Profile

Cover photo
121 followers|1,227,584 views
AboutPosts

Stream

Communities

Legis Telum

Shared publicly  - 
 
Legis Telum - združenie vlastníkov strelných zbraní
7
5
Add a comment...

Legis Telum

Shared publicly  - 
 
Legis Telum - združenie vlastníkov strelných zbraní
8
7
Add a comment...

Legis Telum

Shared publicly  - 
 
 
Konečne sme sa dostali k napísaniu pár riadkov k nultému ročníku nového formátu LOS-súťaže, Marathonu. Po týždňoch vymýšľania, kreslenia, rozmýšľania a výmen názorov sa pomaly začal rysovať priebeh tohto preteku.
1 comment on original post
2
Add a comment...
Communities
Story
Tagline
združenie vlastníkov strelných zbraní
Introduction
O združení

Od nepamäti je jedným zo základných ľudských práv právo brániť seba, svojich blízkych a svoj majetok. Pravdepodobne v čase, kedy človek vynašiel zbrane na lov, začal sa nimi aj brániť v prípade, ak sa cítil ohrozený. Bolo, je, a malo by to byť aj naďalej byť právo každého slobodného človeka.

Občianske združenie Legis Telum (ďalej len „združenie“) je tu pre zodpovedných ľudí, ktorí sa neboja aktívne brániť pred násilím a kriminalitou. Chce tiež prispieť k zlepšeniu verejnej mienky širokej verejnosti na slušných, zákon rešpektujúcich ozbrojených ľudí a priblížiť problematiku nosenia a použitia zbrane aj neozbrojeným občanom, nakoľko sa ich bezprostredne dotýka. Chceme, aby si občianska spoločnosť uvedomovala, že zodpovedný a uvedomelý držiteľ zbrane, či už ju vlastní na ochranu života, zdravia, majetku alebo na športové účely je jej ku prospechu. Naším cieľom je tiež podieľať sa na tom, aby ozbrojení ľudia – držitelia zbraní v súlade so zákonom, vedeli bezpečne používať svoju zbraň a mali potrebný prehľad v oblasti právneho poriadku SR, ktorá sa držania, vlastnenia a použitia zbrane bezprostredne dotýka. V rámci našich možností a schopností si kladieme za nevyhnutné spolupodieľať sa aj pri tvorbe a zmenách zákonov dotýkajúcich sa oblasti zbraní.


Združenie chce svoje aktivity smerovať k tomu, aby ozbrojený človek vedel bezpečne a efektívne používať svoju zbraň, aby ozbrojení ľudia neboli porovnávaní s kriminálnikmi, ktorí nedodržujú zákony. Okrem toho by rado prispelo k lepšej spolupráci medzi políciou a inými štátnymi orgánmi, kompetentnými v tejto oblasti a slušnými občanmi v posudzovaní potreby držať a nosiť zbraň pre vlastnú ochranu, ochranu svojich blízkych a svojho majetku. Chce vytvoriť podmienky na predchádzanie nedorozumeniam, spôsobených zlým výkladom zákonov o tom, čo môže a musí ozbrojený človek.


Fungovanie združenia je podmienené záujmom občanov, z čoho jasne vyplýva, že je tu pre Vás. Bude sa snažiť pomáhať všetkým, ktorí to budú potrebovať. Skupina ľudí, ktorí sa už nedokážu pozerať na to, ako sa takmer každá krajina snaží pomaly a nenásilne odzbrojiť svojich občanov využívajúc pri tom tragické udalosti, ktoré veľmi radi spájajú s ozbrojenými občanmi, nedokáže spraviť vo svete dieru. Ale my všetci, ozbrojení aj neozbrojení máme šancu spoločnými silami dosiahnuť spoločné ciele. Stačí, aby každý pomohol v rámci svojich možností fungovaniu združenia. Ak si niekto myslí, že nemá na to aby pomohol tak sa veľmi mýli. Každý z Vás pomáha už len tým, že sa dočítal až sem a zamyslel sa nad slovami, ktoré tu boli uverejnené.


Udržme si možnosť – právo brániť sa. Pretože pre mnohých je zbraň jediný prostriedok, ktorý im umožňuje skutočne sa ubrániť. Nie vždy musí napadnutý ťahať za kratší koniec.
Collections Legis Telum is following
View all
Contact Information
Contact info
Mobile
+421 903 663 686
Email
Address
Legis Telum, o.z. P.O.BOX 814 54, 814 54 Bratislava 1