णवॆ नमः।)
98. सततॊत्थिताय (ॐ सततॊत्थिताय नमः।)
99. विघातकारिणॆ (ॐ विघातकारिणॆ नमः।)
100. विश्वग्दृशॆ (ॐ विश्वग्दृशॆ नमः।)
101. विश्वरक्षाकृतॆ (ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः।)
102. कल्याणगुरवॆ (ॐ कल्याणगुरवॆ नमः।)
103. उन्मत्तवॆषाय (ॐ उन्मत्तवॆषाय नमः।)
104. अपराजितॆ (ॐ अपराजितॆ नमः।)
105. समस्त जगदाधाराय (ॐ समस्त जगदाधाराय नमः।)
106. सर्वैश्वर्यप्रदाय (ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।)
107. आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ (ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः।)
108. श्री विघ्नॆश्वराय (ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः।)


🌷🌷 !!卐!! ॐ गं गणपतये नमः !!卐!! 🌷🌷
!!卐!! गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया......!!卐!!
!!卐!!* *तू सुखकर्ता, तू दुःखहर्ता, तूच कर्ता आणि करविता,
मोरया, मोरया, मंगलमूर्ती मोरया !!卐!!
●ஜ● ═════🌷🌷🌷═════ ●ஜ●#Ganpati #worship #blessings #temple
#God #Ganesha #Ganesha_names
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Originally shared by ****
अंग्रेज ने पूछा:
"भारतीय स्त्रियाँ हाथ क्यों नहीं
मिलाती हैं, इसमें कुछ भी नुकसान
नहीं है..."

स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया:
"क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति
आपकी महारानी (Queen) से हाथ मिला सकता है???"
अंग्रेज: "नहीं"

स्वामी विवेकानंद: "हमारे देश में हर एक
स्त्री महारानी (Queen) होती है।"


G ✿ ✿ D EVENING FRIENDS
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Bahut achhi malmat mili dhanyawad.
Originally shared by ****
🌷🌷 !! 卐 !! ॐ गं गणपतये नमः !! 卐 !! 🌷🌷
~ स्त्रियां क्यों नहीं फोड़तीं नारियल ~
नारियल की ये प्राचीन बातें जानेंगे तो आप भी मानेंगे ये है चमत्कारी हम सभी जानते हैं पूजन कर्म में नारियल
का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी देवी- देवता की पूजा नारियल के बिना अधूरी ही मानी जाती है।

क्या आप जानते हैं नारियल खाने से शारीरिक दुर्बलता एवं भगवान को नारियल चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं।

स्त्रियां नहीं फोड़तीं नारियल यह भी एक तथ्य है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़तीं। नारियल बीज रूप है, इसलिए इसे उत्पादन (प्रजनन) क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियों बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है और इसलिए नारी के लिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना गया है। देवी-देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं। नारियल से निकले जल से भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक भी किया जाता है।

सौभाग्य का प्रतीक है नारियल

नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो वे अपने साथ तीन चीजें- लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष तथा कामधेनु लाए। इसलिए नारियल के वृक्ष को कल्पवृक्ष भी कहते है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास माना गया है।

श्रीफल भगवान शिव का परम प्रिय फल है। नारियल में बनी तीन आंखों को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है।

कैलोरी से भरपूर है नारियल

- नारियल की तासीर ठंडी होती है।

- ताजा नारियल कैलोरी से भरपूर होता है। इसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं।

- नारियल के कोमल तनों से जो रस निकलता है उसे माड़ी (नीरा) कहते हैं उसे लज्जतदार पेय माना जाता है।

- सोते समय नारियल पानी पीने से नाड़ी संस्थान को बल मिलता है तथा नींद अच्छी आती है।

- जिन शिशुओं को दूध नहीं पचता उन्हें दूध के साथ नारियल पानी मिलाकर पिलाना चाहिए।

- शिशु को डि-हाइड्रेशन होने पर नारियल पानी में नीबू का रस मिलाकर पिलाएं। नरियल का पानी हैजे में रामबाण औषधि है।

- नारियल की गिरी (खोपरा) खाने से कामशक्ति बढ़ती है।

- मिश्री के साथ खाने से गर्भवती स्त्री की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है तथा बच्चा सुंदर होता है।

- सूखी गिरी खाने से आंख की रोशनी तथा गुर्दों के शक्ति मिलती है।

- पौष, माघ और फाल्गुन माह में नियमित सुबह गिरी के साथ गुड़ खाने से वक्षस्थल में वृद्धि होती है,

- शारीरिक दुर्बलता दूर होती है।

इसके पानी में पोटेशियम और क्लोरीन होता है जो मां के दूध के समान होता है।

- नारियल कठिनता से पचने वाला, वातशोधक, विष्टïम्भी, पुष्टिïकारक, बलवर्धक और वात-पित्त व रक्तविकार नाशक होता है।

सम्मान का सूचक है नारियल

श्रीफल शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का सूचक है। सम्मान करने के लिए शॉल के साथ श्रीफल भी दिया जाता है। सामाजिक रीति-रिवाजों में भी नारियल भेंट करने की परंपरा है। जैसे बिदाई के समय तिलक कर नारियल और धनराशि भेंट की जाती है।
-
Ganesh Chaturthi 2015 : September 17 Thursday


🌷🌷 !!卐!! ॐ गं गणपतये नमः !!卐!! 🌷🌷
!!卐!! गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया......!!卐!!
!!卐!!* *तू सुखकर्ता, तू दुःखहर्ता, तूच कर्ता आणि करविता,
मोरया, मोरया, मंगलमूर्ती मोरया !!卐!!
●ஜ● ═════🌷🌷🌷═════ ●ஜ●
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Beautyful
Originally shared by ****
❥• कशिश .... हकीकत .... याद .... या फ़िर मोहब्बत

💙 ❥• कुछ तो है जो तुम्हे सोचना अच्छा लगता है !!!


Hum 💑 Tum
💙 💙 
Photo
Add a comment...

Post has attachment
The idol of hindu's gods.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded