Profile cover photo
Profile photo
Pacific Cross Vietnam
4 followers -
The strength behind your insurance
The strength behind your insurance

4 followers
About
Posts

Post has attachment
ℹ️“TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP”

👉Là trạng thái thật sự khi có sự thay đổi đột ngột về tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm cần phải có sự can thiệp khẩn cấp của y tế hoặc phẫu thuật để tránh sự nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ sắp xảy ra.
https://pacificcross.com.vn/vi/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️THẺ BẢO HIỂM

👉Mỗi Người được bảo hiểm sẽ được cấp một Thẻ bảo hiểm có ghi rõ ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Thẻ bảo hiểm sẽ xác nhận việc bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm của Người được bảo hiểm có liên quan được cấp thẻ và sẽ vẫn có giá trị miễn là các phí bảo hiểm phải trả theo Hợp đồng bảo hiểm được thanh toán.
https://pacificcross.com.vn/vi/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️MỨC BẢO HIỂM TỐI ĐA:

👉Là khoản tiền tối đa mà công ty bảo hiểm sẽ trả cho các chi phí trong phạm vi bảo hiểm. Mức này có thể là một mức chung, hoặc một mức cụ thể cho từng tai nạn hoặc bệnh tật.
https://pacificcross.com.vn/vi/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ LOẠI TRỪ:
Các hoạt động nguy hiểm hoặc mạo hiểm, hoặc thể thao chuyên nghiệp hoặc việc luyện tập hay chương trình rèn luyện thể lực cho thể thao đó, như là nhưng không chỉ giới hạn ở:

👉(a) việc đi lại như là một hành khách hoặc đi lại trên bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào dùng cho việc di chuyển trên không, ngoại trừ như là một hành khách có mua vé đi trên một máy bay được điều hành bởi một hãng hàng không bay theo lịch, duy trì những lịch bay được công bố đều đặn trên một lộ trình được thiết lập một cách thường xuyên;

👉(b) việc leo đá hoặc leo núi có sử dụng hoặc không có sử dụng dây thừng hoặc thiết bị khác;

👉(c) các cuộc thi lái xe có động cơ trên đường trường quốc tế;

👉(d) các cuộc đua không phải là:
i. bằng chân
ii. bơi lội
iii. đua thuyền buồm trong lãnh hải;

👉(e) việc lặn có bình dưỡng khí/ lặn ở độ sâu hơn 20 mét dưới mặt nước biển.
https://pacificcross.com.vn/en/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️ "LOẠI TRỪ BẢO HIỂM":

👉Có những chi phí y tế mà công ty bảo hiểm sẽ không chi trả. Đây thường là các chi phí phát sinh từ việc sử dụng chất cấm, các điều kiện sức khỏe đã tồn tại từ trước khi mua bảo hiểm và các chi phí y tế phát sinh do tham gia vào các hoạt động nguy hiểm hoặc thể thao có nguy cơ chấn thương cao.
https://pacificcross.com.vn/vi/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️“Đơn yêu cầu bảo hiểm”:
👉Là mẫu đơn yêu cầu do Chủ hợp đồng ký và từng Người được bảo hiểm ký nếu Người được bảo hiểm khác với Chủ hợp đồng, thông qua đó Chủ hợp đồng đã yêu cầu bảo hiểm cho từng Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, và Đơn yêu cầu bảo hiểm là một phần của Hợp đồng bảo hiểm.
https://pacificcross.com.vn/en/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️Thuật ngữ bảo hiểm:

👉“ĐỒNG BẢO HIỂM” là tỷ lệ phần trăm của các quyền lợi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hoặc Công ty bảo hiểm khác trả hoặc phải trả.

👉“MỨC MIỄN THƯỜNG” là số tiền được quy định trong Bảng liệt kê các quyền lợi sẽ được khấu trừ vào những quyền lợi phải trả cho bất kỳ Chi phí hợp lệ nào trong mỗi Năm hợp đồng.

->Mức miễn thường: Là chi phí y tế mà bạn phải tự chi trả trước khi công ty bảo hiểm tiến hành bồi thường. Đây có thể là định mức năm, định mức trong suốt thời gian của hợp đồng hoặc định mức cho từng tai nạn. Ví dụ: mức miễn thường 50 đô la có nghĩa là bạn phải tự trả 50 đô la chi phí y tế đầu tiên trước khi công ty bảo hiểm thanh toán.
https://pacificcross.com.vn/en/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️Các thuật ngữ bảo hiểm:
“Tai nạn” là một sự cố:
👉(a) xảy ra hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm và được gây ra bởi phương tiện hữu hình, bên ngoài và mạnh mẽ; và
👉(b) xảy ra trong khi Người được bảo hiểm đang được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.
https://pacificcross.com.vn/en/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️THỜI GIAN 14 NGÀY TỰ DO XEM XÉT:
👉Chủ hợp đồng có thể đem Hợp đồng bảo hiểm đến Công ty xin hủy bỏ trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm và sẽ được hoàn trả đầy đủ số phí bảo hiểm đã đóng.
https://pacificcross.com.vn/vi/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ℹ️NÂNG CẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

👉Vào lúc tái tục hợp đồng bảo hiểm, Chủ hợp đồng có thể yêu cầu Công ty nâng hạng hoặc mức độ bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm có liên quan bị bất kỳ Bệnh tật nào mà xảy ra hoặc bắt đầu trước khi hoàn tất việc xem xét lại thẩm định và trước khi Công ty xác nhận rằng hạng hoặc mức độ bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đó đã được nâng cấp, thì các quyền lợi phải trả theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không vượt quá các số tiền tối đa phải trả theo Hợp đồng bảo hiểm này trước khi nâng hạng hoặc mức độ bảo hiểm.
https://pacificcross.com.vn/vi/
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded