Profile cover photo
Profile photo
Tmima Ellinikon Argyrokastrou
About
Posts

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  “E. ÇABEJ”-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+692799707/+695392939 
e-mail: info@tmimaellargyr.com
www.tmimaellargyr.com 
Αργυρόκαστρο. 05/11/2015
Προς. 
Τους διευθυντές και δασκάλους των  σχολείων στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο.

Θέμα:  Προτάσεις για  ποιοτικότερα βιβλία στη μητρική γλώσσα.
Αγαπητοί δάσκαλοι,
 Όπως είναι είδη γνωστό σε όλους σας,  το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού έχει αναλάβει την εξολοκλήρου προετοιμασία των σχολικών βιβλίων ξεκινώντας  από  το προσεχές σχολικό έτος.
Σε συνεργασία  και με άλλους φορείς  για την εξασφάλιση του συνόλου των βιβλίων  κρίνει ότι θα πρέπει να κινηθεί  σε τρεις βασικούς άξονες. Στη συγγραφή νέων βιβλίων , όπως είναι αυτά της ελληνικής γλώσσας, στην προσαρμογή βιβλίων  με βάση τα αλβανικά , όπως είναι  αυτά κοινωνικού περιεχομένου και  στην ακριβή μετάφραση βιβλίων από τα αλβανικά, όπως είναι τα επιστημονικά.   
Για να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες  των μαθητών της πρώτης και έκτης τάξης, το Τμήμα ανέλαβε την πρόχειρη μετάφραση  των βιβλίων και τη διανομή στα σχολεία το συντομότερο δυνατό.
Η ομάδα εργασίας που ανέλαβε τη συγγραφή των βιβλίων γλώσσας από το 1-9 προσπάθησε να βάλει κάποια κριτήρια πάνω στα οποία θα στηριχτεί για τη συγγραφή τους. 
Για να είναι τα βιβλία αυτά όσο γίνεται πιο κοντά στις ανάγκες των παιδιών και τις δικές σας, ούτως ώστε η διδασκαλία και εκμάθηση της μητρικής γλώσσας  να γίνει με ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο, θα θέλαμε και την δική σας άποψη πάνω στα θέματα και τα κριτήρια που θέσαμε:
1. Η παρουσίαση της γραμματικής να γίνει σε μορφή  αναστραμμένου κωνικού σπιράλ, δλδ. οι ίδιες γνώσεις να επαναλαμβάνονται πιο διευρυμένες σε κάθε τάξη. 
2. Η διδασκαλία της γραμματικής να ακολουθήσει την παραδοσιακή σειρά δλδ. άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο κ.ά. (υπάρχει και ο τρόπος που ακολουθούν τα ελληνικά βιβλία δλδ. λίγο απ’ όλα σε κάθε μάθημα).  Στις τάξεις 8 και 9 να δοθεί πιο πολύ έμφαση στη χρήση της γλώσσας και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου παρά στη γραμματική την οποία σχεδόν θα έχουν εμπεδώσει.
3. Τα κείμενα να είναι σύντομα και κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών και να εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς , πολιτιστικούς και αισθητικούς στόχους.
4. Οι τάξεις Α’ και Β’ Δημοτικού μαζί με το βιβλίο γλώσσας να έχουν παράλληλα και τετράδιο εργασιών.
5. Το λεξιλόγιο και γενικά το επίπεδο γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί να είναι πιο εξελιγμένο από αυτό που έχουν τώρα τα βιβλία. 
6. Να δοθεί περισσότερη έμφαση στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.
7. Τα βιβλία να είναι διαρθρωμένα σε θεματικές ενότητες.
8. Να έχουν περισσότερα θέματα παραγωγής γραπτού λόγου, κυρίως στις μεγάλες τάξεις.

Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στο θέμα, οι οποίες θα γίνουν δεκτές με μεγάλη ευχαρίστηση, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε από κοινού πολύ καλά βιβλία.
Οι προτάσεις σας είναι περισσότερο απαραίτητες σε θέματα όπως :
1. Στη λογοτεχνία να έχει ασκήσεις που να χρειάζονται γραπτή απάντηση στο βιβλίο ή οι απαντήσεις να είναι στο τετράδιο;
2. Τα «γράφομε» και «συζητάμε» να είναι ξεχωριστά θέματα (σε ξεχωριστές ώρες) ή να είναι ενταγμένα στο λογοτεχνικό κείμενο;
3. Να περιλαμβάνουν ή όχι  λογοτεχνικά κείμενα από την αλβανική λογοτεχνία;
4. Τα λογοτεχνικά κείμενα να ανταποκρίνονται στη γραμματική ή όχι;
5. Να ακολουθηθεί ο ελληνικός τρόπος εκμάθησης της γραμματικής ή να εφαρμοστεί η δική μας πρόταση και παράδοση;

Οι δικές σας προτάσεις να σταλούν το συντομότερο δυνατό. Η ημέρα Τρίτη της προσεχούς  βδομάδας αποτελεί  την καταλληλότερη προθεσμία.\
Add a comment...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σήμερα, 29/10/2015, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου ενέκρινε πρόταση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένοι  πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος  μπορεί να παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα σε προγράμματα σπουδών αλβανικών τμημάτων. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει στους συγκεκριμένους φοιτητές του Τμήματος την επιστημονική κατάρτιση σε ειδικεύσεις, οι οποίες, μετά την αποφοίτηση, θα του παρέχουν τα απαραίτητα τεκμήρια για διεκδίκηση θέσης εργασίας στη συγκεκριμένη ειδικότητα στον εκπαιδευτικό τομέα.      
Από τη δική του πλευρά το Τμήμα λύνει έτσι ένα ουσιαστικό θέμα που αφορά την κατάρτιση ελληνοδιδασκάλων, όχι μόνο για γλώσσα και λογοτεχνία όπως μέχρι τώρα, αλλά για όλα τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα στα δημοτικά και 9-χρονα σχολεία.
Add a comment...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού θα λειτουργήσει φέτος και το πρόγραμμα, Επαγγελματικό ΜΑΣΤΕΡ για ελληνοδιδάσκαλους στη γλώσσα λογοτεχνία και κοινωνικά μαθήματα.
Η λειτουργία του προγράμματος είχε ανασταλεί τα δύο τελευταία χρόνια. 
Φέτος το Υπουργείο παιδείας της Αλβανίας παραχώρησε στο Τμήμα μας 40 θέσεις. Μπορεί να εγγραφούν  όχι μόνο φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει το πρόγραμμα σπουδών BACHELOR του Τμήματος, ή και το παλιότερο 4-τές πρόγραμμα σπουδών, αλλά και απόφοιτοι άλλων παρόμοιων προγραμμάτων σπουδών στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας.
 Η εγγραφή αρχίζει αυτές τις ημέρες και γίνεται στη Γραμματεία της Σχολής Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος. Η περίοδος εγγραφής είναι σύντομη. αρχίζει σήμερα στις 29/10/2015 και λήγει στις 05/11/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθυνθούν στην ανωτέρω γραμματεία όπως και στη γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες. Ή μπορεί να πληροφορηθούν από τη σχετική συνημμένη οδηγία του Υπουργείου.
https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12035225_10207778199790933_77863214_n.pdf/Udhezimi_i_pranimit_CII_nr_46_dt_28_10_2015.pdf?oh=e6a1562a01b3b9a6cdbc105c0ad6d823&oe=563538B6&dl=1
Add a comment...

Post has attachment
https://www.youtube.com/watch?v=nJ0aHuFQEJs

Μετά από από το γνωστό ντοκιμαντέρ "Ήπειρος, ο μύθος στην πραγματικότητα, παραδίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα το νέο ντοκιμαντέρ, "Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες". Είναι κι αυτή μια παραγωγή που φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, για να προσθέσει στο ιστορικό του θρυλικού ΟΧΙ του 1940, μερικές σημαντικές πτυχές της οποίες έχουν λησμονήσει μέχρι τώρα άλλες παρόμοιες παραγωγές. Συνεπώς πρωτοτυπεί!
Θέλω, επί της ευκαιρίας, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου  στο Τμήμα, αλλά κυρίως τους Αρντιάν Ρέτζιο και Αριστομένη Μάντη για την ακούραστη και γεμάτη μεράκι δουλειά, όπως ασφαλώς και τους μικρούς, αλλά σημαντικούς χορηγούς.

Η επίσημη προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνει σήμερα στις 17 30 η ώρα στη Δερβιτσιάνη ως μέρος της εκδήλωσης αφιερωμένης στην 28η Οκτωβρίου που οργανώνει ο Δήμος Δροπολιτών σε συνεργασία με το Τμήματος. Το πρόγραμμα της εκδήλωσεις έχει ως εξής:
Χαιρετισμοί επισήμων.
- Λαογραφική παράδοση, Δήμου Δροπολιτών
Εθνογραφική παρουσίαση, Ζωγράφος Σταύρος Τσάτης
Επίσημες ομιλίες.
Καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων Γεωργία Λαδογιάννη
- Η απήχηση του ΟΧΙ στην μεταπολεμική ελληνική Λογοτεχνία
Καθηγητής γλύπτης Μιχάλης Οικονομίδης
- Το ελληνικό ΟΧΙ στην ελληνική γελοιογραφία.
- Ντοκιμαντέρ « Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»
Μια παραγωγή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αφιερωμένο στα 75-χρονα του ΟΧΙ.
-Τραγούδια από τη φοιτήτρια  Αγγελίνα Κέντρου
Add a comment...

Post has attachment
Με την ευκαιρία των 75-χρονων του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, 
ο Δήμος Δροπολιτών με χορηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 
Οργανώνουν:
Λαογραφικό φεστιβάλ του Δήμου Δρόπολης και επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στο Ηρωικό ΟΧΙ. 
Την Τρίτη, ημερ. 27η Οκτωβρίου 2015 και η ώρα 17: 30 στο Πολιτιστικό Μέγαρο Δερβιτσιάνης-Αργυροκάστρου.
Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχει ως εξής
Χαιρετισμοί επισήμων.
- Λαογραφική παράδοση, Δήμου Δροπολιτών
Εθνογραφική παρουσίαση, Ζωγράφος Σταύρος Τσάτης
Επίσημες ομιλίες.
Καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων Γεωργία Λαδογιάννη
- Η απήχηση του ΟΧΙ στην μεταπολεμική ελληνική Λογοτεχνία
Καθηγητής γλύπτης Μιχάλης Οικονομίδης
- Το ελληνικό ΟΧΙ στην ελληνική γελοιογραφία.
- Ντοκιμαντέρ « Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»
Μια παραγωγή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αφιερωμένο στα 75-χρονα του ΟΧΙ.
- Δεξίωση του δημάρχου κυρίου Αχιλλέα Ντέτσικαhttps://www.facebook.com/tmimaellargyr/photos/a.1683309451883842.1073741827.1655597857988335/1683366118544842/?type=3
Add a comment...

Με την ευκαιρία των 75-χρονων του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, 
ο Δήμος Δροπολιτών με χορηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 
Οργανώνουν:
Λαογραφικό φεστιβάλ του Δήμου Δρόπολης και επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στο Ηρωικό ΟΧΙ. 
Την Τρίτη, ημερ. 27η Οκτωβρίου 2015 και η ώρα 17: 30 στο Πολιτιστικό Μέγαρο Δερβιτσιάνης-Αργυροκάστρου.
Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχει ως εξής
Χαιρετισμοί επισήμων.
- Λαογραφική παράδοση, Δήμου Δροπολιτών
Εθνογραφική παρουσίαση, Ζωγράφος Σταύρος Τσάτης
Επίσημες ομιλίες.
Καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων Γεωργία Λαδογιάννη
- Η απήχηση του ΟΧΙ στην μεταπολεμική ελληνική Λογοτεχνία
Καθηγητής γλύπτης Μιχάλης Οικονομίδης
- Το ελληνικό ΟΧΙ στην ελληνική γελοιογραφία.
- Ντοκιμαντέρ « Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»
Μια παραγωγή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αφιερωμένο στα 75-χρονα του ΟΧΙ.
- Δεξίωση του δημάρχου κυρίου Αχιλλέα Ντέτσικα
https://www.facebook.com/tmimaellargyr/photos/a.1683309451883842.1073741827.1655597857988335/1683366118544842/?type=3
Add a comment...

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ,- «ΝΑΙ» ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Υπό την αρχή να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο ώστε τα Ελληνόπουλα να έχουν ποιοτική παιδεία στη μητρική γλώσσα, αλλά και να γνωρίζουν καλά την αλβανική, η Υπουργός Παιδείας της Αλβανίας Λιντίτα Νικόλα, επιβεβαίωσε την πραγματική βούλησή της, ότι είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. 
Την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015, με πρωτοβουλία του Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, κυρίου Λεωνίδα Ροκανά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την κυρία Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού της Αλβανίας Κυρία Νικόλα, στο γραφείο της, με αντικείμενο την έμπρακτη εφαρμογή των προτάσεων που προκύπτουν από την έκθεση για την παιδεία στην μητρική γλώσσα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, την οποία εκπόνησε το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. 
Ο Πρέσβης της Ελλάδας κύριος Ροκανάς αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ποιοτικής αναβάθμισης της παιδείας στη μητρική γλώσσα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, όπως και την εξεύρεση λύσεων μέσα από την καλή συνεργασία και κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, έθεσε στην κυρία Υπουργό τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η παιδεία στην εθνική ελληνική μειονότητα και τις προτεινόμενες λύσεις για το ξεπέρασμα αυτών.
Εκδηλώνοντας την πλήρη καλή θέληση και ετοιμότητα η κυρία Νικόλα δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό, τι είναι δυνατό για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, στο σύνολό τους και ένα προς ένα.
Έτσι, η κυρία Υπουργός, αναγνωρίζοντας τον συντονιστικό ρόλο του  Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου για τα θέματα παιδείας της Ε. Ε. μειονότητας, συμφώνησε  να αρχίσει άμεσα η δουλειά για τη συγγραφή,  σύνταξη και μετάφραση των σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα. 
Συμφώνησε επίσης, να καθιερωθούν με νέα εγκύκλιο η πρόταση με τις αναλογίες των μαθημάτων στην μητρική γλώσσα και την επίσημη αλβανική, όπως και να δοθούν ενιαίες οδηγίες για την ομοιόμορφη λειτουργία των σχολείων στη μητρική γλώσσα.
Στο πλαίσιο αυτό έκρινε σωστή την πρόταση για την επαναφορά των επιθεωρητών από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στις αντίστοιχες διευθύνσεις παιδείας με στόχο την ομαλή λειτουργία των σχολείων στη μητρική γλώσσα.  
Η κυρία Νικόλα δεσμεύτηκε ότι, στο μέτρο που της επιτρέπει η νομοθεσία θα στηρίξει τις προτάσεις του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών για την κατάρτιση ελληνοδιδασκάλων  για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στη μητρική γλώσσα στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Θα στηρίξει περισσότερο, είπε, τις λύσεις για τα προγράμματα επιμόρφωσης των Ελληνοδιδασκάλων, τόσο στηριζόμενα στις δυνατότητες του Υπουργείου Παιδείας, όσο και στη συνεργασία με άλλους φορείς όπως το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.
Η κυρία Υπουργός έκρινε σωστή την πρόταση για να αποχτήσουν ανεξάρτητες διευθύνσεις τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στις πόλεις των Αγίων Σαράντα, Αργυροκάστρου και Δελβίνου, όπως και για την μετατροπή του ελληνόγλωσσου λυκείου στο Αργυρόκαστρο σε λύκειο στη μητρική ελληνική γλώσσα, ισότιμο με τα υπόλοιπα αλβανικά λύκεια. 
Να τονίσουμε τέλος ότι η καρποφόρα αυτή συνάντηση ήταν προϊόν της ευαισθησίας και της αποφασιστικότητας της πρεσβείας  της Ελλάδας στα Τίρανα για  την αντιμετώπιση με συγκεκριμένες λύσεις του θέματος παιδείας στη μητρική γλώσσα, της καλής βούλησης και θετικής ανταπόκρισης της κυρίας Υπουργού, η οποία, με γνώμονα το σεβασμό του Συντάγματος της χώρας και των υποχρεώσουν που προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις, ήταν έτοιμη να πει «ΝΑΙ» σε όλα τα αιτήματα, αρκεί να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για ποιοτική παιδεία στη μητρική γλώσσα. Ήταν επίσης, προϊόν του γεγονότος ότι  ήταν η πρώτη φορά που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας είχε στο τραπέζι μια συγκροτημένη μελέτη με συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις, η οποία έχαιρε την ευρεία στήριξη όλων των φορέων της Εθνικής Ελληνικής μειονότητας. ΤΕΛΟΣ 
Add a comment...

Post has attachment
Από σήμερα στο διαδίκτυο περισσότερο ολοκληρωμένη και σε δύο γλώσσες  η ιστοσελίδα του Τμήματος ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. Μπορείτε να την αναζητήσετε: www.tmimaellargyr.com.Είστε ευπρόσδεκτη στις επισκέψεις σας!
Që nga sot mund të gjeni në internet të plotësuar dhe në dy gjuhë site e Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e e Gjirokastrës. Mund  ta kërkoni në adresën: www.tmimaellargyr.com.
Jeni të mirëpritur të na vizitoni  
Add a comment...

Καλό μήνα και επιτυχίες στο νέο ακαδημαϊκό έτος. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τις ημερομηνίες για τις εξετάσεις της φθινοπωρινής σεζόν.
Σας ευχαριστώ 
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Μπάρκας

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xlp1/v/t59.2708-21/11641755_496817003827423_796771353_n.docx/Datat_prov_vjeshte_2015.docx?oh=6128933c03139d71abe2fba8db3570de&oe=55EA2191&dl=1=574cec6c0a3c2412a71d9bbef2051ba4&oe=55E7D7E0&dl=1
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded