จบกระบวนการใช้เวลาประมาณปีครึ่งสำหรับ Debian NM
Shared publiclyView activity